Sökning: "förskolan didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 576 uppsatser innehållade orden förskolan didaktik.

 1. 1. Undervisning i förskolan : En intervjustudie om hur förskolechefer ser på undervisningsbegreppet i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Sofie Gunnarsson; Maria Svahn; [2019]
  Nyckelord :Chefer; förskola; förskollärare; kvalitet; läroplan; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Skolverket har fått i uppdrag att se över läroplanen för att tydliggöra förskolans uppdrag och öka kvalitén på undervisningen. Med anledning av skolverkets uppdrag vill vi med vår undersökning närmare studera och bidra med kunskap om hur chefer inom förskolan ser på och arbetar med begreppet undervisning samt hur cheferna uppfattar förskollärarnas roll i relation till begreppet undervisning. LÄS MER

 2. 2. Det rätta sättet att vara flicka respektive pojke : En observationsstudie rörande barns fria lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Victoria Gerhardt; Emeli Nilsson; [2019]
  Nyckelord :observation; kön; genus; performativitet; förskola; fri lek; utforskande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Pasta makaroner, tio miljoner : Hur matematiken synliggörs vid måltidssituationen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emilia Glaad; Malin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Matematik; Måltid; Bishop; Observation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur matematik synliggörs av pedagoger vid måltidssituationen i förskolan. I begreppet måltidssituation innefattas såväl dukningssituationen som själva lunchmåltiden. Måltidssituationen är en rutinsituation som vi menar har stor pedagogisk potential för lärande och utveckling. LÄS MER

 4. 4. Omsorg och undervisning : En kvantitativ studie om förskollärare och barnskötares syn på två centrala begrepp i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Fransson; Maja Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; barnskötare; omsorg; undervisning; Lpfö18;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare respektive barnskötare ser på sitt omsorgs- och undervisningsuppdrag i förskolan. Studien syftar även till att undersöka om yrkeskategoriernas utbildningsbakgrund har någon inverkan på synen på detta uppdrag. LÄS MER

 5. 5. Teknik i förskolan - Ett teknikdidaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :mathias martinsson; [2018]
  Nyckelord :Teknik; Förskola; Didaktik;

  Sammanfattning : Teknik fick mer plats i den reviderade läroplanen för förskolan som kom 2010, men en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen från 2017 visar att läroplansmålen som berör teknik inte uppfylls och att det finns brister i hur förskolorna jobbar med teknik. Mitt syfte med denna studie är att undersöka teknikundervisningen på en förskola för att se vad för teknikinnehåll som existerar på förskolan, hur teknikundervisningen sker och vilka syften det finns att arbeta med teknik på förskolan. LÄS MER