Sökning: "göteborgs universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 16390 uppsatser innehållade orden göteborgs universitet.

 1. 1. KONSTRUKTIONER AV FÖRÄLDRASKAP - En diskursanalys av två förarbeten till lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Michelle Gärdin; [2018-12-07]
  Nyckelord :Föräldraskap; kön; genus; sexualitet; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka hur föräldraskap konstrueras diskursivt i två förarbeten som leder fram till lagstiftning.Teori:Studien tar utgångspunkt i en poststrukturalistisk ansats. Som både teori och metod har diskursteori används med utgångspunkt i begreppen: artikulation, subjektivitet och antagonism. LÄS MER

 2. 2. THE PARIS DECLARATION ON AID EFFECTIVENESS AND DONOR COORDINATION: A Comparative Study of The United States, Canada and China in Ghana

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tani Tindame; [2018-12-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : International development agencies, as well as government partners, agreed on five principlesthat aim at making aid more effective through the Paris Declaration (PD) in 2005. These Principles include ownership, alignment, harmonisation, managing for results and mutual accountability. The principles aim at making aid effective and predictable. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Derivatives Trading on the volatility of S&P500 and its implied volatility

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Massimo Mastrantonio; [2018-12-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. Partnerskap inom utvecklingssamarbetet – Att förstå sambandet mellan policy och praktik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Frans af Malmborg; [2018-11-30]
  Nyckelord :partnerships; institutions; organizing; international development; agenda 2030;

  Sammanfattning : The study explores the relation between policy and practice within a 12 years andcounting SIDA funded municipal partnership between Växjö Municipality, RegionKronoberg in Sweden and JB Marks Municipality in South Africa. In investigatingchallenges and opportunities in the South African municipality – the study gainsunderstanding on the processes of framing, anchoring and muddling through within thelocal government. LÄS MER

 5. 5. Rumsliga förutsättningar för transportrelaterad social exkludering - Äldres situation i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Abrahamsson; Karl-Magnus Andersson; [2018-11-27]
  Nyckelord :Transportrelaterad; social; exkludering; transport; disadvantage; tillgänglighet; GIS; äldre; Transport-related; social; exclusion; transport; disadvantage; accessibility; GIS; elderly;

  Sammanfattning : Gothenburg, Sweden, is a city in which major urban development projects aim to make the city an accessible place for everybody, independent of individual abilities. When people want to participate in activities, but lack normal opportunities to do so, they are exposed to social exclusion. LÄS MER