Sökning: "graviditet"

Visar resultat 1 - 5 av 676 uppsatser innehållade ordet graviditet.

 1. 1. Kvinnors känsla av trygghet vid tidig hemgång

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Brandt; Josefine Petrini; [2023]
  Nyckelord :Tidig hemgång; postnatal vård; trygghet; barnmorska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vården före, under och efter graviditet skiljer sig mellan de olika regionerna i Sverige. Kontinuitet spelar en stor roll både för kvinnans och familjens upplevelse men även för det medicinska utfallet. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av föräldraskapsstöd under covid-19 pandemin. - en enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnéa Liljegren; Josefine Grøstad; [2023]
  Nyckelord :COVID-19; digitalization; parental group; parental support; pregnancy.; Covid-19; digitalisering; föräldragrupp; föräldraskapsstöd; graviditet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den nationella strategin för stärkt föräldraskapsstöd som beslutades av regeringen 2018 har som mål att öka kunskapen, tillgängligheten och antal aktörer som erbjuder föräldraskapsstöd till föräldrar för bland annat ett jämställt föräldraskap. Då covid-19 pandemin bröt ut i början på 2020 förändrades förutsättningarna att ge stöd drastiskt på grund av olika restriktioner i samhället. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors erfarenheter av vård vid graviditetsavbrytanden : En kvantitativ enkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Thor; Sara Aspgren Kreivi; [2023]
  Nyckelord :Abortion; job satisfaction; conditions; organization; education; Abort; arbetstillfredsställelse; förutsättningar; organisation; utbildning.;

  Sammanfattning : Bakgrund : Barnmorskor står för kvinnors rätt att utföra ett graviditetsavbrytande. Ibland är det svårt att utföra en god vård på grund av bristande förutsättningar upplever barnmorskor. Syfte : Att undersöka barnmorskors erfarenheter av vård vid graviditetsavbrytanden. LÄS MER

 4. 4. Effekten av bäckenbottenträning hos kvinnor med postnatal urininkontinens : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :November Liikala; Elin Wesslén; [2023]
  Nyckelord :urinary incontinence; pelvic floor muscle training; postpartum; pelvic floor; postnatal care; physical therapy modalities; Urininkontinens; bäckenbottenträning; postpartum; bäckenbotten; förlossningsvård; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens är ett stort folkhälsoproblem i världen och det definieras som ofrivilligt urinläckage. Vid en graviditet är risken stor att drabbas av urininkontinens och många återhämtar sig inte utan får kvarstående problem. Bäckenbottenträning är den vanligaste behandlingsmetoden för urininkontinens. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av att vara gravid med diabetes typ 1 och av vård och egenvård under denna tid

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecca Odhagen; [2022-12-14]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; graviditet; erfarenheter; egenvård; intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som innebär en livslång behandling av insulin och stora krav på personens egenvårdsförmåga. Under graviditet och förlossning finns risker för både mors och barnets hälsa och dessa är i hög grad relaterade till kvinnans blodsockerkontroll. LÄS MER