Sökning: "MRSA"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet MRSA.

 1. 1. Patienters upplevelse av att leva med MRSA : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Betoul Saad Jabir; Inga Jurevic; [2020]
  Nyckelord :MRSA; Experiences; Isolation; Stigmatization; Patient; Relatives; Nurse; MRSA; Upplevelser; Isolering; Stigmatisering; Patient; Anhöriga; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: MRSA är ett stort globalt sjukvårdsproblem och en viktig hälsofråga. En förklaring till ökad spridning av MRSA beror på dålig handhygien samt bristande kunskap bland vårdpersonal. En åtgärd för att hindra smittspridning är att separera patienter med MRSA genom isolering i enkelrum. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att vårdas för MRSA-infektion : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Markus Reutervik; Iiman Ahmed; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att vårdas med resistenta bakterier inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Fridell; Rebecka Fridell; [2020]
  Nyckelord :Inpatient Care; Literature review; Methicillin Resistant Staphylococcus aureus; MRSA; Patients’ experience; Litteraturöversikt; Meticillinresistenta Staphylococcus aureus; MRSA; Patienters upplevelser; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utveckling av antibiotikaresistenta bakterier är ett globalt folkhälsoproblem. Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en av dom vanligaste antibiotikaresistenta bakterien och smittas vanligtvis via kontaktsmitta. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors kunskaper om Meticillinresistenta Staphylococcus aureus – En enkätstudie med sjuksköterskor som arbetar på vietnamesiskt sjukhus

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alva Andersson; Sonia Lindeblad; [2019-08-01]
  Nyckelord :Methicillin resistant Staphylococcus aureus; nurses; qualitative study;

  Sammanfattning : Background: One of the world’s growing public health problems is that bacteria develop resistance to antibiotics, resulting in increased spread of disease and mortality. Multiresistant bacteria occur in all countries, but is primarily a problem in Asia. LÄS MER

 5. 5. Riskfaktorer för att förvärva Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i vård och omsorg

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Roseli Sandbreck; [2019]
  Nyckelord :Meticillinresistent Staphylococcus aureus; MRSA; riskfaktorer; smittspridning; fall-kontroll-studie;

  Sammanfattning : Introduktion: Förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är ett folkhälsoproblem som påverkar såväl samhället i stort som hälso- och sjukvården. Incidensen har kraftigt ökat under senaste 15 åren, men förbättrade rutiner avseende basala hygienrutiner har samtidigt gjort att smittspridning inom vård och omsorg minskat. LÄS MER