Sökning: "damages"

Visar resultat 1 - 5 av 1082 uppsatser innehållade ordet damages.

 1. 1. Klimatanpassning för små kustnära samhällen - Fallstudie av erosion- och översvämningsproblem i Vikhög

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Thomas Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Erosion; Översvämning; Vågor; Vikhög; Klimatanpassning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract (Swedish) Vägföreningen Vikhögs Uddeväg har under lång tid upplevt problem och risker med kusterosion för sin privata väg. Denna studie ämnar utreda vilka förutsättningar som ligger bakom problemen och hur problemen kan utvecklas i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Reformeringen av LAS – En analys av problematiken med reglerna om uppsägning och avsked och förslag på lösningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emelie Bäckström; [2021]
  Nyckelord :LAS; Anställningsskydd; Uppsägning; Avsked; Förändringar i LAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan instiftandet av 1974 års lag om anställningsskydd har regleringen av anställningsskyddet varit mycket omdebatterat, inte minst i dagens debatt. LAS upprättades efter en arbetsmarknad för närmare 50 år sedan, vilket under lång tid har skapat problem på dagens arbetsmarknad. LÄS MER

 3. 3. To Detect Water-Puddle On Driving Terrain From RGB Imagery Using Deep Learning Algorithms

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Manideep Sai Yadav Muske; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; detection of water-puddles; object detection; performance classification;

  Sammanfattning : Background: With the emerging application of autonomous vehicles in the automotive industry, several efforts have been made for the complete adoption of autonomous vehicles. One of the several problems in creating autonomous technology is the detection of water puddles, which can cause damages to internal components and the vehicle to lose control. LÄS MER

 4. 4. Water-related disasters : An overview of landslides and floods in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Josefin Wiklund Klingbjer; [2021]
  Nyckelord :Natural disasters; floods; flooding; landslide; ArcGIS; Sweden; Västra Götaland; Västernorrland; Värmland; Västerbotten; Örebro; Ångermanälven; Norsälven; Klarälven; Göta älv; Naturkatastrofer; översvämning; skred; ArcGIS; Sverige; Västra Götaland; Västernorrland; Värmland; Västerbotten; Örebro; Ångermanälven; Norsälven; Klarälven; Göta älv;

  Sammanfattning : Current research shows that water-related disasters are the most common natural disaster worldwide and these disasters are increasing in numbers. Water-related disasters cause negative consequences through damage to infrastructure and human health. LÄS MER

 5. 5. Characterization of GafChromic EBT-3 film calibration for high-accuracy applications

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Fysikum

  Författare :Tim Melhus; [2021]
  Nyckelord :EBT-3; Gafchromic; Gafchromic EBT-3;

  Sammanfattning : The Eu-XFEL, a 3.4 km long free electron laser situated in Hamburg, Germany was commissioned in 2017, and has since been at the forefront of cutting edge technologies. LÄS MER