Sökning: "well-being"

Visar resultat 1 - 5 av 2103 uppsatser innehållade ordet well-being.

 1. 1. Degrowth in Swedish Climate Politics

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Andrine Allansson; [2019-08-08]
  Nyckelord :climate change; consumption; degrowth; economy; growth; politics; technology;

  Sammanfattning : Climate change is one of the most pressing problems of the contemporary world and has lead to a number of global agreements aimed at solving the situation. In doing so, sustainable development and economic growth are usually the promoted solutions, with the argument that it will lead to increased well-being and environmental protection. LÄS MER

 2. 2. Income Distribution and Happiness in Europe - Are Scandinavians more Sensitive to Inequality?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Amanda Josefsson; Simona Koria; [2019-07-12]
  Nyckelord :inequality; happiness; well-being; Europe; Scandinavia; welfare; income distribution; inequality aversion;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to investigate the effect of income inequality on happiness in Europe. A comparison between Scandinavia and the rest of Europe is made using cross-sectional data from the European Social Survey for 2008-2016 to establish possible differences in inequality aversion. LÄS MER

 3. 3. Innovation in firefighting equipment diffusion - A qualitative study about new technology adoption in Swedish fire brigades

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nidal Khalil Khalil; [2019-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The continuous innovation and diffusion of fire fighting technologies has always been improving the speed and efficiency of fire fighting. The users of these technologies are qualified and passionate men and women who are dedicated to the well being of others. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljöns inverkan på välbefinnande för personer med psykisk funktionsnedsättning i daglig verksamhet : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Stina Larsson Prytz; Matti Toivanen; [2019]
  Nyckelord :Arbete; Arbetsmiljö; Daglig verksamhet; Psykisk funktionsnedsättning; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Daglig verksamhet möjliggör sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som kan ha svårigheter att förvärva och upprätthålla ett arbete till följd av psykisk sårbarhet och stresskänslighet. Välbefinnande påverkas av interaktionen mellan personliga egenskaper och möjligheter och krav i arbetsmiljön. LÄS MER

 5. 5. In the hands of a controlling leader? Implications for employee well-being from a gender perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rosanna Fagerudd; Emma Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Controlling leadership behaviours; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; well-being; self-rated health; burnout; self-rated job satisfaction; vigour; gender; Kontrollerande ledarskapsbeteenden; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; självskattad hälsa; utbrändhet; tillfredsställelse; arbetsenergi; kön; könsroller;

  Sammanfattning : Leaders engaging in controlling leadership behaviours (CLB) has been connected to followers perceiving their basic needs thwarted. However, little research has been made in the organizational field to understand the implications of controlling leadership behaviours for employee well-being. LÄS MER