Sökning: "företagsekonomi fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden företagsekonomi fallstudie.

 1. 1. Vision som en process. Hur företag kan tänka kring att skapa, implementera och realisera företags visioner.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Cecilia Kjellberg; [2018]
  Nyckelord :Vision; Företagsekonomi; Skapa; Implementera; Realisera;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att förklara hur företag kan tänka kring vision. Jag har genomfört en litteraturstudie om begreppet vision som visar på att det inte är helt klart vad en vision betyder och hur processen ser ut från idé till verklighet. LÄS MER

 2. 2. Blockchain Accounting in a Tripple-Entry System

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mahir Hambiralovic; Rasmus Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Blockchain Accounting; Triple-Entry Accounting; Request Network; Real-Time Accounting; Automated Audit; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Blockchain Accounting in a Triple-Entry System - Its Implications on the Firm and its Stakeholders, a Case Study on the Request Network. Seminar date: 1st of June 2018 Course: FEKH69 & FEKH89, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, Undergraduate Level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr) Authors: Mahir Hambiralovic & Rasmus Karlsson Advisor: Rolf G Larsson Keywords: Blockchain Accounting, Triple-Entry Accounting, Request Network, Real-Time Accounting, Automated Audit Purpose: To continue previous research on blockchain accounting and to explore how the technology could alter industries and professions over time. LÄS MER

 3. 3. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Destinationspersonlighet; Funktionella attribut; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg. Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson Handledare: Clara Gustafsson Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 4. 4. Madonna och Facebook som påverkande faktor till arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Nilsson; Lydia Wretlind; Jenny Ludvigsson; Linnea Larsson; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Madonna och Facebook som påverkande faktor till arbetsmotivation. En fallstudie av Massive Entertainments strategiska HR-åtgärder. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsutvärdering inom högre utbildning : En fallstudie av hur kvalitetsutvärdering uppfattas av professionen vid Karolinska Institutet

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Therese Lüsch; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samhällets krav på granskning och utvärdering av offentlig verksamhet ökar, samtidigt som kritiken mot just dessa processerär tydlig, både i forskningslitteratur och i massmedia. Denna paradox gör kvalitetsutvärdering inom offentliga organisationer intressant att studera. LÄS MER