Sökning: "företagsekonomi fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 315 uppsatser innehållade orden företagsekonomi fallstudie.

 1. 1. Motivationsfaktorer inom tillverkningsbranschen : En kvalitativ fallstudie inom Scania AB

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Nahir Barmousa; Lamech Negash Beyene; [2019]
  Nyckelord :Motivation; medarbetare; tillverkningsbranschen; engagemang;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to shed light on how employees at Scania AB are motivated to continue working in the manufacturing industry and to find out what motivation factors the employees at Scania have to continue working in the manufacturing industry. This is because more and more employees in the manufacturing industry have decreased. LÄS MER

 2. 2. Ekonomistyrningen och ledarskapets påverkan på den svenska gymnasieskolan : En jämförelse mellan kommunala och fristående gymnasieskolor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Flodin Charlotte; Hagelin Sanna; [2018]
  Nyckelord :Upper Secondary Schools; Public Schools; Private Schools; Management Control; Leadership; Political Governance; Ekonomistyrning; Ledarskap; Politisk styrning; Gymnasieskolor; Kommunala skolor; Fristående skolor;

  Sammanfattning : Introduktion: Valet av gymnasieskola, vilken skola och program en elev väljer att studera vid, är ett val alla i årskurs nio i Sverige måste ta. Ett av dessa val är om eleven ska studera vid en kommunal eller fristående skola. LÄS MER

 3. 3. Integration av underentreprenörer vid outsourcing : En fallstudie på projektet Skanska Slussen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :André Aronsson; Niklas Jiman; [2018]
  Nyckelord :Logistics; supply chain management; information processing; integration; contract; construction industry; Skanska; Logistik; supply chain management; informationsbearbetning; integration; kontrakt; byggbranschen; Skanska;

  Sammanfattning : Problem: Byggbranschen är en av de större industrisektorerna som lyckas skapa minst integration. Branschens projektbaserade karaktär och höga fragmentering utgör en betydande utmaning för att involvera berörda parter. LÄS MER

 4. 4. Förändringsprocess i den offentliga sektorn : En fallstudie om medarbetarnas upplevelser under en förändringsprocess vid Polismyndigheten region väst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Malin Samuelsson; Tom Lilja; [2018]
  Nyckelord :Organizational change; change process; public sector; leadership; communication; participation; Organisationsförändring; förändringsprocess; offentlig sektor; ledarskap; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att belysa medarbetarperspektivet inom förändringsprocesser i den offentliga sektorn. Förändringar i den offentliga sektorn innebär stora utmaningar på grund av dess miljö och strukturella egenskaper. LÄS MER

 5. 5. En Bransch i Förändring : En fallstudie om hur Handelsbankens medarbetare påverkats av paradigmskiftet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Bohner; Daniel Saadat; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Det har under det senaste decenniet skett ett paradigmskifte i banksektorn med strukturella förändringar som nedläggningar av bankkontor, digitalisering av verksamheter och en ny konkurrenssituation. Handelsbanken har valt att bemöta paradigmskiftet genom en strategi som särskiljer sig från konkurrenternas. LÄS MER