Sökning: "MRSA"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet MRSA.

 1. 1. Stigmatiserad, ensam och utlämnad : Att leva och vårdas med meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Jonsson; Agnes Nordström Brown; [2021]
  Nyckelord :Patience experience; Nursing care; Patient care; Professional-Patient relations; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus MRSA ; Patientupplevelse; Omvårdnad; Patientomhändertagande; Vårdare- patientrelationer; Meticillinresistenta Staphylococcus aureus MRSA ;

  Sammanfattning : Background: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a multidrug-resistant bacterium that causes serious infections. Specific measures to prevent the spread of MRSA are required within health care, and insufficient knowledge and lack of compliance to these measures have been identified in healthcare professionals. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter med smittsamma sjukdomar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Lindahl; Frida Sand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Attitudes; Nurses; Stigma; HIV; MRSA; Hepatitis; HBV HCV;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smittsamma sjukdomar benämns i Smittskyddslagen som alla sjukdomar som kanöverföras mellan eller till människor men som inte utgör något större hot mot människors hälsa,exempelvis HIV, MRSA och HBV/HCV. Bemötandet av patienter som bär på MRSA, HIV ochhepatit B och C är inte optimalt och stigmatisering och särbehandling upplevs ofta av patienterna. LÄS MER

 3. 3. Occurrence of antibiotic resistant Staphylococcus aureus in pigs in smallholder farms in Lira, Uganda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lisa Dahlin; [2020]
  Nyckelord :antibiotic resistance; Uganda; Staphylococcus aureus; MRSA; pigs; swine;

  Sammanfattning : According to the United Nations (World Health Organization in particular) and the European Union, antibiotic resistance has become an enormous public health issue. Both veterinary and human medicine, and thus animal and human welfare, are at stake. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a well-known variant of the common bacterium S. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med Meticillinresistens Staphylococcus Areus : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sabrin Abdusemed; Jessika Karlsson-Rohmée; [2020]
  Nyckelord :MRSA; Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus; Healthcare professionals; caring; patients; MRSA; Meticillinresistent Staphylococcus Areus; hälso- och sjukvårdspersonal; vårdande; patienter;

  Sammanfattning : Meticillinresistent Staphylococcus Aureus (MRSA) är en bakterie som är resistent mot olika typer av antibiotika. Spridningen av MRSA utgör ett hot mot modern medicin och möjligheten till en effektiv behandling och vård. LÄS MER

 5. 5. Att bli bemött inom hälso- och sjukvård så MRSA-bärare : Ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linus Bronzwinge; Emelie Hultman; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; MRSA; Patient; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I tidigare studie har det framkommit att osäkerhet och brist på kunskap hos vårdpersonal är faktorer som kan påverka patientens upplevelse av bemötandet negativt. Om bemötandet brister kan det få negativa konsekvenser för såväl tilliten till vården som resultatet av behandlingar samt orsaka ett vårdlidande. LÄS MER