Sökning: "intimate partner violence"

Visar resultat 1 - 5 av 545 uppsatser innehållade orden intimate partner violence.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT PÅ AKUTMOTTAGNING IDENTIFIERA KVINNOR UTSATTA FÖR VÅLD I NÄRA RELATION - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Staxäng; [2023-03-16]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Sjuksköterska; Identifiering; Akutmottagning; Omvårdnad; Erfarenhet; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tredje kvinna i världen har någon gång under sin livstid utsatts för våld utövat av en nuvarande eller före detta partner. Våld i nära relation innefattar ofta en kombination av till exempel fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som får allvarliga konsekvenser både på individ- och samhällsnivå. LÄS MER

 2. 2. Våld i nära relationer - Ett dolt problem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Hellman; Alva Lindedal; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Kvinnor; Våld i nära relationer; Identifiering; Hinder; Möjliggörande faktorer; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Våld i nära relationer (VNR) är ett problem på individ- och samhällsnivå, på nationell och internationell nivå. En av tre kvinnor kommer någon gång under sin livstid att utsättas för våld i nära relationer i form av fysiskt, psykiskt, sexuellt våld och/eller försummelse. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta kvinnor utsatta för våld i nära relationer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Desirée Karlsson; Linn Runström; [2023]
  Nyckelord :Experience; meet; nurse; nursing care; woman.; Bemöta; kvinna; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett stort problem i dagens samhälle. Konsekvenserna vid fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i nära relation kan uppkomma som fysiska och psykiska symtom. LÄS MER

 4. 4. Våldsamma Kärleksrelationer : Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta kvinnor utsatta för mäns våld

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Posse; Johanna Bådenfalk; [2023]
  Nyckelord :intimate partner violence; mäns våld; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor och intimate partner violence (IPV) är ett globalt folkhälsoproblem och det är en hög prevalens av utsatta kvinnor inom både öppen- och slutenvården. Kvinnor som utsätts för IPV möter ofta sjuksköterskor i sin kontakt med vården och upplever stora brister i sjuksköterskors bemötande och kunskap kring IPV. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att möta våldsutsatta kvinnor inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Ahlqvist; Patricia Skoglund; [2023]
  Nyckelord :Experience; intimate partner violence; nurse; violence against women; women;

  Sammanfattning : Background: Women are exposed to violence in intimate relationships much more than men and this is a global health problem. Nurses have a responsibility to identify violence in intimate relationships and meet these women in a professional way. LÄS MER