Sökning: "Anhörigstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet Anhörigstöd.

 1. 1. Upplevelsen av att leva i ett parförhållande med en demenssjuk person - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Ekelund; Marie Strindberg; [2019]
  Nyckelord :Demens; partner; anhörigvård; familjefokuserad omvårdnad; upplevelser; transition; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är vanligt förekommande och påverkar den drabbade personen såväl som partnern. Brister i anhörigstödet förekommer inom svensk demenssjukvård. För att vården ska kunna erbjuda rätt stöd är förståelse för partners upplevelser av att leva i ett parförhållande med en demenssjuk person viktigt. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser av palliativ vård på allmän somatisk avdelning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kajsa Östergren; Sara Tjernström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av dödsfall som sker på sjukhus varje år uppskattas ha varit i behov av palliativ vård. En patient som vårdas palliativt hamnar ofta i fokus och anhöriga till patienten hamnar i bakgrunden. LÄS MER

 3. 3. Oron är stor även om den som missbrukar är vuxen! : En kvalitativ intervjustudie om behovet av stöd för anhöriga till personer med missbruk

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnéa Tillman; [2019]
  Nyckelord :Addiction; Health; Qualitative method; Relative; Relative support; Social support; Anhörig; Anhörigstöd; Hälsa; Kvalitativ metod; Missbruk; Socialt stöd;

  Sammanfattning : Den som lever i en nära relation till en individ med missbruksproblematik påverkas oftast negativt. Den anhörige kan känna skuld och skam över situationen och det är vanligt att fysiska och psykiska problem för den anhörige förekommer. Studiens syfte är att undersöka vuxna anhörigas behov av stöd. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Andersson; Melina Nylén; [2019]
  Nyckelord :dementia; family; experience; home nursing;

  Sammanfattning : Background:As the life expectancy of the population increases, more people are diagnosed with dementia. The diagnosis causes a lack of self-care for the affected person, which can result in a relative taking up the role of caregiver. Thus, the quality of life of the relatives may deteriorate when their own needs are disregarded. LÄS MER

 5. 5. Stödet till anhöriga vid demenssjukdom- utifrån biståndshandläggarnas behovsbedömning inom äldreomsorgen : En kvalitativ studie i två kommuner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jenny Johansson; [2019]
  Nyckelord :Demens; anhörig; anhörigstöd; behov; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how care managers are handling caregivers´ self-determination and participation in the assessment routines regarding needs and support. The study has focused on elderly care and caregivers living in a relationship with a partner diagnosed with dementia. LÄS MER