Sökning: "kallar"

Visar resultat 1 - 5 av 968 uppsatser innehållade ordet kallar.

 1. 1. Diskursanalys om fritidshemmets syfte.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Filip Berntsson; Tilda Pehrsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Diskurs; diskursanalys; fritidshem; fritidshemmets syfte; vårdnadshavare; elever.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vårdnadshavare och elever talar om fritidshemmets syfte år 2021. Datainsamlingen har skett i form av kvalitativa intervjuer med såväl vårdnadshavare som elever från en och samma skola belägen i västra Sverige. Vårdnadshavarna har intervjuats enskilt och eleverna i grupp. LÄS MER

 2. 2. Jakten på tårarna - Ett undersökande arbete om hur skådespelaren kan framkalla tårar på film.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Oskar Laring; [2023-07-03]
  Nyckelord :tårar; gråta; skådespelarmetod; method acting; situation; empati; tårstift; autencitet; känslor; Robert Cohen; Lee Strasberg; Stella Adler;

  Sammanfattning : Detta är ett undersökande arbete om skådespelares förmåga att gråta på beställning på film. Jag har ställt mig frågan om vilka tillvägagångssätt skådespelare använder sig av för att framkalla tårar. LÄS MER

 3. 3. Vad är det vi gillar när vi gillar skådespeleri? Ett konstnärligt sökande efter teaterns unika potentialer som konstform

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Nikola Borggård Gavanozov; [2023-07-03]
  Nyckelord :teater; skådespeleri; scenisk gestaltning; Skådespelartekniker; Skådespelarmetoder; Kroppen; Hjärnan; Tro; Religion; Verklighetens magi;

  Sammanfattning : Med avstamp i en fråga som jag initialt formulerade Vad är det vi gillar när vi gillar skådespeleri ger jag mig ut i ett sökande efter att fånga och om möjligt med ord beskriva konstformen vi kallar skådespeleri, dess fulla potential och hur man skulle kunna gå till väga för att uppnå den. Min startpunkt i det här arbetet har varit en frustration över sakernas tillstånd och en upplevelse som scenkonstnär av att vi i det svenska teaterklimatet inte i tillräcklig grad lyckas använda oss av det där som gör just teaterrummet och teaterupplevelsen unik. LÄS MER

 4. 4. EN ENSAM KAMP En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av att leva med endometrios.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Asia Ali; Maëva Begon; [2023-06-26]
  Nyckelord :endometrios; jämställdhet; kvinna; livsupplevelse; litteraturstudie; omvårdnad; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppskattningsvis 10% av alla livmodersbärare drabbas av endometrios. Sjukdomen innebär en negativ påverkan på livet, men kvarstår som gåtfull och delvis okänd för allmänheten men också inom vården. LÄS MER

 5. 5. Blir det en fars att spela fars? En musikalartists jakt på skådespelarverktyg inom genren fars

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Simon Rubin; [2023-02-20]
  Nyckelord :fars; komedi; fysisk teater; verktyg; timing; tydlighet; roligt; teknik; löjlighet;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöker jag som musikalartist om jag kan bli en bättre farsskådespelare genom att hitta och tillämpa skådespelarverktyg inom genren fars. Det gjorde jag genom att först spela in en farsscen med de skådespelarverktyg jag redan hade innan undersökningen. LÄS MER