Sökning: "from one life to another"

Visar resultat 1 - 5 av 410 uppsatser innehållade orden from one life to another.

 1. 1. Betydelsen av rekryteringsannons för ansökningsbenägenhet - En studie av de faktorer som avgör ansökningsbenägenhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Eriksson; Michelle Häglund Nilsen; [2018-01-18]
  Nyckelord :Recruitment Advertisment; Self-esteem; Personality; Depression; Stress; Age Differences;

  Sammanfattning : This survey aims to study whether self-esteem, personality, life satisfaction,depression and stress affect the tendency of applying for a given service. This wasinvestigated in an experimental design through two fictional recruitmentadvertisments with different degrees of challenging formulation regarding thepersonal profile in the requirement specification. LÄS MER

 2. 2. Statliga ideal och vardagens praktik - En pilotstudie om studenters matkonsumtion

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Cedergren; Thomas Danell; [2018]
  Nyckelord :urban sustainable development; food consumption; social psychology; behavioral theory; qualitative methods;

  Sammanfattning : This essay is firstly a methodological pilot study. We have investigated if qualitative methods, in this case semi-structured interviews and focus group interviews, can be used to complement existing empirical findings about food consumption. LÄS MER

 3. 3. Do you have time for a cup of tea? : Designing how to experience tea from three different cultures

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Yu Wang; [2018]
  Nyckelord :culture; behaviors; knowledge sharing; tea rituals;

  Sammanfattning : 4700 years ago, tea culture was born in China. For thousands of years, drinking tea has become one of the popular part of the daily life in many places around the world. Tea culture is no longer limited to the tea itself, it is also reflected in the way people drinking tea, in other words, tea ceremony. LÄS MER

 4. 4. Med segerhjärtat kämpa mitt livs kamp : Omvändelseberättelser i baptistisk årskrönika Betlehem kristlig kalender 1886 till 1980

  Magister-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Anders Dahlström; [2018]
  Nyckelord :Conversion; revival; conversion narrative; narrative; salvation; Baptists; Betlehem kristlig kalender; Evangelicalism; omvändelse; väckelse; omvändelseberättelser; narrativ; frälsning; baptism; evangelikalism;

  Sammanfattning : That conversion is a central concept for Baptists and narrative an important part of their culture is made clear by Betlehem kristlig kalender, a yearbook published from 1886 to 1980.The aim of this thesis is to survey and analyse conversion narratives within the Baptist movement as reflected in Betlehem, by investigating what narrative expressions form the body of the stories, what is given precedence, emotional or cognitive expressions, their soul, and finally what theological themes are developed around the concept of conversion. LÄS MER

 5. 5. Sexualitet i relation till Multipel skleros : en litteraturöversikt med fokus på sexualitetens påverkan vid Multipel skleros

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Isabelle Söderström; Caroline Wahlsten; [2018]
  Nyckelord :Multiple sclerosis; Sexuality; Experiences; Factors; Multipel skleros; Sexualitet; Erfarenheter; Faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros, MS, är en autoimmun, neurologisk, kronisk sjukdom som påverkar hela centrala nervsystemet. Sjukdomsförloppet ser annorlunda ut från person till person och är relativt oförutsägbart. LÄS MER