Sökning: "Equal"

Visar resultat 1 - 5 av 3016 uppsatser innehållade ordet Equal.

 1. 1. Ojämnt jämställt : – En kritisk diskursanalys om representation och identitetsgestaltning av kvinnor och män i sfi-läroböcker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Tobias Lööw; [2019]
  Nyckelord :Diskurs; diskursanalys; kritisk diskursanalys; läromedelsanalys; kön; genus; representation; gestaltning; omsorg; icke omsorg;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur tre läroböcker inom sfi-verksamheten representerade och gestaltade kvinnliga och manliga identiteter i förhållande till läroplanen. Läroböckerna utgjorde ett gemensamt block i en större läroboksserie med språkligt fokus. LÄS MER

 2. 2. ON THE COMPARABILITY OF PAPER-BASED AND COMPUTER-BASED ENGLISH READING COMPREHENSION TESTS A Study of High-Stakes English Reading Assessment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lena Asp; [2018-10-26]
  Nyckelord :Computer-based test; paper-based test; score comparability; language assessment; high-stakes testing; delivery mode;

  Sammanfattning : The Swedish National Test will be digitalised by 2022 according to the government bill “Prop.2017/18:14. LÄS MER

 3. 3. Den gode beskyddaren: Krigsförberedelser & genusordning i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Tilda Wendefors; [2018-10-24]
  Nyckelord :masculinist protection; gender; militarism; Swedish Armed Force;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to explore the discursive construction of the ‘protector’ and the‘protected’ which contributes to legitimise militarism in Sweden today. This thesis drawsupon Iris Marion Young’s theory about masculinist protection, where a hierarchicalrelationship between the ‘protector’ and the ‘prote cted’ is a c ornerstone in constructing themilitary as relevant and necessary. LÄS MER

 4. 4. Network effects and compatibility in the Swedish electric vehicle market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Robert Tabell; [2018-10-08]
  Nyckelord :electric vehicles; network effects; compatibility;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 5. 5. ON THE SWEDISH SOCIAL INSURANCE AGENCY AND ITS APPROACH TO DIVERSITY: A Study of Social Inclusion and Diversity in the Swedish Social Insurance System (SSIA)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Lagerstrand; [2018-10-05]
  Nyckelord :Swedish social security agency; equal provision; diversity; diversification of diversity; superdiversity; welfare provision; linguistic diversity; migrant networks; Gothenburg;

  Sammanfattning : Previous research has shown that the study of diversity need to account for variables other than ethnicity and nationality in order to provide more nuanced findings of the local diversity of experiences also on the basis of e.g. age, gender, migration status and linguistic diversity. LÄS MER