Sökning: "video"

Visar resultat 1 - 5 av 3081 uppsatser innehållade ordet video.

 1. 1. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Dietmann; Peltoniemi Tilde; [2021]
  Nyckelord :Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; video analysis; parent intervention; interaction; conversational turns; infants; Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; videoanalys; föräldraintervention; interaktion; turtagning; spädbarn;

  Sammanfattning : Interaction is an important aspect for children’s language development. The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the research project Ord gör skillnad, Karolinska Institutet. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 3. 3. Bedömning av funktionell förståelighet hos barnnormering och validering av Intelligibility in Context Scale på svenska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Anrep-Nordin; Helena Emanuelsson; [2020-11-20]
  Nyckelord :Förståelighet; barn; kommunikation; Intelligibility in context scale ICS ; tal- och språkstörning; Intelligibility; children; communication; Intelligibility in context scale ICS ; Speech sound disorder SSD ;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe normative and validation data on theIntelligibility in context scale (ICS) in Swedish. In total 319 Swedish speaking children participated; the majority (n=266) constituting a reference group. LÄS MER

 4. 4. “OTHERWISE YOU CAN PLAY DRIVING THE BOAT ON YOUR PLAYSTATION INSTEAD”:

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anastasia Skarpeti; [2020-11-17]
  Nyckelord :Simulator training; sociocultural approach; maritime education; material fidelity; interactional fidelity; environmental fidelity;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis aims to investigate how the training process occurred during a simulatorbasedexercise in maritime education, examining if and how aspects of realism duringsimulation co-construct the outcome of the students’ learning experience. The mainfocus is on inspecting the relationships between human and material agents to showhow these elements contribute to the learning process. LÄS MER

 5. 5. Game Design and Implementation of Physics-Based Interactions between Player and Environment Elements

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :ADRIÁN NAVARRO PÉREZ; SAMUEL SOUTULLO SOBRAL; [2020-11-06]
  Nyckelord :Game Research; Game Design; Game Development; Physics-Based Games; Philosophy; Psychology;

  Sammanfattning : This master thesis presents the PEP framework, a formal method that guides thedesign and analysis of physics-based games, and Under Surveillance, a 2.5D physicsbasedpuzzle adventure video game for PC. LÄS MER