Sökning: "företagsekonomi fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 396 uppsatser innehållade orden företagsekonomi fallstudie.

 1. 1. Vad händer med kunskapen när medarbetarna arbetar på distans? : En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på organisatoriskt lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Larsson Szöges; Sara Stranne; [2022]
  Nyckelord :4i framework; organizational learning; remote work; telework; distance work; 4i framework; distansarbete; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Vad händer med kunskapen när medarbetarna arbetar på distans? En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på organisatoriskt lärande. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Maria Larsson Szöges och Sara Stranne Handledare: Jean Claude Mutiganda Datum: 2022 – Januari Syfte: Covid-19 pandemin har medfört att många organisationer har tvingats att övergå till distansarbete vilket ändrar förutsättningarna för organisationer och deras arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering inom mindre revisionsbyråer : Drivande faktorer bakom förändring och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Sperens; Johanna Wallfors; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; Auditing; Institutional Theory; Institutional Logic; Professional Logic; Commercial Logic;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för digitaliseringens påverkan på mindre revisionsbyråer. Studien undersöker hur den professionella och kommersiella logiken påverkar företagets och de anställdas syn på förändringar drivna av digitalisering.  Metod: Den genomförda studien är en fallstudie med deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. "Det är ett alltidsjobb" : En fallstudie om hur den ideella verksamheten påverkats av kommersialisering och professionalisering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mehdi Hachemaoui; William Loberg Bateman; [2021]
  Nyckelord :organizational culture; professionalization; commercialization; amateurism; non-profit association; artifacts; espoused beliefs and values; underlying assumptions.; organisationskultur; professionalisering; kommersialisering; amatörism; ideell förening; artefakter; uttalade värderingar; underliggande antaganden.;

  Sammanfattning : This study aims to examine how professionalization and commercializationinfluence the culture of the organization in a non-profit association. The studyobject is the elite preparatory activity in a sports organization. LÄS MER

 4. 4. Förändringsmotstånd utifrån medarbetarnas perspektiv : En kvantitativ fallstudie på ett tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Tarek Fudly; Nemanja Stefanov; [2021]
  Nyckelord :Resistance to change; Organization; Communication; Participation; Motivation; Förändringsmotstånd; Organisation; Kommunikation; Delaktighet; Motivation;

  Sammanfattning : Förändringar sker ständigt i en mängd olika organisationer av en mängd olika anledningar. Både externa och interna faktorer ställer krav på att organisationen måste genomföra förändringar som inte alltid genomförs utan hinder och motstånd. LÄS MER

 5. 5. Vägen till den digitala tvillingen : En fallstudie genomförd på BAE Systems Hägglunds

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Holmbom; [2021]
  Nyckelord :Digitala tvillingar; Industri 4.0; Digitalisering;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle som ständigt digitaliseras och det påverkas oss alla i olika stor utsträckning. För tillverkande organisationer innebär detta ett paradigmskifte i form av en övergång från Industri 3.0 till Industri 4.0. LÄS MER