Sökning: "exempel på mönster"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade orden exempel på mönster.

 1. 1. Hur gestaltar och urskiljer Yoko Shimomura olika versioner av samma karaktärer i musikaliska karaktärsteman? : En fallstudie om spelkompositören Yoko Shimomuras musikaliska kännetecken och bosskampsteman i spelserien Kingdom Hearts

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Douglas Brihed; [2022]
  Nyckelord :Fallstudie; Yoko Shimomura; musikaliska kännetecken; musikanalys; karaktärsteman; ledmotiv; Kingdom Hearts; Xehanort;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att fördjupa kunskapen om Yoko Shimomuras musikaliska kännetecken och hur hon gestaltar, urskiljer samt sammankopplar karaktärer i instrumental spelmusik, med särskilt fokus på några av spelserien Kingdom Hearts (2002-2020) bosskampssituationer. Detta görs genom analyser av sex bosskampsteman centrerat kring olika versioner av spelseriens centrala antagonist Xehanort. LÄS MER

 2. 2. Woe to the Conquered : A study of Roman treatment of defeated foes during the Early Republic, from Veii to Aquilonia

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Rikard Lundberg; [2022]
  Nyckelord :The Other; Representation; Early Roman Republic; Livy; Diodorus Siculus; Dionysius of Halicarnassus; Den andre; Representation; Tidiga Romerska republiken; Livius; Diodorus Siculus; Dionysius från Halikarnassos;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker de olika sätt på vilka romarna beskrivs behandla sina fiender under den tidiga Romerska republiken (509–290 f.Kr). LÄS MER

 3. 3. Väsentligt samhällsintresse : En studie om hur man inom planering argumenterar för  vad som anses utgöra ett väsentligt samhällsintresse

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elina Östergren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Planerare ställs ständigt inför olika former av val och avvägningar som ska göras mellan olika intressen. Ett exempel på en sådan avvägning är den mellan bevarande eller exploatering av jordbruksmark, vilken denna uppsats tar avstamp i. LÄS MER

 4. 4. M&A-transaktioner på fastighetsmarknaden - Varför sker de och vilka effekter ger de?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ossian Larsson; Oskar Mosén; [2022]
  Nyckelord :Fusioner och förvärv; M A; företagsförvärv; fastighetsmarknaden; motiv; synergier; tillväxt; finansiering.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study aims to research the motives for and value creation from M&A transactions in the Swedish Real Estate Market. All transactions in the period 2017-2021 were analyzed in detail. LÄS MER

 5. 5. Kognitiv belastning i den interaktiva matematikboken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Felicia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :algebra; användbarhet; utbildningsdesign; kognitiv belastning; matematik; människa-datorinteraktion; utbildningsteknologi;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie integreras kognitiv belastningsteori och användbarhet. Hur utbildningsmjukvara utvecklas är aktuellt att undersöka för att bidra med kunskaper om hur utbildningsteknologi kan utvärderas för lyckad implementering i klassrumspraktiken. LÄS MER