Sökning: "video"

Visar resultat 1 - 5 av 3466 uppsatser innehållade ordet video.

 1. 1. FÖRSKOLLÄRARES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANERING OCH UNDERVISNING I FÖRSKOLAN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jenny Mork; [2021-09-30]
  Nyckelord :Förskola; planering; undervisning; förutsättningar; förskollärare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare beskriver ochplanerar undervisning, samt vilka förutsättningar de har för planering och vilkakonsekvenser det får för undervisningen.Teori: Den teoretiska inramningen i denna undersökning är Bernsteins pedagogiska teori(Bernstein, 2000). LÄS MER

 2. 2. BattleBoids A procedural game based on real-time flocking behavior

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Anton AHL; Frans BERGMAN; Anton HILDINGSSON; Vidar HÖÖK; Johannes KVERNES; Joachim ØRFELDT PEDERSEN; [2021-09-14]
  Nyckelord :flocking behavior; boid; video game; unity; simulation; strategy;

  Sammanfattning : Flocking is a pattern of movement that can be observed in nature and emerges fromthe individual desires of the animals in the flock. These behaviours have been subjectto research over past few decades, with one of the first papers on the subject beingCraig Reynolds’ "Flocks, Herds, and Schools: A Distributed Behavioral Model". LÄS MER

 3. 3. Logopeders upplevelser och tankar gällande stamningsbehandling med tonåringar; En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Josefin Karlsson; Alma Millblad; [2021-08-10]
  Nyckelord :Stamning; tonåringar; logopeder; behandling; intervju; Stuttering; adolescents; speech and language pathologists; treatment; interview;

  Sammanfattning : Adolescence can be hard, especially if you stutter and research concerning treatment in the area is relatively scarce. The purpose of this study was to investigate the experiences and thoughts of speech and language pathologists (SLPs) on this subject. LÄS MER

 4. 4. The Choirproject Considerations for the storage of a composite contemporary artwork: Tilda Lovell’s The Choirproject

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lee Andersson; [2021-07-16]
  Nyckelord :conservation; rubber; anoxia; cold storage; Gothenburg Museum of Art;

  Sammanfattning : Degree project for Bachelor of Science in Conservation 2021, 180 HECSecond Cycle2021:8.... LÄS MER

 5. 5. Fostering mindful consumption with mindfulness training - A qualitative study of the perceived effects of mindfulness training and education on consumers decision-making and consumption behavior

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Arshya Keshavarzi; [2021-07-02]
  Nyckelord :Overconsumption; Mindful consumption; Mindfulness training; Consumption for fulfillment; Mindless consumption; Decision-making; Consumption behavior;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER