Sökning: "fysisk aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 4113 uppsatser innehållade orden fysisk aktivitet.

 1. 1. VÄRDET AV DANS FÖR PERSONER MED PARKINSONS SJUKDOM

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofie Eriksson; Erika Bálint; [2023-04-11]
  Nyckelord :Arbetsterapi; upplevelser; dans; personer med Parkinson sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund Parkinsons sjukdom (PD) är ett neurodegenerativt tillstånd och en kronisk progredierande rörelsesjukdom som drabbar ca 20 000 personer i Sverige. Sjukdomen kan påverka ens hela vardag och meningsfulla aktiviteter kan vara svåra att utföra vilket ger en försämring på personens livskvalité. LÄS MER

 2. 2. Effekten av omvårdnadsåtgärder hos barn med övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophie Elwing; Helena Falk; [2023-03-16]
  Nyckelord :Övervikt; fetma; barn; sjuksköterska; interventioner; omvårdnad; effekt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: 340 miljoner barn mellan 5 och 19 år har övervikt eller fetma. Detta kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, funktionsnedsättning och tidig död. Fetma och övervikt kan förebyggas och behandlas. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av bemötande hos fysioterapeut vid långvarig ländryggssmärta : en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Edvin Abramsson; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; Delaktighet; Fysioterapi; Kommunikation; Ländryggssmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig ländryggssmärta är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos människor i åldrarna 45–65 år. Orsaken till långvarig ländryggssmärta varierar men individuella faktorer som ålder, fysisk aktivitet samt psykologiska faktorer som ångest, stress och depression kan vara faktorer som kan bidra till besvären. LÄS MER

 4. 4. Jämställd trygghet i det offentliga rummet : Hur trygghet upplevs i offentliga miljöer samt hur trygghet behandlas i kommunal stadsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Amanda Kireeva Hasan; [2023]
  Nyckelord :gender equality; gender perspective; urban planning; security; public space; social sustainability; jämställdhet; genusperspektiv; stadsplanering; trygghet; offentliga rummet; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Jämställdhet och trygghet är begrepp som utgör en del av de sociala hållbarhetsmålen och förväntas därmed integreras i stadsutvecklingsarbetet. Det offentliga rummet är till för alla där rummet bidrar till en känsla av delaktighet och samhörighet, men stämmer det? Statistik tyder på att det är betydligt fler kvinnor än män som känner sig otrygga utomhus, den upplevda oron och rädslan kan i vissa fall begränsa kvinnor från att befinna sig ute i det offentliga. LÄS MER

 5. 5. Motivation för fysisk aktivitet i skolämnetidrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Sami Kret; Aron Nouicer; [2023]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; idrott och hälsa; motivation; självbestämmandeteori.;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversiktens syfte är att utforska hur motivation kan användas som verktygför att främja fysisk aktivitet inom ämnet idrott och hälsa (IDH). Ur detta syfte grundar sigäven frågeställningen: Hur kan olika motivationsmetoder användas för att främja fysiskaktivitet hos elever inom ämnet IDH? Metoden som används utgörs av en systematiskinformationssökning där relevanta källor för syftet utvalts genom databaserna ERC, ERIC,Swepub, SPORTDiscus, Google Scholar och publikationssidan Taylor and Francis. LÄS MER