Sökning: "Force control"

Visar resultat 1 - 5 av 453 uppsatser innehållade orden Force control.

 1. 1. Ekologisk påverkan och förvaltning av en invasiv art – den amerikanska minken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Michelle Entesarian; [2019]
  Nyckelord :mink; neovision; ekologi; invasiv; artrikedom; förvaltning; strategier; fångredskap;

  Sammanfattning : Den Amerikanska minken (Neovison vison) är troligen främst känd för att vara ett djur som föds upp inom pälsindustrin för dess eftertraktade skinn, men minken har även en roll i ekosystemet. När minken befinner sig utanför sitt hemland utgör den däremot ett hot mot ett flertal arter, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att bevara den biologiska mångfalden. LÄS MER

 2. 2. Bärbar sensorhandske med force feedback för manövrering av en humanoid robothand - : Implementering med monterade sensorer och motorer för styrning och känsel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Sebastian Ekström; [2019]
  Nyckelord :Electrical Engineering; Programming; Mechanics; Mechatronics; Robotics; Arduino; Adafruit; I2C; C ; Sensors; Servomotors; Circuit Creation; Force feedback; Elektroteknik; Programmering; Mekanik; Mekatronik; Robotik; Arduino; Adafruit; I2C; C ; Sensorer; Servomotorer; Kretskoppling; Kraftåterkoppling;

  Sammanfattning : The goal of this thesis was to create a sensors glove with force feedback feeling when operating a humanoid robot hand. The development covered multiple areas such as mechanics, electronics and programming. The final product gave the user control over three fingers of a humanoid robotic hand. LÄS MER

 3. 3. Automation of Circuit Board Testing

  M1-uppsats,

  Författare :Filip Palm; [2019]
  Nyckelord :kretskort;

  Sammanfattning : The testing of printed circuit boards (PCBs) is a common quality control process mandatory for any of the circuit board factories to guarantee the quality and functionality of the PCBs. The manual operation of the testing process by an operator will be too difficult for a large volume of PCBs. LÄS MER

 4. 4. Design and construction of a contactless excitation and response measurement system

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Westlund; [2019]
  Nyckelord :Rotor dynamic; Electromagnet; Contactless excitation; LabVIEW; Measurement instruments; Force control; CERS; Rotordynamik; Elektromagnet; Kontaktlös exitation; LabVIEW; Kraftkontroll; CERS;

  Sammanfattning : Manufacturing industry works on Overall Equipment Effectiveness (OEE) to increase the yield and speed of machining. A good knowledge of the machine properties is important to increase the speed while still maintaining stable cutting with low tool usage. LÄS MER

 5. 5. Computational modeling strategy of steel connections

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Byggnadsmekanik

  Författare :Carl-Michael Bjälkensäter; Carl Holmgren; [2019]
  Nyckelord :FEM; steel; connection; joint; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When designing large complex steel structures numerical calculation methods are always used to some extent. The simulation technology of today is advanced and can with proper modeling technique provide detailed analyses which captures the structural response accurately. LÄS MER