Sökning: "Bemötande sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 377 uppsatser innehållade orden Bemötande sjukvård.

 1. 1. TRANSPARENS. Att bli bemött som transperson inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Patimat Aslakhanova; [2024-01-30]
  Nyckelord :Bemötande; omvårdnad; sjukvårdspersonal; transpersoner; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner är en samhällsgrupp som rapporterar högre grad av diskriminering inom sjukvårdssystemet än cispersoner, något som grundar sig i cisnormativiteten som råder i världen och i vårdsystemet. Transpersoners hälsobehov är mångfacetterade och kan innefatta både könsbekräftande vård samt generell sjukvård. LÄS MER

 2. 2. UTSATT I MÖTET MED VÅRDEN. Hur kvinnor som blivit könsstympade upplever vårdmötet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea-Maria Eriksson; Moa Kanetoft; [2024-01-26]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; Sjukvård; Vårdpersonal; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning innefattar alla ingrepp där hela eller delar av det kvinnliga könsorganet skärs bort eller skadas utan medicinsk orsak och innebär ett stort lidande. Det är ett globalt problem och 200 miljoner flickor och kvinnor uppskattas vara drabbade. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av vårdpersonalens bemötande på akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Martin Löthberg; [2024]
  Nyckelord :Patient experience; emergency department; treatment; emergency care; nursing; caring sciences; Patientupplevelser; akutmottagning; bemötande; akutsjukvård; omvårdnad; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige besöker cirka 1,6 miljoner personer 19 år eller äldre årligen akutmottagningar. En stor andel av klagomålen inom hälso-och sjukvård baseras på bemötandet där dåligt bemötande är förenligt med sämre patientsäkerhet, mer resurskrävande vård och sjukare patienter. LÄS MER

 4. 4. Flyktingars upplevelser och erfarenheter av att söka hälso- och sjukvård i ett nytt land : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Yasmine Nordenskiöld; Benjamin Melin; [2024]
  Nyckelord :Experiences; Healthcare; Refugees; Personal approach; Transcultural care; Flyktingar; Hälso- och sjukvård; Personligt bemötande; Transkulturell omvårdnad; Upplevelser och erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund  Drygt 110 miljoner människor är på flykt världen över, med målet att söka skydd och få fristad i ett nytt land. Flykten och att etablera sig i ett nytt land kan vara präglat av många utmaningar vilket påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. LÄS MER

 5. 5. Övervikt och obesitas -Patienters erfarenheter av vårdbemötande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Frida Berggren; Amanda Selin; [2024]
  Nyckelord :healthcare; overweight; obesity; patients; encounter; hälso- och sjukvård; övervikt; obesitas; patienter; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närmare hälften av världens befolkning lever med övervikt eller obesitas. Dessa personer upplever sämre bemötande, diskriminering och fördomar från hälso- och sjukvårdspersonal. Syfte: Belysa patienter med övervikt och obesitas erfarenheter av bemötande från vårdpersonal. LÄS MER