Sökning: "Bemötande sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade orden Bemötande sjukvård.

 1. 1. Könsskillnader i omvårdnad vid kronisk smärta – En litteraturstudie om könets betydelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Envik-Lundberg Sara; Bergström Victoria; [2021-03-18]
  Nyckelord :Könsskillnader; kronisk smärta; upplevelser; personcentrerad vård och bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mellan 40 och 65 % av den svenska befolkningen lider idag av långvarig smärtproblematik och smärta är en stor anledning till att patienter söker vård. Smärta är en subjektiv upplevelse som kan vara svår att förmedla till vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvården hos patienter med endometrios

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eva Chirinos; Anna Johansson; [2021]
  Nyckelord :Endometrios; patientupplevelse; hälso- och sjukvård; bemötande;

  Sammanfattning : ABSTRACT Introduction: Endometriosis is a chronic disease affecting about 10% of fertile women. Endometriosis is an underdiagnosed disease which means many of the women suffering from symptoms do not get the treatment and help they need. LÄS MER

 3. 3. Hur kvinnor med endometrios upplever bemötande inom vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anneli Djärv; Tanja Stanic Fatmi; [2021]
  Nyckelord :Encounter; Endometriosis; Communication; Healthcare; Knowledge; Women s experiences; Bemötande; Endometrios; Hälso- och sjukvård; Kommunikation; Kunskap; Kvinnors upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is a prolonged gynecological disease that causes a lot of pain during menstruation and affects many aspects of the person’s life. The disease occurs in approximately 10 percent of the fertile women worldwide, making it a public health problem. Despite that, it takes a long time to get the right diagnosis and treatment. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet av att bemöta patienter med psykiatrisk och somatisk samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lovisa Jönsson; Oscar Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Bemötande; Erfarenheter; Samsjuklighet; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är tidigare visat att patienter med psykiatrisk sjukdom lider en större risk för samsjuklighet än patienter med somatisk sjukdom. Parallellt med detta saknas det tillräcklig kunskap om psykiatriska tillstånd inom den somatiska sjukvården. LÄS MER

 5. 5. "Jag lever i en kropp som håller mig tillbaka från att leva." : En autobiografisk studie om kvinnors upplevelser av långvarig smärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lejla Tesnjak; Johan Persson; [2021]
  Nyckelord :Acceptans; Kvinnor; Lidande; Livskvalitet; Långvarig smärta; Subjektiv upplevelse; Vardag; Vården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett av de mest förekommande fenomenen i svensk sjukvård och kostar samhället stora summor pengar varje år. Den orsakar ett stort lidande för den drabbade. Kvinnor är mer representerade i gruppen än vad män är, vilket delvis går att förklara genom olika biologiska förutsättningar. LÄS MER