Sökning: "en spelare"

Visar resultat 1 - 5 av 967 uppsatser innehållade orden en spelare.

 1. 1. Regulatory focus och regulatory fit inom straffsparkar i fotboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Edvin Ahmadi; Malte Nilsson; [2022]
  Nyckelord :chronic focus; frame; negative emotions; positive emotions; press; prevention; promotion; Inramning; kroniskt fokus; negativa emotioner; positiva emotioner; press; prevention; promotion;

  Sammanfattning : Prestation i straffsparkar i fotboll inom ett själv-regulatoriskt fokus-ramverk undersöktes. Ävenkroniskt fokus och dess effekt på idrottsrelaterad ångest och emotioner under inramningarnastuderades. LÄS MER

 2. 2. Papper, Penna, Tärning, Skriv! : En uppsats om rollspelshandböcker som hjälpmedel för kreativa skrivprocesser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sebastian Kärrman; [2022]
  Nyckelord :Rollspel; Kreativt skrivande; skrivprocesser;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker möjligheterna att använda handböcker för Papper-och-penna-rollspels som verktyg för en skribent att utveckla sina skrivprocesser. Uppsatsen utgår ifrån de två handböckerna till rollspelet Dungeons & Dragons 5th Edition, Player’s Handbook samt Dungeon Master’s Guide, och analyserar dessa med fokus på hur spelare och spelledare uppmuntras att skapa sina narrativ och utveckla dessa med hjälp av troper och samarbete med andra spelare. LÄS MER

 3. 3. Quantitative Analysis of Customizable Player Avatars in an MMORPGEnvironment

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Mikhail Gardberg; Siri Kjerf; [2022]
  Nyckelord :Video Games; Representation; Hypersexuality; Fashion; Digitala spel; representation; hypersexualitet; mode;

  Sammanfattning : Sexualization of video game characters has been noted to have real world consequences. While there are studies surrounding characters designed by video game developers, the same cannot be said for players' choice of attire. LÄS MER

 4. 4. Selektering och urvalsprocessen inom elitidrott, hur upplevs den i praktiken av elever/spelare : en kvalitativ studie inom fotboll och ishockey

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :David Dottemar; Johan Ek Johansson; [2022]
  Nyckelord :Selection; Selection football; Selection ice hockey; PG Fahlstrom; Elite investment; Selektering och urval; Selektering fotboll; Selektering ishockey; PG Fahlström; Urval; Elitsatsning; Selektering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med studien är att utforska hur elever/spelare resonerar kring sina upplevelser om urval och selekteringsprocessen inom NIU-gymnasium samt elitidrott (fotboll och ishockey) på manliga ungdomssidan från 16 år och uppåt. Syftet är vidare att belysa vilka egenskaper elever/spelare upplever är viktigast vid uttagningsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Varför slutar tjejer med fotboll? : En intervjustudie utifrån tränares perspektiv på avhopp bland fotbollstjejer i de övre tonåren

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Alexander Ababai; Eminn Ghozzi; [2022]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med arbetet är att, utifrån ett tränarperspektiv, undersöka varför tjejer i de övre tonåren väljer att sluta med fotboll som föreningsidrott. Ytterligare ett syfte är att undersöka tränares syn på avhopp bland tjejer i de övre tonåren och hur man kan arbeta för att behålla tjejerna ännu längre inom fotbollsföreningarna. LÄS MER