Sökning: "COPING"

Visar resultat 1 - 5 av 2590 uppsatser innehållade ordet COPING.

 1. 1. Att möta patienter på akutmottagning : - ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jelena Lopez; Inna Korkmasova; [2024]
  Nyckelord :aggression; akutmottagning; kommunikation; litteraturöversikt; patienter; sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visade att det fanns flera bakomliggande orsaker till patienters negativa upplevelser av ett besök på en akutmottagning. Dessa orsaker kunde leda till patienters verbal och fysisk aggression. LÄS MER

 2. 2. ”Man kan springa och gömma sig men ett alkisbarns barndom hinner alltid ikapp” En kvalitativ litteraturstudie kring barns upplevelse och konsekvenser av en uppväxt med en alkoholiserad mamma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Ramström; Paulia Larsson; [2024]
  Nyckelord :alcohol abuse; alcoholism childhood experience; alcoholic mothers; motivational key-factors; Social Sciences;

  Sammanfattning : The primary aim of this study has been to deepen the understanding of the experiences associated with growing up under the influence of an alcoholic mother, the consequences it can have on individuals as grownups, and identify potential factors that can affect the process of moving on in life. The study's empirical material consists of five biographies written by individuals who have experienced growing up with an alcoholic mother. LÄS MER

 3. 3. Användning av humor i vårdmötet : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Anton Blomme; Julia Lund; [2024]
  Nyckelord :Humor; nurse; patient; relationship; Humor; patient; relation; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humor spelar en betydande roll i mänskligt liv genom att generera glädje, bygga relationer och minska stress, särskilt inom hälso- och sjukvården där personcentrerad vård betonas för att säkerställa god vård. Forskning visar att humor och skratt hjälper relationen mellan sjuksköterskor och patienter. LÄS MER

 4. 4. “Socialen ser oss som djur, såna som man sätter i bur” : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av tvångsvård på SiS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Garsén; Sandra Ridell Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Adoelscents; control; compulsory care; experiences; Goffman; power; SiS; institution.;

  Sammanfattning : Adolescents in compulsory care represent a particularly vulnerable group. The content of compulsory care and the restrictions on freedom that young people are subjected to are topics that are rarely addressed in either societal debates or within the education of social workers. LÄS MER

 5. 5. “Och när man känner att man inte riktigt orkar så ska man nog se det som en varningssignal.“ Socialarbetares beskrivning av deras hantering av känslor i interaktion med våldsutsatta barn.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Fält; Elsa Hammarström; [2024]
  Nyckelord :social workers; emotions; emotional work and coping. Nyckelord: Socialarbetare; känslor; hantering av känslor och coping; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to increase the knowledge of how social workers describe their emotions, how they handle their emotions in interaction with abused children, and how they describe the effects on their profession and private life. The study was based on six semi-structured interviews with social workers, who have experience working with abused children. LÄS MER