Sökning: "Verksamhetsstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade ordet Verksamhetsstyrning.

 1. 1. Styrteknologier under tillväxt : - En flerfallstudie i gasellnominerade företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linus Juneskär; Tim Rönkä; [2022]
  Nyckelord :Management controls; Management control systems; Management control technologies; Management accounting; Growth companies; Rapid-growth companies; Gazelles; Gasell; tillväxtföretag och verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Gasellföretag klassas som de företagen med högst tillväxt i Sverige och utgör en viktig del av den nationella ekonomin. I takt med att de växer ställs nya krav på sammansättningen av gasellföretagens styrteknologier för fortsatt tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsstyrning i utbildningssektorn : Ett möjliggörande och tvingande perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Combler; Wilhelm Kuylenstierna; Khaled Alkour; [2022]
  Nyckelord :Performance Management System; Performance management; Management systems; Management control; Coercive control; Enabling control; Management in highschool; Highschool management; Secondary school management; Management in secondary school; Primary school management; Management in primary school; Decentralized organizations; Education sector; Teacher; Teachers; Prestationsledningssystem; prestationsledning; prestationsstyrning; ledningssystem; verksamhetsstyrning; möjliggörande kontroll; tvingande kontroll; verksamhetsstyrning i gymnasieskolan; styrning av gymnasieskolor; gymnasieskolan styrning; verksamhetsstyrning i grundskolan; verksamhetsstyrning grundskolor; decentraliserade organisationer; Utbildningssektorn; Lärare; Lärarna;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom verksamhetsstyrning har fokuserat mestadels på finansiell drivna företag med hierarkisk styrning. Där den grundläggande tanken till verksamhetsstyrningen kommer från David Otleys ramverk från 1999 men har senare utvecklas. Med bland annat mer tydlighet i kommunikation och styrning mellan ledning och anställda. LÄS MER

 3. 3. Styrning på mäklarkontor : Att förstå hur styrning används på mäklarkontor för att främja ryktet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Peter Udvary; Sebastian Särnblom; [2022]
  Nyckelord :Mäklare; Mäklarkontor; Verksamhetsstyrning; Styrning; Rykte;

  Sammanfattning : Titel: Styrning på mäklarkontor Undertitel: Att förstå hur styrning används på mäklarkontor för att främja ryktet Forskningsfråga: Hur styr fastighetsmäklarkontor sina medarbetare för att främja ett gott rykte?  Översikt: Ryktet är en väsentlig del för fastighetsmäklare med tanke på deras konstanta interagerande med kunder. Således är fastighetsmäklarkontor beroende av att deras fastighetsmäklares rykte. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet i försörjningskedjan : Integration och interorganisatorisk påverkan av hållbarhet för värdeskapande i en försörjningskedja

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Matilda Lund; Emmie Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Integration; customer value; supply chain; sustainability; customer; management control system; supply chain management; communication; cooperation; dyad; strategy; Integration; kundvärde; försörjningskedja; hållbarhet; kund; verksamhetsstyrning; supply chain management; kommunikation; samarbete; dyad; strategi;

  Sammanfattning : Hållbarhet har på senare tid fått en större betydelse för företag då allt fler lägger större fokus på det. Det innebär att inte enbart de ekonomiska fördelarna beaktas i företagen utan även miljömässiga och sociala effekter. LÄS MER

 5. 5. Miljöperspektiv i verksamhetsstyrning : Hur små och medelstora företag arbetar med att integrera hållbarhet i sin verksamhetsstyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Kadhim Jawad; Kaltrina Haxha; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; Integrering; Miljö; Verksamhetsstyrning; små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Magister thesis in Business Administration, Degree of Master of Science in Business and Economics Authors: Kaltrina Haxha & Sara Kadhim Supervisor: Kim Eriksson Examiner: Jan Alpenberg Title: Environmental perspective in corporate governance - How small and medium-sized companies work to integrate sustainability into their corporate governance. Background and problem: Sustainability has gained an increasing focus in today's society and thus different working methods have been established to prevent a negative impact on the environment. LÄS MER