Sökning: "graviditet"

Visar resultat 1 - 5 av 598 uppsatser innehållade ordet graviditet.

 1. 1. KVINNORS KUNSKAP OM FYSIOTERAPI VID GRAVIDITETSRELATERADE BESVÄR. En enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Smedberg; Elinor Åred; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; graviditet; kunskap;

  Sammanfattning : Den fysioterapeutiska professionens uppdrag är att arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande. Forskningsområdet kvinnohälsa är mer omfattande nu än tidigare och idag är rekommendationerna för fysioterapeutisk behandling vid graviditetsrelaterade besvär fler. Trots detta behövs mer evidens och riktlinjer. LÄS MER

 2. 2. Kniper du rätt så håller du tätt - En enkätstudie om hur välinformerade gravida kvinnor är om förebyggande av urininkontinens samt träningsvanor av bäckenbotten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Madeleine Pripp; Linda Jönsson; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; urininkontinens; urinläckage; bäckenbottenträning; graviditet;

  Sammanfattning : För flertalet gravida kvinnor är urininkontinens/urinläckage ett problem som kan ha storinverkan på det vardagliga livet. Tidigare studier visar att genom träning av bäckenbottenmuskulaturen är det möjligt att förebygga och minska risken för urininkontinens... LÄS MER

 3. 3. Fysiska symtom som påverkar kvinnors fysiska aktivitet postpartum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Klara Lundskog; Ellen Rubin; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; postpartum; fysisk aktivitet; postnatal vård;

  Sammanfattning : Graviditet och förlossning är stora förändringar i livet som kräver anpassningar både psykiskt och fysiskt. Ofta leder denna förändring till en reducerad fysisk aktivitetsnivå postpartum. LÄS MER

 4. 4. Magnetkameraundersökningar av gravida kvinnor och foster - Potentiella risker för fostret

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Clausen; Victoria Lundblad; [2021-06-08]
  Nyckelord :Magnetkamera; graviditet; foster; riskfaktorer; gadolinium;

  Sammanfattning : Bakgrund: Magnetresonanstomografi (MR) har blivit en viktig modalitet inom den radiologiska verksamheten. MR anses vara en säker diagnostisk metod att använda sig av på gravida kvinnor, dock är forskningen alldeles för begränsad inom MR-säkerhet gällande gravida kvinnor vilket inte gör det svårt att påstå att undersökningen är helt riskfri för kvinnan och fostret. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskestudenters upplevelser av verksamhetsförlagd utbildning på förlossningsavdelning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Viktoria Sohlin; Karin Kullgren; [2021]
  Nyckelord :Student midwife; clinical internship; midwifery internship; midwifery student’s experiences; women centered care; labour ward; qualitative design; Barnmorskestudent; klinisk praktik; barnmorska praktik; barnmorskestudenters upplevelse; kvinnocentrerad vård; förlossningsavdelning; kvalitativ design;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans yrkesområde är inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Detövergripande målet i barnmorskeutbildningen är att utveckla självständiga och kompetenta barnmorskor. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) motsvarar ungefär halva studietiden och är en viktig del i barnmorskeutbildningen. LÄS MER