Sökning: "women"

Visar resultat 1 - 5 av 15409 uppsatser innehållade ordet women.

 1. 1. Misstänkta mörderskor i svensk press

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Bergström; Joseph Karlendal; Sandra Vogel; [2024-02-28]
  Nyckelord :Journalism; Gender; Crime; Ethnographic Content Analysis; Case Study;

  Sammanfattning : There is an ideal picture of how women should be, and female offenders deviate from these conceptions linked to normative femininity (Lander, 2003). Women who commit murder are therefore considered unusual and often attract extensive media-coverage. LÄS MER

 2. 2. Bör kolhydratintag begränsas vid polycystiskt ovariesyndrom? Effekten av en kalorirestriktiv lågkolhydratskost på vikt, midjeomfång och testosteron hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom och övervikt.- En systematisk översikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Arnborger; Amanda Järnvall; [2024-02-20]
  Nyckelord :PCOS; Lågkolhydratkost; RCT; Low carbohydrate diet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här översiktsartikeln är att studera litteraturen som finns kring effekten av en energirestriktiv lågkolhydratkost på vikt, midjeomfång och testosteronnivåer hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och övervikt jämfört med en energirestriktiv kontrollkost. Metod: Studier inkluderade i denna översikt skulle undersökte kvinnor mellan 16-45 år diagnostiserade med PCOS enligt Rotterdam-kriterierna. LÄS MER

 3. 3. THE ROLE OF DIPLOMATIC SPOUSES: A BOURDIEUSIAN EXPLORATION Expectations and restrictions of contemporary diplomatic spouses

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victoria Sjöberg; [2024-02-15]
  Nyckelord :Diplomacy; diplomatic spouse; Bourdieu; patriarchy;

  Sammanfattning : Ever since the 19th century women who marries diplomats has taken on the role of a diplomatic wife. The wives were responsible for entertaining and creating a welcoming atmosphere. It was such an essential role of diplomacy that they had courses and manuals on how to conduct themselves and how to arrange flowers and seating charts. LÄS MER

 4. 4. Våga fråga! En enkätstudie om vilka faktorer som påverkar sjuksköterskor att fråga kvinnor om våld i nära relation

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Andreasson; Emmy Byman; [2024-02-12]
  Nyckelord :Emotionella hinder; kirurgisk slutenvårdsavdelning; organisatoriska hinder; sjuksköterska; specialistsjuksköterska; våld i nära relation; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett nationellt och globalt problem. Våldet, framför allt mot kvinnor är utbrett och mörkertalet tros vara mycket stort. Det finns olika typer av våld och dess konsekvenser är stora för såväl den våldsutsatta som samhället. LÄS MER

 5. 5. Bör gravida och ammande ta jodtillskott? En systematisk översikt om jodtillskotts påverkan på barns kognitiva utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linn Abrahamsson; Hanna Andersson; [2024-02-09]
  Nyckelord :Iodine supplementation; pregnancy; breastfeeding; cognitive development; Jodtillskott; gravida; ammande; kognitiv utveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska översikt är att undersöka evidensen för om jodtillskott under graviditet eller amning, hos personer utan allvarlig jodbrist, påverkar barnets kognitiva utveckling. Metod: Litteratursökningen utfördes i databaserna Scopus och PubMed den 21 mars 2023. Sökorden delades in i fyra block utifrån valt PICO. LÄS MER