Sökning: "hitta"

Visar resultat 1 - 5 av 10305 uppsatser innehållade ordet hitta.

 1. 1. Response to intervention (RTI) i grundskolan. En systematisk litteraturstudie kring förutsättningar och hinder för implementering i motsvarande svenskt lågstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Åsa Sundström; [2024-02-20]
  Nyckelord :grundskola; stödinsatser; RTI; Implementering; specialpedagog;

  Sammanfattning : Särskilt stöd sätts fortfarande in för sent i Sveriges grundskolor och mycket tyder på att skolor har svårt att hitta fungerande rutiner för detta arbete. Response to intervention är ett ramverk för stödinsatser som utarbetats i USA för att säkerställa tidig identifiering och stöd för elever som riskerar svårigheter i sin kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor med adhd och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa! En intervjustudie med narrativ ansats ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fanny Hesslegård; Josefine Karlsson; [2024-02-15]
  Nyckelord :ADHD; adhd; psykisk ohälsa; specialpedagogik; sociologiskt perspektiv; specialpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på kvinnor med adhd (som är en förkortning av attention deficit hyperactivity disorder) och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa. Metoden är kvalitativ och har en narrativ ansats i analys och intervjuer. Intervjuerna genomfördes med vuxna kvinnor med diagnostiserad adhd. LÄS MER

 3. 3. UTOMEUROPEISKT FÖDDAS UPPLEVELSER PÅ DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Adam Rehawi; Anisa Sayedomar; [2024-02-14]
  Nyckelord :Arbetsmarknaden; Rasifiering; Socialt kapital; Kulturell likhet; Diskriminering;

  Sammanfattning : Bristfällig arbetsmarknadsintegration är ett samhällsfenomen som drabbar både individerna och samhället. Syftet med denna studie har varit att belysa utomeuropeiska individers upplevelser på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarnas förståelse – avgörande för framgångsrika förändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Eva-Lisa Blom; Victor Hildesson; [2024]
  Nyckelord :change process; communication; leadership; feedback; employee perspective; resistance to change; förändringsprocess; kommunikation; ledarskap; feedback; medarbetarperspektiv; motstånd till förändring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Medarbetarnas förståelse – avgörande för framgångsrika förändringar Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Eva-Lisa Blom och Victor Hildesson Handledare: Emilia Kvarnström Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur medarbetare upplever en förändringsprocess på arbetsplatsen. Med fokus på kommunikation, ledarskap och medarbetarnas möjlighet till att komma med feedback, förväntas studien ge svar på hur dessa faktorer påverkar medarbetarnas upplevelse av förändringen, och hur brister i dessa kan skapa motstånd. LÄS MER

 5. 5. Klusteranalys : Tillämpning av agglomerativ hierarkisk och k-means klustring för att hitta bra kluster bland fotbollsspelare baserat på spelarstatistik.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Sacko Balbas; Arvid Törnquist; [2024]
  Nyckelord :Cluster analysis; hierarchical clustering; k-means clustering; La Liga; football; algorithm; machine learning.;

  Sammanfattning : This work is about how the multivariate analysis tool cluster analysis can be appliedto find meaningfull groups of players based on player statistics. The aim of the work isan attempt to find good clusters among players within the Spanish top football divisionLa Liga for the 2022-2023 season. LÄS MER