Sökning: "MRSA"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet MRSA.

 1. 1. Att vårda patienter med smittsamma sjukdomar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Lindahl; Frida Sand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Attitudes; Nurses; Stigma; HIV; MRSA; Hepatitis; HBV HCV;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smittsamma sjukdomar benämns i Smittskyddslagen som alla sjukdomar som kanöverföras mellan eller till människor men som inte utgör något större hot mot människors hälsa,exempelvis HIV, MRSA och HBV/HCV. Bemötandet av patienter som bär på MRSA, HIV ochhepatit B och C är inte optimalt och stigmatisering och särbehandling upplevs ofta av patienterna. LÄS MER

 2. 2. An Investigation of Cefadroxil and Meropenem’s Supply Chain and Estimationof the Health Economic Consequences in Sweden due to Shortage

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström

  Författare :Christine Attemalm; Jonathan Efverström; Dania Elkhalifa; Viktor Hansen; Yasmine Sundelin Tjärnström; [2020]
  Nyckelord :cefadroxil; meropenem; supply chain; backorders; Swedish healthcare;

  Sammanfattning : Sweden has been increasingly affected by drug shortage and the public healthcare system has identified a large amount of antibiotics risking shortage. Drug shortage of antibiotics is a worldwide problem with complex causes and consequences affecting many countries healthcare systems. LÄS MER

 3. 3. Att vårda patienter med Meticillinresistens Staphylococcus Areus : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sabrin Abdusemed; Jessika Karlsson-Rohmée; [2020]
  Nyckelord :MRSA; Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus; Healthcare professionals; caring; patients; MRSA; Meticillinresistent Staphylococcus Areus; hälso- och sjukvårdspersonal; vårdande; patienter;

  Sammanfattning : Meticillinresistent Staphylococcus Aureus (MRSA) är en bakterie som är resistent mot olika typer av antibiotika. Spridningen av MRSA utgör ett hot mot modern medicin och möjligheten till en effektiv behandling och vård. LÄS MER

 4. 4. Att bli bemött inom hälso- och sjukvård så MRSA-bärare : Ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linus Bronzwinge; Emelie Hultman; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; MRSA; Patient; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I tidigare studie har det framkommit att osäkerhet och brist på kunskap hos vårdpersonal är faktorer som kan påverka patientens upplevelse av bemötandet negativt. Om bemötandet brister kan det få negativa konsekvenser för såväl tilliten till vården som resultatet av behandlingar samt orsaka ett vårdlidande. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of the Oxford Nanopore Minion for the identification and differentiation of MRSA and non-MRSA isolates

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Kristoffer Nilsson Grimstad; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Staphylococcus aureus are bacterial pathogens causing infectious diseases. Methicillin-resistant S. aureus, or MRSA, carry the mecA or mecC genes generating resistance to β-lactam antibiotics. MRSA is problematic to treat and crucial to rapidly detect while current diagnostic workflows are time-consuming. LÄS MER