Sökning: "women"

Visar resultat 16 - 20 av 11018 uppsatser innehållade ordet women.

 1. 16. Gender dynamics in media-driven belief polarization - disentangling reinforcing processes behind media usage and perception of societal issues

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Axelsson; [2020-08-19]
  Nyckelord :Reinforcing spirals; selective exposure; media effects; alternative media; gender gap; interpersonal communication; belief polarization;

  Sammanfattning : In academia as well as in mainstream media, people are voicing concern that a fragmented media environment, entailing an immense increase of alternative media, may motivate selective exposure, in turn leading to increasingly polarized perceptions of society among the public. Consulting the theory of reinforcing spirals (RSM), there is ample evidence for a reciprocal relationship between selective media exposure and sociotropic beliefs – potentially sparking polarization dynamics. LÄS MER

 2. 17. Homeless women´s emergency housing situation in the city of Gothenburg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emelie Ekbrand; [2020-08-18]
  Nyckelord :Women; Homeless; Vulnerability; Emergency Accommodation;

  Sammanfattning : The aim with this study is to gain an insight into how homeless women, who already are avulnerable group in the society, experience an even more vulnerable environment when anemergency accommodation only for women relocated and became part of an emergencyaccommodation where both men and women live. In order to fulfil the purpose two questionswere the core of my material: How do the women get affected in a practical sense, whenmoved from a separate women’s emergency accommodation and become part of anemergency accommodation where both men and women live?; What are these women’sfeelings and perceptions of living close to a gender mixed accommodation?This essay consists of interviews with five women who lives in an emergency accommodationin Gothenburg county. LÄS MER

 3. 18. Kvinnlig könsstympning - En litteraturöversikt om kvinnlig könsstympning och kvinnornas erfarenheter av defibulation och klitorisrekonstruktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Ina Edvardsson; [2020-08-14]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; FGM C; kvinnors erfarenheter; defibulation; klitorisrekonstruktion; Female genital mutilation; FGM C; women´s experiences; defibulation; clitoral reconstruction;

  Sammanfattning : Background: Female genital mutilation (FGM/C) is a global public health problem that violates the human rights, as stated in the Universal Declaration of human rights by the United Nations. Despite the major health problems that occurs as a consequence of FGM/C is the area sparsely researched. LÄS MER

 4. 19. Free Trade Agreements and Gender (In)Equality: The Possible Gendered Consequences of the EU-Mercosur Free Trade Agreement

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Elin Nilsson; [2020-08-07]
  Nyckelord :Free Trade Agreements; Sustainability Impact Assessments; Mercosur; European Union; Gender Equality; Gender Mainstreaming; Intersectionality;

  Sammanfattning : The newly negotiated Free Trade Agreement (FTA) between the European Union (EU) andMercosur has provoked both political and public controversy. Gender equality is one of thecore values of the EU, and a prerequisite for a sustainable development. LÄS MER

 5. 20. Att leva med endometrios – En litteraturöversikt om kvinnors upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vendela Häll; Milena Milanko; [2020-08-07]
  Nyckelord :endometrios; livskvalitet; upplevelse; bemötande; smärta.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tionde kvinna i världen är drabbad av endometrios. Sjukdomen medförbesvärliga komplikationer i det dagliga livet, vilket innebär att kvinnornas liv påverkas såvälfysiskt som psykiskt. LÄS MER