Sökning: "integration sustainability"

Visar resultat 1 - 5 av 567 uppsatser innehållade orden integration sustainability.

 1. 1. MENINGSSKAPANDE KRING HÅLLBARHET GENOM INTERN KOMMUNIKATION. En kvalitativ studie om den interna hållbarhetskommunikationen på företaget Boehringer Ingelheim

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovisa Henriksson; [2024-03-04]
  Nyckelord :Intern kommunikation; Meningsskapande; Intern hållbarhetskommunikation; Hållbarhetsstrategier;

  Sammanfattning : This paper aims to give an understanding of how internal communication and sustainability can contribute to sensemaking through different theories about communication, for employees at a global pharmaceutical company. This through top-down management, internal sustainability strategies, together with the usage of different types of channels, messages, and cultures. LÄS MER

 2. 2. Integrering av hållbarhet inom den traditionella ekonomistyrningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Andersson; Rahima Shareefi; [2024-02-20]
  Nyckelord :Sustainability; integration sustainability; management control system; triple bottom line; balanced scorecard; sustainability balanced scorecard;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet är något som i dagens samhälle är alltmer aktuellt. Vi lever i en värld som kräver att vi rättar oss och anpassar oss efter globala uppmaningar. LÄS MER

 3. 3. Affärsystem och Lean : En kvalitativ studie om hur affärssystem kan stöttasmå- och medelstora företag att arbeta enligt Lean

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Leon Thorelli; August Theorin; [2024]
  Nyckelord :Lean; affärssystem; IT-integration; realtidsinformation; pull-produktion; push-produktion; SME; processoptimering; hållbar utveckling; överproduktion.;

  Sammanfattning : Abstrakt SME-företag inom tillverkning kommer under 2000-talet möta oförutsägbara, högfrekventa marknadsförändringar på grund av global konkurrens. Den fjärde industriella revolutionen (samlingsterm för nya intelligenta digitala teknologier i tillverknings- och industriprocesser) gör att nya utmaningar måste mötas som inte bara fokuserar på förbättrade tillverkningsprocesser men också ställer krav på en digital transformation. LÄS MER

 4. 4. Hållbara material för bildframställning : En kvalitativ studie om integrationen av milö- och hållbarhet i bildämnet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Felicia Maxon; [2024]
  Nyckelord :Miljö; Hållbarhet; Didaktik; Bildundervisning; Material; Tekniker;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur två bildlärare på gymnasiet integrerar miljö- och hållbarhet i bildundervisningen vad det gäller material och tekniker för bildframställning. Genom semistrukturerade intervjuer har dessa bildlärares beskrivningar om integrationen av miljö- och hållbarhet samlats in. LÄS MER

 5. 5. Navigating the Intersection: Cost Reduction and Sustainability in Logistics Strategies

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Redovisning, Marknadsföring, SCM, Informatik och Rättsvetenskap

  Författare :Huong Kerensa Bäckström; [2024]
  Nyckelord :cost cutting; sustainability;

  Sammanfattning : Background:           Cost reduction in logistics is crucial for improving profitability and achieving continuous sustainability improvement. Companies aim to maintain margins through cost reduction strategies in logistics yet staying sustainable in competitive markets. LÄS MER