Sökning: "språk"

Visar resultat 1 - 5 av 9754 uppsatser innehållade ordet språk.

 1. 1. ”Ajatelkaa se ensimmäinen aamu kun tietää että hela veckan är framför oss ja mennä syömään frukostia”. Kodväxlingens grammatik i en svenskfinsk familj

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sivi Järvinen; [2021-09-13]
  Nyckelord :kodväxling; tvärspråkligt inflytande; sverigefinländare; svenska; finska;

  Sammanfattning : Föreliggande studie försöker identifiera kodväxlingens grammatiska mönster genom en kvalitativ grammatikanalys av vardaglig språkanvändning hos en svenskfinsk familj i norra Sverige. Fokus ligger alltså på att kartlägga hur två språktypologiskt skilda språk, nämligen svenska och finska, språkstrukturellt samverkar inom ett och samma yttrande. LÄS MER

 2. 2. La quête d’identité : hybridité culturelle dans six romans maghrébins

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Fredrik Segerfeldt; [2021-09-09]
  Nyckelord :Identity; cultural hybridity; North Africa;

  Sammanfattning : La quête d’identité dans une situation d’hybridité culturelle provoquée par le colonialisme français est étudiée dans six romans maghrébins francophones de trois générations différentes : Le passé simple de Driss Chraïbi, Nedjma de Kateb Yacine, Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, Une année chez les Français de Fouad Laroui, Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud et Le pays des autres de Leïla Slimani. Notre problématique est de savoir quelles sont les différences entre les romans, liées aux quêtes identitaires. LÄS MER

 3. 3. Travail de figuration dans Les liaisons dangereuses. Est-il question de politesse ?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Linnéa Koré; [2021-09-09]
  Nyckelord :artighet; ansikte face ; Brown Levinson 1987 ; Les liaisons dangereuses;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att testa Brown & Levinsons (1987) klassiska teori för artighetsstudier på empiriskt material, närmare bestämt på brevromanen Les liaisons dangereuses (1782) av Pierre Choderlos de Laclos. Uppsatsens teoretiska resonemang kompletteras av Kerbrat-Orecchioni (1992, 2000), Spencer-Oatey (2002), Watts (2003) och Culpeper (2005). LÄS MER

 4. 4. Newspeak – det totalitära språket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Martin Wettmark; [2021-09-09]
  Nyckelord :Totalitarism; George Orwell; 1984; Victor Klemperer; LTI; Totalitärt språk;

  Sammanfattning : After the Second World War, several books came out about the life in dictatorships. In 1947, Nazi survivor Victor Klemperer published LTI, Lingua Tertii Imperii, about the particular language used in The Third Reich. LÄS MER

 5. 5. TRADUIRE LA CULTURE – UNE TÂCHE IMPOSSIBLE ? Une étude sur la traduction des référents culturels dans la traduction française d’un roman policier de Camilla Läckberg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Klara Pettersson; [2021-09-09]
  Nyckelord :Franska; kulturella referenser; översättningsstrategier; Läckberg;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att skapa bättre förståelse för hur översättning mellan två språk går till och vilka problem den kulturella aspekten kan orsaka. Den syftar också till att bidra till forskningsfältet om översättning av kulturspecifika referenser och dess resultat kommer att jämföras med resultaten från tidigare forskning. LÄS MER