Sökning: "Diabetes Mellitus type 2"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade orden Diabetes Mellitus type 2.

 1. 1. Kan saffran förbättra HbA1c eller fasteglukos? En systematisk översikt bland vuxna diagnostiserade med Diabetes Mellitus typ 2.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Forsell; Rebecca Magnusson; [2024-02-09]
  Nyckelord :Saffron; Crocus sativus; Diabetes Mellitus type 2; HbA1c; fasting blood glucose; Saffran; Crocus sativus; Diabetes Mellitus typ 2; fasteglukos;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna översiktsartikel är att undersöka det vetenskapliga underlaget kring om ett intag av saffran kan förbättra HbA1c eller fasteglukos hos vuxna personer ≥ 18 år diagnostiserade med Diabetes Mellitus typ 2, jämfört med placebo. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. LÄS MER

 2. 2. Egenvårdserfarenheter hos immigrerade patienter med Diabetes typ 2 - En Litteraturöversikt med kvalitativ metod.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ifrah Hassan; Rahma Mohammed Hassan; Yasmin Farah; [2024]
  Nyckelord :Experience; diabetes type 2; immigrant; self- care; patients; Egenvård; erfarenheter; diabetes typ 2; invandrare; patienter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är ett globalt växande kronisk sjukdom. Cirka 500 000 personer i Sverige lider av diabetes, varav 90 procent har diabetes typ 2. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors Erfarenheter Av Egenvård Hos Patienter Med Diabetes Mellitus Typ 2 : En Litteraturöversikt Med Kvalitativ Ansats

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Bajat Vali; Bukhari Alaa; Yaghoubi Sheikhdarabadi Leila; [2024]
  Nyckelord :Diabetes; Orem; Education; Relationship; Diabetes; Orem; Utbildning; Relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är den mest ökande och livshotande metaboliska sjukdomen i världen. I Sverige var 468 402 patienter diagnostiserade med sjukdomen år 2022. Patienten har ett stort ansvar för att utföra egenvård och genomföra nödvändiga livsstilsförändringar för att förebygga sjukdomsrelaterade komplikationer. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans arbete med att främja livsstilsförändringar för patienter med Diabetes Mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nikki Nafar; Linnea Viitberg; [2024]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus Type 2; Nurses; Motivation; Lifestyle Changes; Diabetes Mellitus Typ 2; Sjuksköterskor; Motivation; Livsstilsförändringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 Diabetes Mellitus (T2DM) är en folksjukdom som ökar runt om i världen. T2DM behandlas främst genom att anpassa livsstilsvanor till ett hälsosammare liv. Forskning har visat att livsstilsförändringar ger goda effekter på att behandla T2DM, samt att livsstilsförändringar minskar risken för diabetesrelaterade komplikationer. LÄS MER

 5. 5. Förekommer förändringar i vätskebalansen hos hästar med EMS vid korttidsbehandling med en SGLT2-hämmare?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Agnes Alm; [2024]
  Nyckelord :IInsulindysreglering ID ; kanagliflozin; hematokrit; totalprotein; osmolalitet;

  Sammanfattning : Ekvint metabolt syndrom (EMS) är ett sjukdomskomplex innefattande flertalet riskfaktorer för att utveckla endokrinologisk fång. Främst innebär EMS insulindysreglering (ID), vilket yttrar sig som hyperinsulinemi (onormalt höga koncentrationer av insulin i blodet). LÄS MER