Sökning: "dIABETES"

Visar resultat 1 - 5 av 2246 uppsatser innehållade ordet dIABETES.

 1. 1. Diabetessjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med prediabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Mia Lavesson Kruuse; Linda Olsson; [2023-06-02]
  Nyckelord :Prediabetes; diabetessjuksköterska; erfarenhet; levnadsvaneförändringar; egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes tillhör en av våra folksjukdomar och ökar i hela världen. Prediabetes är ett förstadium till diabetes typ 2, som ofta är symtomlöst och ökar i takt med att förekomsten av övervikt och fetma ökar i befolkningen. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKANS MOTIVERANDE SAMTAL – EGENVÅRD HOS PERSONER MED DIABETES TYP 2 - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kauppinen Moa; Sjöqvist Ella; [2023-03-16]
  Nyckelord :sjuksköterska; diabetes typ 2; motiverande samtal; egenvård; self-care; self-management; self-efficacy; empowerment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom med stor tillväxt världen över. Egenvård är grundläggande i hantering av sjukdomen för att minska risken för både kortsiktiga och långsiktiga komplikationer och på så sätt underlätta vardagen. LÄS MER

 3. 3. UNGDOMAR MED DIABETES TYP 1 OCH DERAS UPPLEVELSER AV ÖVERGÅNGEN TILL VUXENSJUKVÅRD - En strukturerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Dalin; Matilda Nilsson; [2023-03-15]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ I ; Barnsjukvård; Sjuksköterska ; Transition; Ungdomar; Upplevelser; Vuxensjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom som är vanligast att insjukna i runt 10-årsålde rn. Det innebär att en transition från barnsjukvård till vuxensjukvård kommer ske och att ansvaret för egenvården kommer läggas över på ungdomen. LÄS MER

 4. 4. Hur patienter med övervikt eller obesitas upplever mötet med vårdpersonal inom hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Ivar; Lisa Valkeinen; [2023]
  Nyckelord :experience; nurse; obesity; overweight; patients; obesitas; patienter; sjuksköterska; upplevelser; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och obesitas är ett globalt samhällsproblem och är den främsta riskfaktorn till ett flertal sjukdomar såsom Diabetes typ-2, hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck. Övervikt och obesitas kan till stor del förebyggas och behandlas genom tillexempel egenvård. LÄS MER

 5. 5. Patientens erfarenheter av egenvård vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Lönnqvist; Mirja Nordin; [2023]
  Nyckelord :Diabetes type 2; Nurse; Patient experience; Self-care; Diabetes typ 2; Egenvård; Patienterfarenhet; Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund   Drygt tio procent av jordens befolkning lever med diabetes. Tidigare forskning visar dessutom att sjukdomsincidensen tenderar att öka. Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes. Den orsakas ofta av livsstilsfaktorer, varför livsstilsförändringar och efterföljande egenvård är en viktig del i behandlingen. LÄS MER