Sökning: "göteborgs universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 17750 uppsatser innehållade orden göteborgs universitet.

 1. 1. BUSINESSEUROPE - AN OPPORTUNISTIC AND STRATEGIC POLICY ACTOR. A study of the policy objectives of BusinessEurope vis-à-vis the EU Institutions following the Implementation of the New Economic Governance Agenda in the European Union.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jasmin Usta; [2019-12-13]
  Nyckelord :BusinessEurope; employer organization; social partner; European Union; policy analysis; European Semester;

  Sammanfattning : This Master Thesis aims to study European employer organization BusinessEurope’s policy objectives vis-à-vis the Commission and European Council in the context of the European Semester in the time period of 2015 and 2018. The overall objective of this study is to assess if BusinessEurope and the two EU institutions are mutually interdependent, given their mutual goals of increasing international competitiveness and growth in the EU. LÄS MER

 2. 2. THE IMPACT OF MIGRATION POLICY CHANGES ON THE PUBLIC OPINION ON IMMIGRATION A Case Study of Austria and Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Maas; [2019-12-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, I examine the relationship between national immigration policy changes andits effect on public opinion towards immigration in Austria and Sweden. Previous literaturehad mainly focused on the impact of public opinion on policy changes while the reverserelationship has not been examined to the same degree. LÄS MER

 3. 3. AI - FRÅN FICTION TILL VÄLFÄRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Therese Gamlem; [2019-12-13]
  Nyckelord :artificiell intelligens; social acceleration; etik; välfärdsteknologi; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ta reda på vilket sätt AI, artificiell intelligens, kan transformera äldrevården och möta framtidens behov. Framtidens behov speglas i att antalet äldre på världsbasis förväntas sjudubblas innan år 2100. LÄS MER

 4. 4. Teambuildings effekt på gruppers utveckling: en kvasiexperimentiell studie på befintliga arbetsgrupper inom en svensk myndighet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linnea Nissling; Lisa Skår; [2019-12-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teambuildings effekt på gruppers utveckling undersöktes med en kvasiexperimentiell design genom att utvärdera en konsultinsats med teambuildinginterventioner på 22 experimentgrupper inom Livsmedelsverket. Dessa jämfördes med 20 kontrollgrupper som ej fick någon konsultinsats. LÄS MER

 5. 5. Evidence based training in cross-country skiing: Predicting the force generated by the skier

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Elijah Ferreira; [2019-12-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Evidence based training has been around for for while, where data is collected andpre-defined measures are used to evaluate the training session. Skisens AB are presentingnew methods to evaluate a session which can be compared between sessionsin a fair way, without having outside factors influencing the results by, measuringthe force generated by the skier. LÄS MER