Sökning: "språk"

Visar resultat 1 - 5 av 11207 uppsatser innehållade ordet språk.

 1. 1. PRAGMATIC COMPETENCE: REFUSAL SPEECH ACT BY IRANIAN STUDENTS IN SWEDEN

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Kazhal Shatery; [2023-04-19]
  Nyckelord :English; culture; speech act of refusal; pragmatic; pragmalinguistics and sociopragmatics; politeness theory; refusal strategies;

  Sammanfattning : Understanding cross-cultural differences plays a crucial role in communication and successful cross-cultural communications depends on various factors such as pragmalinguistics and sociopragmatics. Many researchers focus more on the aspect of pragmatics such as speech acts. The present study is a contrastive study of refusal speech act. LÄS MER

 2. 2. ”MAGDALENA ANDERSSON HADE KRAFTEN ATT KROSSA GLASTAKET” En kritisk diskursanalys av mediers gestaltning av Magdalena Andersson som statsminister ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronja Åsberg; [2023-04-14]
  Nyckelord :Medier; Gestaltning; Hyrbidkvinnlighet; Könsstereotyper; Diskurs;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur Magdalena Andersson gestaltas som statsminister i två svenska tidningsmedier, Aftonbladet och Expressen. Frågeställningen som uppsatsen ämnar att besvara är Hur gestaltas Magdalena Anderssons i medier utifrån ett genusperspektiv?. LÄS MER

 3. 3. Samma skådespelare, olika språk. Att behärska flera språk: är det en resurs eller ett hinder i mitt sceniska arbete som skådespelare?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Julia Küster; [2023-04-04]
  Nyckelord :språk; musikal; tyska; franska; norska; svenska; skådespelare; verktyg; rollarbete; brytning; modersmål; mångfald;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag valt att fördjupa mig i frågor som rör sceniskt karaktärsarbete på olika språk. Jag undersöker utmaningar och möjligheter förknippade med att som skådespelare i det sceniska arbetet gestalta en karaktär på språk som man inte ursprungligen definierar som sitt modersmål. LÄS MER

 4. 4. FUNDAMENT I ENGELSKA OCH SVENSKA - En jämförelse av en engelsk populärvetenskaplig text och dess svenska översättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Gustav Landälv; [2023-03-20]
  Nyckelord :översättningsstrategier; fundament; engelska; svenska; Chesterman; populärvetenskap;

  Sammanfattning : I studien analyseras strukturen hos 150 engelska fundament och deras svenska översättningar ur ett nästan sammanhängande utdrag från den engelska populärvetenskapliga boken Berlin: The Downfall 1945 och dess svenska översättning Berlin: Slutstriden 1945. Jämförelsen utgår främst ifrån flertalet av Andrew Chestermans översättningsstrategier, och även från grammatiska skillnader mellan engelska och svenska. LÄS MER

 5. 5. Gender Indeterminacy in English to French Translation: Case Study of Leslie Feinberg’s Stone Butch Blues

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Caroline Grand-Clement; [2023-03-17]
  Nyckelord :Leslie Feinberg; Stone Butch Blues; gender indeterminacy; English to French translation; queer literature; grammatical gender; gender agreement;

  Sammanfattning : This essay explores how characters’ gender indeterminacy in English fiction texts can be translated into French, and which translation choices are available to achieve its preservation. The translation of Leslie Feinberg’s Stone Butch Blues by Hystériques & AssociéEs is made the focus of this essay, as the gendering in French of the main character, Jess, is examined. LÄS MER