Sökning: "damages"

Visar resultat 1 - 5 av 1306 uppsatser innehållade ordet damages.

 1. 1. Fuktproblem i tak till följd av solceller : Risker med skuggning av takkonstruktioner

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Pontus Flygring; Anton Eliasson; [2023]
  Nyckelord :solar cells; solar panels; photovoltaic systems; shading; roof; moisture safety; roof installation; temperature reduction; desorption; absorption; moisture problem.; solceller; solcellsanläggningar; skuggning; fuktsäkerhet; tak; kallvind; takinstallation; temperatursänkning; uttorkning; uppfuktning; fuktproblem.;

  Sammanfattning : Energiomställning och globala mål ställer allt högre krav på länder, organisationer och olikabranscher, inte minst byggbranschen. En metod för att minska belastningen på det nationellaelnätet och göra fastigheter mindre beroende av de stora fluktuationerna i energipriserna ärsolcellsanläggningar. LÄS MER

 2. 2. The Effect of Chloride-Induced Corrosion Patterns on the Crack Width of Reinforced Concrete

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Dilara Uludag; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master's thesis investigates cracking in a parking garage, with a particular focus on the influence of corrosion. Concrete structures commonly experience cracking, and corrosion has emerged as one of the primary contributing factors. These cracks, varying in size and shape, can be considered structural discontinuities. LÄS MER

 3. 3. Avtalsbrott mot flerstegsklausuler - I gränslandet mellan process- och civilrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludvig Schultz; [2023]
  Nyckelord :Civilrätt; Avtalsrätt; Processrätt; Flerstegsklausuler; Multimodalklausuler; Avtalsbrott; Civilrättsliga påföljder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Flerstegsklausuler anger att avtalsparter ska lösa tvister i olika steg. Fler-stegsklausulens försteg kan exempelvis ange att parterna i första hand ska lösa tvister genom medling. Klausulen avslutas alltid med ett slutsteg som föreskriver att parterna antingen får lösa tvister genom allmän domstol eller skiljeförfarande. LÄS MER

 4. 4. Säljarens utfästelseansvar - En jämförelse mellan 4 kap. 19 § 1 st. jordabalken och 40 § 3 st. köplagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linn Magnusson; [2023]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; utfästelse; särskild utfästelse; kärnegenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When a contract of sale is concluded, it is important that the parties are aware of what applies in the event of a breach of contract. Unclear legislation can make it difficult for the parties to foresee which liability may arise. For moveable property, the Swedish Sale of Goods Act (Sw. LÄS MER

 5. 5. Exploring patterns in risk factors for bark beetle attack during outbreaks triggered by drought stress with harvester data on attacked trees: A case study in Southeastern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Nikolaos Kouskoulis; [2023]
  Nyckelord :Geography; GIS; Geographic Information Science; Forest ecosystems; Bark beetle outbreak; Southeastern Sweden; Predisposing factors; Triggering factors; Drought stress; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Raising temperatures and climate variability have intensified extreme weather events worldwide. These extremes can enhance and trigger possible pest outbreaks. Bark beetle attacks have become a major concern in regions with extensive spruce forest areas. Southeastern Sweden has faced repeated outbreaks resulting in widespread tree loss. LÄS MER