Sökning: "pregnancy"

Visar resultat 1 - 5 av 712 uppsatser innehållade ordet pregnancy.

 1. 1. Graviditet i samband med underfunktion i sköldkörteln

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hanoaf Al-Dires; [2022]
  Nyckelord :Hypotyreos; subklinisk hypotyreos; graviditetskomplitaktioner; TSH; tyreoideahormoner; levotyroxin; LT4; tyreoperoxidas-antikroppar; TPOAk;

  Sammanfattning : Backgrond: The thyroid is a hormone-producing endocrine gland which is located in the front of the throat. The thyroid gland tissue contains several microscopic and spherical cavities called follicles. Thyroid hormones thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) are produced from the follicle cells and regulated by a so-called three-hormone sequence. LÄS MER

 2. 2. Effekten av bäckenbottenträning avseende urininkontinens i samband med graviditet : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Tove Olsson; Charlotte Alderblad; [2022]
  Nyckelord :bäckenbottenträning; fysioterapi; graviditet; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens är ett stort folkhälsoproblem som drabbar mer än en halv miljon av Sveriges befolkning. Urininkontinens är den vanligaste komplikationen efter förlossning. Bäckenbottenträning är den främsta interventionen vid urininkontinens, trots det är det många som inte återhämtar sig. LÄS MER

 3. 3. Kulturdoula för kvinnor med annan etnisk bakgrund : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Julia Ulrich; Nilram Nejabat; [2022]
  Nyckelord :Doula; culture; maternal healthcare; foreign.; Doula; kultur; mödravård; utländsk.;

  Sammanfattning : Background: Immigrant women are at risk for not receiving the same support and security during childbirth as native-born women. When the woman speaks little or nothing of the language in the country she is in, difficulties may arise in the communication between healthcare staff and the pregnant woman. LÄS MER

 4. 4. Att bli tonårsmamma : En tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victoria Reinholdsson; Håkan Nähr; [2022]
  Nyckelord :Teenager; care encounter; pregnancy; childbirth; midwife; healthcare stuff; Tonåring; bemötande; graviditet; barnafödande; barnmorska; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av tonårsgraviditeterna var oplanerade men tonårsmammorna ställde sig ofta positiva till sin graviditet.  Även fast graviditeten var oplanerad användes preventivmedel endast i liten utsträckning vid tiden för befruktningen. Tonårsmammans första kontakt med mödrahälsovården skedde någon gång mellan vecka 5–36. LÄS MER

 5. 5. Am I not a woman even when I am pregnant?: An analysis of the development of fetal rights in policy documents in Europe and how pregnant women are fetal containers and second-class citizens

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Danielle Fröstad; [2021-10-14]
  Nyckelord :Pregnant women; Fetal containers; Second-class citizens; Fetal rights; Women’s rights; Policing; Human rights; Biopower; Biopolitics;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the development of fetal rights in policy documents in Europe and how fetal rights and the protection of fetal life can be a part of the discussion of how pregnant women are associated with being “fetal containers” and(/or) “second-class citizens”. The study aims to identify different articles and paragraphs in policy documents that can identify the connection between fetal rights and pregnancy rights and how pregnant women are “fetal containers” and(/or) “second-class citizens”. LÄS MER