Sökning: "kallar"

Visar resultat 1 - 5 av 828 uppsatser innehållade ordet kallar.

 1. 1. Att realisera svårfångade ideal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fredrik Gollmer; [2021-02-18]
  Nyckelord :LSS; makt; maktdimension; maktlöshet; autism; autismspektrumtillstånd; AST; funktionshinder; funktionsnedsättning; intellektuell funktionsnedsättning; funktionshinder-politisk ambition; vosfär;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att skapa en djupare förståelse för den maktdimension och maktlöshet som förstås existera i viss verksamhet enligt LSS, för att med en sådan förståelse som utgångspunkt problematisera insatsens praktik. Studien tar avstamp i två hypoteser. LÄS MER

 2. 2. Ledare med grit som motiverar : En kvalitativ studie om grit och ledarskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Karl Feldt; [2021]
  Nyckelord :grit; growth mindset; leadership; motivation; leadership and motivation; grit; growth mindset; ledarskap; motivation; ledarskap och organisation;

  Sammanfattning : Forskning har länge försökt hjälpa organisationer att bli bättre och förstå vad som gör en organisation eller en person att nå sina mål eller inte. Under Angela Duckworth forskning fann hon att personer som hade förmågan att hålla sig motiverad under längre perioder klarade av en av den svårare officersutbildningen i USA. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares syn på barns vila och återhämtning på förskolegården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Julia Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Förskolegården; zoner; lugna områden; vila; återhämtning; utomhusmiljön;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på förskollärarnas syn på barns möjligheter till vila och återhämtning med ett fokus på utomhusmiljöer. Grahns (2007) modell för zoner på förskolegården kommer att används som ett reflektionsverktyg för resultat och diskussion. LÄS MER

 4. 4. Kan Tove Jansson skapa mening i undervisningen? : En kvalitativ textanalys kring tre muminböckers möjligheter som didaktiska resurser i tema och identitetsutvecklande arbete.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Carolina Pettersson; Tove Grannäs Brännström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa textanalys har framträdande teman och motiv i Tove Janssons muminböckeranalyserats kring hur de kan utgöra didaktiska resurser i ett tema och identitetsutvecklande arbete.De muminböcker som analyserats är Småtrollen och den stora översvämningen (1945), Kometen kommer(1968) och Trollkarlens hatt (1948). A.J. LÄS MER

 5. 5. ”En trasslad härva som man kallar qvinna” - En komparativ studie av hur kunskapsanspråk om kvinnan cirkulerade genom två svenska aforismsamlingar på 1830- respektive 1890-talen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Emma Cederqvist; [2021]
  Nyckelord :Aforismer; Sverige; 1800-tal; Kvinnor; Historia; Aphorisms; Collection of aphorisms; Sweden; History; Women; 19 th century; gender; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER