Sökning: "video"

Visar resultat 1 - 5 av 2408 uppsatser innehållade ordet video.

 1. 1. The use of video to communicate water, sanitation and hygiene in Haiti: A comparison between SAWBO, GHMP and UNESCO’s cholera prevention initiatives

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pau Abad Tent; [2019]
  Nyckelord :Health communication; WASH; Cholera; Haiti; Communication for Development; video; cartoon; multimedia;

  Sammanfattning : Health communication campaigns in developing countries can take many different forms and make use of a wide range of communication tools. One of these tools are multimedia resources such as videos. LÄS MER

 2. 2. Uttryck och avtryck : en explorativ studie av en skapandeprocess samt dess uttrycks avtryck på en publik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Signe Bäck; [2019]
  Nyckelord :kreativitet skapandeprocess musikupplevelser video musikvideo;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker en explorativ skapandeprocess av en musik- och videoproduktion, samt hur dess resultat i sina olika delar påverkar en grupp lyssnare och tittare. Den övergripande teoretiska utgångspunkten för studien är Vygostkijs kreativitetsforskning. LÄS MER

 3. 3. Agile development in the video game industry : Examining the effects of iteration and methods of limiting it

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ioannis Stylianos Archontakis; [2019]
  Nyckelord :Agile; iteration; video game development; overworking; crunch; creativity; resources;

  Sammanfattning : This research is examining one of the most dominant managerial methods used in development in the video game industry, Agile development. More particularly, the thesis examines a certain attribute of Agile development, that of iteration. LÄS MER

 4. 4. Visual Tracking Using Stereo Images

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Carl Dehlin; [2019]
  Nyckelord :Visual Tracking; Stereo Vision; DCF; Discriminative Correlation Filters;

  Sammanfattning : Visual tracking concerns the problem of following an arbitrary object in a video sequence. In this thesis, we examine how to use stereo images to extend existing visual tracking algorithms, which methods exists to obtain information from stereo images, and how the results change as the parameters to each tracker vary. LÄS MER

 5. 5. Kiki, do you love me? : En kvalitativ studie om hur artister kan marknadsföra en låt med hjälp av koreografi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Oskar Andersson; Abbe Lindahl; Amanda Trenter; [2019]
  Nyckelord :Viral marknadsföring; sociala medier; koreografi; musik; artist; influencer; trend; video marketing; eWOM; image.;

  Sammanfattning : Viral marknadsföring är någonting som alltid har funnits på ett eller annat sätt. De senaste åren har sociala medier tagit en stor roll inom marknadsföring, framförallt för virala kampanjer. De senaste åren har något som kallas “challenges” funnits i våra flöden på olika sociala medie plattformar. LÄS MER