Sökning: "en spelare"

Visar resultat 1 - 5 av 1061 uppsatser innehållade orden en spelare.

 1. 1. "We are a team": Creating a Healthy Coach-Youth Golfer Relationship

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jesper Littorin; [2023]
  Nyckelord :Coach-athlete relationship; mental health; well-being; youth athlete; golf; Tränare-spelare relation; mental hälsa; välmående; ungdomsidrottare; golf;

  Sammanfattning : The research objectives were (1) to explore how coaches and youth golfers perceive a healthy coach-athlete relationship and (2) what they do to facilitate such a relationship. A qualitative small-q study was done by interviewing five experienced coaches and five competitive youth-golfers using two semi-structured interview guides in order to get both coaches’ and athletes’ perspectives. LÄS MER

 2. 2. ADAPTIV MUSIK I SPEL : En undersökning på hur adaptiv musik påverkar spelupplevelsen och i vilka spelmoment adaptiv musik föredras över linjär musik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Moa von Schéele; Martin Weidenborn; [2023]
  Nyckelord :adaptiv musik; immersion; combat; open world;

  Sammanfattning : Musik i spel är ofta linjär trots att adaptiv musik har bevisats ge spelare en förstärkt inlevelse i spel. Detta arbete fokuserade på att undersöka samband mellan adaptiv musik och i vilka spelmoment sådan musik används. LÄS MER

 3. 3. Coyote Time och Jump Buffers påverkan på spelupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jesper Larsson; Peter Perkhed; [2023]
  Nyckelord :Spel; Coyote Time; Jump Buffer; PXI; Player Experience Inventory;

  Sammanfattning : I den här studien har frågeställningen “Vilken påverkan på spelupplevelsen har Coyote Time och Jump Buffer i 2D-Plattformsspel?” studerats. Coyote Time och Jump Buffer är två hjälpmekaniker som hjälper spelare att prestera bättre i plattformsspel där deras timing kan påverkas negativt av latens i hård- och mjukvara. LÄS MER

 4. 4. Den evolverade monomyten: inklusion och personliga narrativs inverkan på moderna rollspel : En komparativ analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mathias Arancibia Mena; [2023]
  Nyckelord :monomyt; rollspel; inklusion; ramverk; dissonans;

  Sammanfattning : Rollspel blir alltmer populära på en global nivå, med spelare runt hela världen och publikationer på flera olika språk. Som grund till rollspel och fantasy-genren den växte ut från ligger bland annat koncept som ‘hjälteresan’ och mytologi. LÄS MER

 5. 5. ”Bannad? Det är ju oskäligt!” : En fall- och litteraturstudie om de allmänna användarvillkorens roll i samband med avstängning av spelare i videospel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Markus Johansson; [2023]
  Nyckelord :Banned; Videogame; Videogames; Video games; Video game; Contracts; Terms of use; Terms of service; End user license agreement; Avstängning; Bannad; Standardavtal; Allmänna avtalsvillkor; Videospel; Datorspel; TV-spel; Ban; Hävning; Avstängd; IT-rätt; IP - rätt; Avtalsrätt; Konsumenträtt; Formulärrätt; Oskäliga avtalsvillkor; Avtalsvillkor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER