Sökning: "damages"

Visar resultat 1 - 5 av 815 uppsatser innehållade ordet damages.

 1. 1. Study on future storm surge around Suo-nada Sea

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Ayano Sonoda; [2019]
  Nyckelord :storm surge; Suo-nada Sea; numerical simulation; FVCOM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Japan lies on an area frequently hit by typhoons while city functions are clustered along the flat coastal areas, hence Japan has experienced lots of storm surge disasters up to the present. Coastal areas along the Suo-nada Sea also have the vulnerability against storm surge and in the past Typhoon 18 in 1999, Typhoon 16 and 18 in 2004 made remarkable damages in the areas. LÄS MER

 2. 2. Blygrå rapsvivelns (Ceutorhynchus obstrictus) aktivitet i skånska rapsfält : dess påverkan på skador av skidgallmygga (Dasineura brassicae)

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Karin Henriksson; [2019]
  Nyckelord :blygrå rapsvivel; skidgallmygga; höstraps; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassicae;

  Sammanfattning : Höstraps är Sveriges mest odlade oljeväxt. Den har odlats som en avbrottsgröda för att förhindra jordburna sjukdomar och för dess oljerika frön, vilka vi använder i framställning av rapsolja och margarin. Idag odlas höstraps även för framställning av biobränsle. LÄS MER

 3. 3. Sambandet i tallungskog mellan skötselmetod och älgbetesskador

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Christian Tunell; [2019]
  Nyckelord :betestryck; toppskottsbete; stambrott;

  Sammanfattning : Moose cause major problems in our young pine forest stands. This study is trying to investigate the casual reactions of damages to stands and to individual trees caused by moose. The study is based on data from 16 objects in Vemhåns Moose Management Area. LÄS MER

 4. 4. Angrepp av företagshemligheter och skadestånd - En undersökning om skydd för företagshemligheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Eskil Åhlin; [2019]
  Nyckelord :LFH; FHL; företagshemligheter; skadestånd; företagsspioneri; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to harmonize the protection of sensitive information in business and academic settings, the European Parliament in 2016 adopted a directive on the protection of trade secrets. Sweden already had a law since 1990 to similar effect, but in order to implement the directive, Swedish legislators introduced a new law that entered into force on 1 July 2018. LÄS MER

 5. 5. The Critical Factors in Encouraging Alarm and Security Companies to Join a Collective Action in the Big Data Field: a multiple-case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Paolo Massaro; [2018-08-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER