Sökning: "exempel på mönster"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade orden exempel på mönster.

 1. 1. Lärares och elevers begreppsliga förståelse av programmering, digitala verktyg och digital kompetens

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jonathan Andersson; [2019-07-02]
  Nyckelord :programmering; digitala verktyg; digital kompetens; begreppsligförståelse;

  Sammanfattning : Intresset för denna empiriska enkätstudie uppstod redan under första examensarbetet då en litteraturstudie gjordes kring begreppen programmering och datalogiskt tänkande. Det är ett relativt nytt forskningsområde då det nyligen införts i länders olika läroplaner men en del forskning har gjorts och mer kommer säkert att tillkomma. LÄS MER

 2. 2. Särskilt stöd eller extra anpassningar? : En fallstudie av åtgärdsprogram på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mats Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :Åtgärdsprogram; extra anpassningar; särskilt stöd; gymnasiet; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Specialpedagogisk forskning om åtgärdsprogram i svensk skola har ofta fokuserat på situationen i grundskolan. I denna studie ligger istället fokus på åtgärdsprogram på gymnasiet. Syftet med studien är att studera hur gymnasieskolor beskriver elevers behov av särskilt stöd samt de åtgärder som förekommer i åtgärdsprogram. LÄS MER

 3. 3. Kvävebehov och beståndsuppbyggnad hos olika höstvetesorter 2016-2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Henrik Roth; [2019]
  Nyckelord :optimal kvävegiva; skördekomponenter; skott per m2; ax per m2; kärnor per ax; tusenkornvikt; bestockare; kärnfyllare; kärnsättare;

  Sammanfattning : Since winter wheat is a large part of the income at farm level, winter wheat is an important crop for Swedish agriculture. The yield is determined by the yield components ears/m2, seeds/ear and thousand grain weight. Yield components are affected by the nitrogen availability throughout the time they are formed and reduced. LÄS MER

 4. 4. En studie av Quentin Tarantinos karaktärsskapande : Analys av karaktärerna O-ren Ishii, Hans Landa och Calvin Candie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tim Paulsson; [2019]
  Nyckelord :Karaktärer; Karakterisering; Spänning; Tarantino; O-Ren Ishii; Hans Landa; Calvin Candie;

  Sammanfattning : Quentin Tarantino är välkänd för att skriva bra dialog och lyfts ofta fram som skicklig på att skapa intressanta karaktärer. I denna studie analyseras tre av hans karaktärer O-Ren Ishii (Lucy Liu) från Kill Bill: Vol. LÄS MER

 5. 5. Optimering av last och produktion i Gävles fjärrvärmenät : Reducering av effekttoppar via värmelagring i byggnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Fredrik Elofsson; [2019]
  Nyckelord :District heating; load management; peak shaving; heat load reduction; thermal storage; smart energy system; Fjärrvärme; laststyrning; effekttoppar; värmelagring; smarta energisystem;

  Sammanfattning : District heating is today the most common way of providing a building with heat and hot water in Sweden. It is an environmentally friendly product mostly used with renewable fuel. However, at power peaks most companies use production units that are more expensive and worse for the environment and should therefore be avoided as much as possible. LÄS MER