Sökning: "en spelare"

Visar resultat 1 - 5 av 694 uppsatser innehållade orden en spelare.

 1. 1. Mikrotransaktioner i tv-spel : En studie om spelarnas syn på mikrotransaktioner, och mikrotransaktioners påverkan på spelupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Simon Höglund; Carlo Kovacevic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Försäljning av virtuella föremål i tv-spel genom mikrotransaktioner har blivit en vanlig affärsmodell inom spelindustrin. Mikrotransaktioner ger spelföretagen en fortsatt inkomstkälla även efter den initiala försäljningen av ett tv-spel. LÄS MER

 2. 2. Vilka når elitfotboll? : En undersökning om elevers väg till elitlagen genom NIU-fotboll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Schyberg; Christian Lanzenberg; [2019]
  Nyckelord :NIU-fotboll; elitfotboll; kvantitativ; fotbollsutbildning; fotbollsgymnasium;

  Sammanfattning : Abstract  Within the Swedish upper secondary school there are special sports courses with the aim of giving the students an opportunity to combine studies and their specific sports. In this essay, the outcome of a NIU football secondary school education and the ability of the schools to educate elite players is studied. LÄS MER

 3. 3. Algoritmiska Animationer : En studie av automatisering av animation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Marcusson; [2019]
  Nyckelord :animation; procedural animation; computer game development; 3D models; Unity; C #; animation; procedurell animering; dataspelsutveckling; 3D-modeller; Unity; C#;

  Sammanfattning : Att utveckla 3D-animeringar till dataspel är kostsamt eftersom det tar mycket tid och resurser för att uppnå den kvalitet som dagens spelare kräver. För att både spara arbetstid och göra det lättare för ovana animatörer att skapa animationer av tillräckligt hög kvalitet undersöker detta arbete hur ett verktyg för regelbaserad procedurell animering kan utformas, vad spelare anser om resultatet och vad utvecklare anser om både resultat och användning. LÄS MER

 4. 4. Framtidsutsikter för isländsk ishockey : Landslagstränarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Snorri Sigurbergsson; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning Syftet med denna studie var att beskriva och undersöka det isländska herrlandslaget i ishockey, dess utveckling och framtida utmaningar. Frågeställningar som hjälpte till för att besvara syftet var: - Hur har tränarna arbetat med utvecklingen av ishockeylandslaget? - Vad krävs enligt tränarna för att ishockeyn ska utvecklas på Island? Metod Undersökningen har en kvalitativ ansats, med halvstrukturerade intervjuer som har genomförts för att samla in data. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan tränare och spelare : En studie om hur relationen till sin tränare påverkar motivationen och motivationsklimatet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sofiän Norstad Habeish; Mattias Hellman; [2019]
  Nyckelord :Self Determination Theory; CART-Q; SMS-II; PMCS-Q; Fotboll; tränare; spelare; relation; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka betydelsen av relationen tränare har till sina spelare och huruvida detta påverkar motivationen och motivationsklimatet. Frågeställningar: -       Finns det ett samband mellan upplevd relation till tränare och motivationen? -       Finns det ett samband mellan upplevd relation till tränare och upplevt motivationsklimat? -       Finns det skillnader i motivationsnivå och motivationsklimat beroende på spelarnas kön, ålder, samt tränarnas erfarenhet eller tränarnas utbildningsnivå? Metod: Urvalet bestod av åtta fotbollslag i Stockholmsområdet med totalt 102 fotbollsspelare i åldrarna 12–14 (12 år = 44, 13 år = 45, 14 år = 13) samt åtta tränare, en för varje lag som deltog. LÄS MER