Sökning: "Diabetes Mellitus type 2"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade orden Diabetes Mellitus type 2.

 1. 1. Patientupplevelser av m-hälsa som stöd vid egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilia Hidefjäll; Emilia Peltoniemi; [2023]
  Nyckelord :M-health; Mobile applications; Self-care; Patient experiences; Diabetes Mellitus type 2; M-hälsa; Mobila applikationer; Egenvård; Patientupplevelse; Diabetes typ 2;

  Sammanfattning : Background Diabetes type 2 is a metabolic disease in which insulin production is either completely absent or too small in relation to the body's needs and/or the body's ability to assimilate the insulin is reduced. Untreated, the disease leads to harmfully high blood sugar levels and subsequent complications such as damage to vital organs and death. LÄS MER

 2. 2. Personers erfarenheter och upplevelser av kost och motionsförändringar vid diabetes mellitus typ – 2 : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sanna Torfi; Jennifer Sauma; [2023]
  Nyckelord :DMT2; Egenvård; Motivation; Närstående; Sjuksköterska; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ – 2 är ett kroniskt tillstånd som ökar världen över. Tillståndet kan drabba personer i olika åldrar. Sjuksköterskan har en betydande roll i personens egenvård i relation till kost- och motionsförändringar vid diabetes mellitus typ – 2. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av patienters följsamhet tillegenvårdsråd vid diabetes mellitus typ II : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Fooziya Maalin; Parinaz Famil Khoda; [2023]
  Nyckelord :: Compliance; diabetes mellitus type II; nurses experience; patient-centered care; self-care; Diabetes mellitus typ II; egenvård; följsamhet; patientcentrerad vård; sjuksköterskors erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus är en samling av kroniska sjukdomar, som påverkar kroppensförmåga att hantera blodsockernivån. I Sverige uppskattas att cirka 470 000 människor liderav sjukdomen. Det mest effektiva sättet att förebygga diabetes sena komplikationer är attpatienten själv bedriver en god egenvård. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av egenvård vid Diabetes mellitus, typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Leyla Abdullahi Artan; Fathi Abdi Nur; [2023]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus type 2; Self-care; Experiences; Diabetes Mellitus typ 2; Egenvård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus förekommer i två huvudformer och delas in i typ 1 (DM1) och 2 (DM2). DM1 grundar sig i insulinbrist och DM2 i insulinresistens. Förekomsten av DM2 är ett folkhälsoproblem som ökar både i Sverige och globalt. För att kunna lindra sjukdomen krävs det medicinska behandlingar men även egenvård. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Farhad Yaqobi; Komeyl Taheri; [2023]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; egenvård; erfarenhet; livsavgörande händelser; livskvalité; omvårdnad; patienter; uppfattning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom och innebär förhöjd blodsockernivå i kroppen. Diabetes typ 2 räknas som folksjukdom både i Sverige och globalt och antal drabbade personer ökar kontinuerligt i hela världen. Ökningen beror bland annat på ohälsosamma livsvanor och övervikt/fetma. LÄS MER