Sökning: "en spelare"

Visar resultat 1 - 5 av 586 uppsatser innehållade orden en spelare.

 1. 1. DIGITALA SPEL SOM VERKTYG FÖR MÄNSKLIGT LÄRANDE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Enrico Högvalls; [2018-11-15]
  Nyckelord :Spelare; Digitala spel; Kunskap; Pedagogik; Lärande;

  Sammanfattning : Syftet med min forskning är att undersöka vilken inverkan digitala spel, kan ha på mänskligt lärande samt hur människor faktiskt lär sig av digitala spel. Min frågeställning är om digitala spel kan användas som verktyg för mänskligt lärande. Jag använder mig av vardagliga spel som exempelvis World of Warcraft. LÄS MER

 2. 2. Musikens melodiska dissonanser i dator- och TV-spel : Hur dissonanser i melodin påverkar spelarens uppfattning av spelet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Isak Asplund; [2018]
  Nyckelord :musik; intervall; konsonans; dissonans; uppfattning;

  Sammanfattning : I bakgrunden beskrivs musikaliska intervall och hur de klassas som antingen dissonantaeller konsonanta beroende på deras karaktär, vilket är centralt för detta arbete. Utöver dettabehandlas tidigare forskning kring musik och musikaliska intervall kopplat till känslor. LÄS MER

 3. 3. Ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manligarespektive kvinnliga fotbollslag : Observationer av ledarbeteenden hos fotbollstränare samtenkätstudie om ledarbeteenden och ledaregenskaper somfotbollsspelare uppskattar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :David Jansson; Karl Hammar; [2018]
  Nyckelord :Ledarbeteenden; Ledaregenskaper;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att undersöka uppskattade ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manliga respektive kvinnliga fotbollsspelare, samt observera ledarbeteenden hos tränare för manliga respektive kvinnliga fotbollslag. Metod Studien utgick från mixed methods. LÄS MER

 4. 4. Generation and evaluation of collision geometry based on drawings

  Master-uppsats,

  Författare :Bernhardsson Albin; Ivar Björling; [2018]
  Nyckelord :vectorization; image processing; segmentation; line simplification; vektorisering; bildbehandling; segmentering; linjeförenkling;

  Sammanfattning : Background. Many video games allow for creative expression. Attractive Interactive AB is developing such a game, in which players draw their own levels using pen and paper. For such a game to work, collision geometry needs to be generated from photos of hand-drawn video game levels. LÄS MER

 5. 5. Feedback av ljud : Kan ljudeffekter kopplade till interagerbaraobjekt i ett tredjepersonsspel förklara objektetsfunktionalitet för att vägleda spelaren?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Kevin Engstrand; [2018]
  Nyckelord :vägledning; funktion; lyssningssätt; interaktion;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur ljud kan fungera som vägledning i ett spel. Bakgrunden presenterar hur ljud och bild arbetar tillsammans samt hur olika lyssningssätt kan kategoriseras. Problemet som undersöktes var om ljud som är kopplade till objekt i ett tredjepersonsspel kan vägleda en spelare. LÄS MER