Sökning: "språk"

Visar resultat 1 - 5 av 8821 uppsatser innehållade ordet språk.

 1. 1. ATT SKAPA EN GEMENSAM FÖRSTÅELSE Transkulturella möten inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felicia Säll; Olle Tegelberg; [2020-08-06]
  Nyckelord :transkulturell; transkulturell omvårdnad; interkulturell kommunikation; kulturell kompetens; omvårdnad; sjuksköterskors upplevelser; patienters upplevelser; mångkulturellt samhälle;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den kulturella mångfalden i Sverige innebär nya utmaningar för personal inomhälso- och sjukvården. Idag möter sjuksköterskor patienter från hela världen i högreutsträckning än tidigare, patienter med annan kulturell bakgrund och språk samt förväntningaroch uppfattningar om hälsa ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Språkbarriärer i vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska i ett mångkulturellt perspektiv. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gwladys Chuisseu; Elin Hult; [2020-08-05]
  Nyckelord :kommunikation; kommunikationsbarriär; språkbarriär; språk; vårdrelation; sjuksköterska; tolk;

  Sammanfattning : Eftersom andelen utlandsfödda har ökat i samhället under de senaste decennierna ökar ävenantalet patienter som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården som har ett annatmodersmål än vårdpersonalen. När vårdpersonal och patient har olika modersmål kan enspråkbarriär uppstå. LÄS MER

 3. 3. Abode - Memories of houses

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Carina Fogde; [2020-07-09]
  Nyckelord :House; Louise Bourgeoise; Chaharu Shiota; Chaharu Shiota; Efva Lilja; Margaretha Rossholm Lagerlöf;

  Sammanfattning : My exam work is based upon the process of forming Metal, from a concept to finished form, my purpose was to find new ways in my working method and highlight the process, in the theme of Abode- memories from houses. I have focused on the texture of my house and the body of the house. LÄS MER

 4. 4. SEXUAL ABUSE IN VLADIMIR NABOKOV’S LOLITA: A Psychoanalytic approach to Humbert Humbert’s Sexuality

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Fatima Mosi; [2020-07-03]
  Nyckelord :engelska; Vladimir Nabokov; Lolita; Psychoanalysis; Sexuality; Sexual Abuse;

  Sammanfattning : Through examining Humbert Humbert’s psychological defense mechanisms inVladimir Nabokov’s Lolita, this essay aims to analyze Humbert Humbert’s sexuality throughthe framework of psychoanalytic theory by demonstrating how Humbert Humbert’s abuse isemployed as a psychological defense to process his sexuality. By analyzing his abusiveactions, the results suggest that the reason for Humbert Humbert’s psychological defense iscaused by his fear of abandonment that has been a constant issue throughout the novel, bothphysically and emotionally. LÄS MER

 5. 5. THE ANCIENT GREEK FUTURE PARTICIPLE AND POLYCARP’S EPISTLE TO THE PHILIPPIANS. A Statistical and Morphosyntactical Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Viktor Johansson; [2020-07-02]
  Nyckelord :grekiska; Atticism; corpus linguistics; future participle; Greek; Perseus under PhiloLogic; Polycarp; textual criticism; Thesaurus Linguae Graecae;

  Sammanfattning : This thesis examines the Greek future participle from a statistical and morphosyntacticalperspective in order to ascertain whether the occurrence of a future participle in Polycarp'sEpistle to the Philippians might serve as a basis for emendation or not. The frequencies of thefuture participle in a relatively large selection of texts from the 5th century BCE to thebeginning of the 4th century CE are established through the databases Perseus underPhiloLogic and Thesaurus Linguae Graecae. LÄS MER