Sökning: "Bemötande sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade orden Bemötande sjukvård.

 1. 1. Upplevelser och erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvården för personer med autismspektrumtillstånd : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rosa dos Reis Miguel; Andreea Helga Macarie; [2022]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; Experiences; Healthcare; Patient perspective; Autismspektrumtillstånd; Erfarenheter; Patientupplevelse; Sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Autismspektrumtillstånd [AST] innefattar autism och andra autismliknande syndrom och är en utvecklingsstörning som påverkar kommunikationsförmågan, socio-emotionella förmågan, samt kännetecknas av repetitiva beteenden och specifika intressen. Prevalensen för AST ligger omkring en procent i världens befolkning med stigande trender, och associeras med flera olika komorbiditeter som kan förekomma. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad av sent palliativa patienter på akutmottagning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Gerdfeldter; Rebecca Edberg; [2022]
  Nyckelord :Emergency department; End-of-life care; Palliative care; Relatives; Akutmottagning; Närstående; Palliativ vård; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningars syfte är att bedriva sjukvård för personer som drabbas av akut sjukdom eller skada, dygnet runt. Arbetet sker utefter sjukdomarnas och skadornas prioriteringsgrader och inriktningen är främst kurativ. LÄS MER

 3. 3. Sexuellt våldsutsatta kvinnors erfarenheter av Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Heidi Sahlström; Sandra Sjökvist; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Health Services; Nurse; Sexual violence; Women.; Erfarenheter; Hälso- och sjukvård; Kvinnor; Sexuellt våld; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuellt våld är ett globalt folkhälsoproblem som kan orsaka långsiktiga hälsokonsekvenser för de utsatta kvinnorna. Trots detta finns det få studier gjorda utifrån kvinnornas erfarenheter av bemötandet. Hälso- och sjukvården har en viktig roll där ett gott bemötande kan förebygga att ohälsa utvecklas hos kvinnorna. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av att söka vård för fysiska besvär vid samtidig psykisk ohälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Helena Bertram; Elise Björnvik; [2022]
  Nyckelord :bemötande; fysisk ohälsa; psykisk ohälsa; stigma; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk ohälsa drabbar även personer med psykisk ohälsa, vilket innebär att personerna behöver olika former av vård till sitt förfogande. Stor kunskap krävs hos professionerna och ställer höga krav på sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Kommer de att tro mig den här gången? : Kvinnors erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvård vid endometrios - En integrativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jakob Axelsson; Louise Remle; [2022]
  Nyckelord :Endometrios; Erfarenhet; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär en av tio kvinnor i fertil ålder drabbas av endometrios. Vanliga symtom är svår mensvärk, kraftiga blödningar och samlagssmärtor. Hälso- och sjukvårdspersonal upplever det svårt att bedöma vad som är normal mensrelaterad smärta och det tar ofta många år till fastställd diagnos. LÄS MER