Sökning: "företagsekonomi fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 389 uppsatser innehållade orden företagsekonomi fallstudie.

 1. 1. "Det är ett alltidsjobb" : En fallstudie om hur den ideella verksamheten påverkats av kommersialisering och professionalisering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mehdi Hachemaoui; William Loberg Bateman; [2021]
  Nyckelord :organizational culture; professionalization; commercialization; amateurism; non-profit association; artifacts; espoused beliefs and values; underlying assumptions.; organisationskultur; professionalisering; kommersialisering; amatörism; ideell förening; artefakter; uttalade värderingar; underliggande antaganden.;

  Sammanfattning : This study aims to examine how professionalization and commercializationinfluence the culture of the organization in a non-profit association. The studyobject is the elite preparatory activity in a sports organization. LÄS MER

 2. 2. Förändringsmotstånd utifrån medarbetarnas perspektiv : En kvantitativ fallstudie på ett tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Tarek Fudly; Nemanja Stefanov; [2021]
  Nyckelord :Resistance to change; Organization; Communication; Participation; Motivation; Förändringsmotstånd; Organisation; Kommunikation; Delaktighet; Motivation;

  Sammanfattning : Förändringar sker ständigt i en mängd olika organisationer av en mängd olika anledningar. Både externa och interna faktorer ställer krav på att organisationen måste genomföra förändringar som inte alltid genomförs utan hinder och motstånd. LÄS MER

 3. 3. Vägen till den digitala tvillingen : En fallstudie genomförd på BAE Systems Hägglunds

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Holmbom; [2021]
  Nyckelord :Digitala tvillingar; Industri 4.0; Digitalisering;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle som ständigt digitaliseras och det påverkas oss alla i olika stor utsträckning. För tillverkande organisationer innebär detta ett paradigmskifte i form av en övergång från Industri 3.0 till Industri 4.0. LÄS MER

 4. 4. Innovationsimplementering under kris : En kvalitativ fallstudie med påtvingad implementering av digitala konferensverktyg som reaktion av anpassning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Forsblom; Nikita Tzonov; [2021]
  Nyckelord :Innovation; implementation; consult; covid-19; Innovation; implementation; konsult; covid-19;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur en svensk konsultbyrå som arbetar både internt och externt har implementerat digitala konferensverktyg som har blivit påtvingade av Covid-19 pandemin. Studien bygger på en kvalitativ fallstudie där totalt sex digitala intervjuer gjordes med tre konsulter, en konsultchef, en kommunikationschef och en försäljningschef. LÄS MER

 5. 5. Onboardingprocessen under Covid-19-pandemin : en kvalitativ fallstudie kring introduktionen av nyanställda på distans

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Selma Bankel; Tove Rosengren; [2021]
  Nyckelord :onboarding; remote work; new employees; Covid-19; pandemic; organizational culture; socialization; onboarding; distansarbete; nyanställda; Covid-19; pandemi; organisationskultur; socialisering;

  Sammanfattning : Under Covid-19-pandemin har organisationer fått ändra sina arbetssätt och allt fler anställda har fått arbeta hemifrån. Detta innebär även att nyanställda påbörjar sin anställning och introduceras till organisationen på distans, dvs. de genomgår onboardingprocessen på distans. LÄS MER