Sökning: "Rasmus Tyft"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rasmus Tyft.

 1. 1. Capturing Supplier Innovation - Single Case Study of how Kongsberg Automotive can Facilitate Supplier Innovations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rasmus Tyft; [2019-07-09]
  Nyckelord :Innovation; Supplier Innovation; New product development; Early Supplier Involvement;

  Sammanfattning : MSc In Innovation and Industrial Management & MiM in Innovation and Entrepreneurship.... LÄS MER

 2. 2. Servicelandskapets påverkan på studenters konsumentbeteende : Undersökning inom mobilabonnemangsbranschen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Rasmus Tyft; [2017]
  Nyckelord :Servicescape; Service experiences; Service quality; Students; Price sensitivity; Service value; Servicelandskap; Serviceupplevelser; Servicekvalité; Studenter; Priskänslighet; Servicevärde;

  Sammanfattning : I Inledningen och problemdiskussionen förklaras bakgrunden till uppsatsen, som är att försöka finna om servicelandskap påverkar studenters konsumentbeteende. Branschen som valdes att undersöka var den svenska mobil abonnemangsbranschen, branschen valdes eftersom den har tillsynes två olika positioneringsstrategier. LÄS MER