Sökning: "sofie"

Visar resultat 1 - 5 av 2918 uppsatser innehållade ordet sofie.

 1. 1. Evaluating the impact of Cuban physician cooperation: Evidence from Brazil's Mais Medicos Program

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Sofie Appelkvist; [2021]
  Nyckelord :Mais Medicos Program; medical diplomacy; infant health; difference-in-differences;

  Sammanfattning : Cuba is a world leader in medical diplomacy, supplying health care workers to underserved and developing countries on a global scale. One of Cuba's largest cooperations, its participation in Brazil's Mais Medicos Program (More Doctors Program, MMP), ended in the abrupt withdrawal of cooperative Cuban physicians in 2018 following political disputes. LÄS MER

 2. 2. Subtraktion och kommunikation i läromedel för årskurs 1 : En läromedelsanalys om subtraktion och kommunikationsförmågan inom subtraktion

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sofie Tuväng Karlsson; Kawthar Kassem Mohammed; [2021]
  Nyckelord :subtraktion; kommunikationsförmåga; läromedel; semiotisk teori;

  Sammanfattning : Forskning visar att många elever har svårt för subtraktion. Denna studie undersökerhur läromedel behandlar subtraktion och kommunikationsförmågan inomsubtraktion. Vi har gjort en läromedelsanalys av räkneböcker för årskurs 1, Singma1B och Favorit matematik 1B. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares arbete med material som stöd vid planerade matematiktillfällen i förskolan : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sofie Jern; Lovisa Öfverstedt; [2021]
  Nyckelord :curriculum; early childhood; material; mathematics; preschool; teaching;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. How Might We use AI to innovate? An explorative study of the opportunities when integrating AI in the innovation process

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Emma Beckman; Sofie Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Innovation; Design thinking; Double diamond; Artificial intelligence; Machine learning;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the opportunities with integrating AI into the innovation process. A robust qualitative methodology, using semi-structured interviews triangulated with desktop research, is used to identify possible application areas for AI in the innovation processes. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares förhållningssätt i den fria leken : En kvalitativ studie om hur förskollärare resonerar om den fria leken

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lovisa Nilsson; Sofie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Begränsningar som berikar; den fria leken; förskollärares förhållningssätt; målorienteringen skapas i interaktionen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur förskollärare resonerar om den fria leken och deras egen roll i relation till den fria leken. Urvalet innefattar sex förskollärare från två förskolor med olika pedagogiska inriktningar, i samma kommun. LÄS MER