Sökning: "Bemötande sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 346 uppsatser innehållade orden Bemötande sjukvård.

 1. 1. TRANSPERSONERS UPPLEVELSER AV BEMÖTANDE I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN -En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Alsterlind; Lisa Andreasson; [2023-03-15]
  Nyckelord :Omvårdnad; transpersoner; bemötande; hälso- och sjukvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Transperson är ett paraplybegrepp som omfattar individer vars upplevda könsidentitet inte stämmer överens med individens juridiska och biologiska kön. Transpersoner är en utsatt minoritetsgrupp i samhället, som i högre grad än övrig befolkning utsätts för våld och hot. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter hos föräldrar till barn med autism gällande bemötande från vårdpersonal - En litteratutöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Naimo Hassan Omar; Valentina Larsson; [2023]
  Nyckelord :Autism; Literature review; Nursing; Caring Science; Parents´ Experiences; Autism; Föräldrars Erfarenheter; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet barn med autism inom hälso- och sjukvård har ökat under senare decennier. Föräldrar till barn med autism söker, likt föräldrar till barn utan autism, hälso- och sjukvård, av andra skäl än autism. Dessa kan således träffa sjuksköterskor längs hela vårdkedjan. LÄS MER

 3. 3. Bemötande och stigmatisering inom vården : Erfarenheter från personer med substansbrukssyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Andreas Berglund; Johanna Kauppi; [2023]
  Nyckelord :Patient experiences; Substance-use disorder; Received healthcare; Nursing psychiatric care; Psychiatric care; Psychiatric nursing; Stigmatization; Attitudes; Patienterfarenheter; Substansbrukssyndrom; Erhållen sjukvård; Psykiatrisk omvårdnad; Attityder; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Alla människor har rätt till en lika vård men studier visar att personer med substansbrukssyndrom befinner sig i en utsatt position i mötet med vården. Substansbruk definieras enligt världsorganisationen WHO som ett sjukdomstillstånd. LÄS MER

 4. 4. Se mig, inte min sjukdom : En litteraturöversikt om hivpositiva personer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Wafa Ahmad; Mira Lindvall; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; Hivpositiv; Hälso-och sjukvård; Lidande; Personcentrerad vård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (hiv) är en sjukdom som kan drabba alla människor i världen. Hiv smittar via blod och sexuell kontakt och är en obotlig sjukdom. Med antiretroviral terapi (ART) hämmas skadan i immunsystemet och helt eller nästan helt undertrycker hiv-replikation. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av akutsjukvård i samband med trauma

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna-Siri Sagen; Hanna Bryhn; [2023]
  Nyckelord :Emergency care; Nursing; Patient perspective; Trauma; Akutsjukvård; Omvårdnad; Patientperspektiv; Trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund Trauma är ett akut sjukdomstillstånd orsakat av något plötsligt inträffande, såsom en olycka eller annan typ av våld, och kan innebära ett hot mot liv, hälsa och integritet. En person drabbad av trauma är i behov av omedelbar sjukvård, och kommer sannolikt erhålla vård genom hela akutsjukvårds kedjan. LÄS MER