Sökning: "from one life to another"

Visar resultat 1 - 5 av 446 uppsatser innehållade orden from one life to another.

 1. 1. Sjuksköterskors kommunikation med patienter som har svårt med språket i det land som de kommer till : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emma Bogered; Elin Ivehag; [2019]
  Nyckelord :nurses; communication; language; intercultural; immigrant; sjuksköterskor; kommunikation; språk; interkulturell; migranter;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är det vanligt att människor flyttar från ett land till ett annat. Sjuksköterskor möter i bland patienter som har ett annat språk och kulturell bakgrund men som har svårt att förstå språket i det land som de kommer till. LÄS MER

 2. 2. Single Ion Detection of Cerium in Y2SiO5 Microcrystals

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Vassily Kornienko; [2019]
  Nyckelord :cerium; YSO; rare-earths; quantum computing; microcrystals; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Quantum computing with single instances of rare earth-ions doped into inorganic crystals shows great promise as a scalable design in the field of quantum information. A detectable and controllable single readout ion is necessary for the scheme proposed in Lund to work. LÄS MER

 3. 3. Developing a product visualizing a plant's need for watering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Tor Bratt; [2019]
  Nyckelord :Digital watering reminder; smart lamp; mood light; nursing of houseplants; product design; concept development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urbanization in the world has during the past 60 years accelerated, resulting in people living in more densely populated areas and spending a majority of their lives indoors. Another ongoing trend in many countries is an increase in mental health issues, where urbanization could be a contributing factor. LÄS MER

 4. 4. Personalens attityder gentemot internrekrytering : En kvalitativ jämförelsestudie om internrekrytering mellan två banker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Michel Mugsha; Muhammed Aziz; [2019]
  Nyckelord :Internal recruitment; staff; attitude; influencing factor; bank; work-life balance.;

  Sammanfattning : The technological development has had a major influence on the financial market through increased digitalization and meant a big change for how banks now are operated. One of the effects is that it has changes the duties carried out by the staff who work at the banks. These changes have made the work more focused on customer service. LÄS MER

 5. 5. Att leva med ett syskon som har missbruksproblem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Maria Ekberg Leo; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; syskon; coping; socialt stöd;

  Sammanfattning : Närmare en halv miljon vuxna svenskar har ett beroende eller missbruk av alkohol. Den motsvarande siffran för narkotika är 55 000 individer. Många av dessa personer har syskon. LÄS MER