Sökning: "damages"

Visar resultat 1 - 5 av 886 uppsatser innehållade ordet damages.

 1. 1. The Critical Factors in Encouraging Alarm and Security Companies to Join a Collective Action in the Big Data Field: a multiple-case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Paolo Massaro; [2018-08-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Bakom kulisserna En fallstudie av Svenska Filminstitutets kostym-samling, dess bevarande och tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johanna Eek; [2018-07-02]
  Nyckelord :swedish film; preservation; film memorabilia; costumes; preventive conservation; film heritage;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2018:11.... LÄS MER

 3. 3. Factors affecting damage to Scots pine in a multiple ungulate species system

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Matthew Knibb; [2018]
  Nyckelord :ungulate; browsing damage; dung pellet group counts; land use; weather;

  Sammanfattning : Managing browsing impacts on commercial forestry is one of the main aims of ungulate management in Sweden, with Scots Pine being one of the major forestry species. Moose is the ungulate species with the greatest management focus, although in parts of Sweden it is forms a multiple ungulate species system, along with red deer, roe deer and fallow deer. LÄS MER

 4. 4. Toward Non-invasive Neonatal Gas Monitoring with Plasma-based Spectroscopy

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hedwig Haas; Hampus Fröjdholm; Carmen Lee; [2018]
  Nyckelord :plasma; sensor pad; transcutaneous; gas monitoring;

  Sammanfattning : Transcutaneous gas monitoring of oxygen and carbon dioxide is animportant method for monitoring the oxygenation and ventilation inprematurely born infants. The amount of gas diffusing through theskin is very small and current technology rely on heating of theskin to increase the gas amount, where transcutaneous oxygenrequires the highest temperature. LÄS MER

 5. 5. Mätfel vid fuktmätning i emissionsskadad betong

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sebastian Orenäs Nissas; Nangyalay Rahimi; [2018]
  Nyckelord :Moisture damage; moisture measurements; concrete; alkaline hydrolysis; emissions; plasticizers; damage investigations; floor adhesives; degradation products; indicators; Fuktskada; fuktmätning; betong; alkalisk hydrolys; emissioner; mjukgörare; skadeutredningar; golvlim; nedbrytningsprodukter; indikatorämnen;

  Sammanfattning : När människors hälsobesvär misstänks vara byggnadsrelaterat är det viktigt att klarlägga källan till problemet. Fukt kan vid högre nivåer ge upphov till mikrobiella eller kemiska reaktioner som orsakar emissioner från byggnadsmaterial som kan ha negativa hälsoeffekter. LÄS MER