Sökning: "språk"

Visar resultat 1 - 5 av 7276 uppsatser innehållade ordet språk.

 1. 1. Bokmässans kris hösten 2017. En analys av Maria Källssons uttalanden från ett retoriskt perspektiv och ett retoriskt kriskommunikationsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sara Anvestad; [2018-10-29]
  Nyckelord :Maria Källsson; Bokmässan; Retorik; Retorisk kriskommunikation; kriskommunikation;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är att undersöka Bok- och Biblioteksmässans organisationskris under hösten 2017 ur ett retoriskt perspektiv och ett retoriskt kriskommunikationsperspektiv.Teori:Teorin utgår ifrån begrepp från den klassiska retoriken, bland annat ethos, pathos och logos, samt boken Kriskommunikation (2013) av Orla Vigsø som tar upp teorier om retorisk kriskommunikationsforskning. LÄS MER

 2. 2. Vetenskapligt språk i svenska som andraspråk på gymnasiet. En systemisk-funktionell analys av utredande texter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Cecilia Kristoffersson; [2018-10-18]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; SFL; grammatisk metafor; transitivitet; skolspråk; lexikal densitet;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att med hjälp av systemisk-funktionell lingvistikundersöka språkliga strukturer i utredande texter skrivna av elever som studerar kursenSvenska som andraspråk 3 på gymnasiet. Studiens två frågeställningar är: Vilka skillnader ochlikheter avseende processer, grammatiska metaforer och täthet finns mellan texter sombedömts som A, E respektive F i Svenska som andraspråk 3? samt Hur samspelar processer,grammatiska metaforer och täthet i elevernas texter? Studiens teoretiska ram tillika metod ärsystemisk-funktionell lingvistik. LÄS MER

 3. 3. AMBLER’S MODIFICATIONS TO THE THRILLER: A Comparative Analysis of Epitaph for a Spy and The Murder of Roger Ackroyd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anna Maria Iraci Sareri; [2018-10-18]
  Nyckelord :Eric Ambler; Epitaph for a Spy; Agatha Christie; Vadassy;

  Sammanfattning : Eric Ambler is known for his revision of the thriller and the modifications of the conventions entailed with the spy genre. The essay argues that Ambler applies these revisions to his novel, Epitaph for a Spy. LÄS MER

 4. 4. SUBJECT-VERB AGREEMENT IN L2  LEARNER LANGUAGE    A study of compulsory school English in a Swedish context

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Erik Johansson; [2018-10-18]
  Nyckelord :SLA; error analysis; learner language; concord;

  Sammanfattning : Abstract: learners of English produce subject-verb agreement errors in written productions. The study uses Error Analysis in order to collect, identify, describe, and finally, explain the occuring errors. LÄS MER

 5. 5. THE USE OF HOMOPHOBIC PEJORATIVES AMONG GAMERS A Critical Discourse Analysis of Slurs Within the Gaming Sphere

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Desirée Elveljung; [2018-10-16]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; online gaming; homophobic slurs; LGBT;

  Sammanfattning : Abstract: The aim of this bachelor’s thesis is to analyze how homophobic slurs occur in the online gaming community in order to illustrate discriminatory language among gamers. This thesis also includes those not using such language, and how they react when homophobic slurs occur. LÄS MER