Sökning: "damages"

Visar resultat 1 - 5 av 719 uppsatser innehållade ordet damages.

 1. 1. The Critical Factors in Encouraging Alarm and Security Companies to Join a Collective Action in the Big Data Field: a multiple-case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Paolo Massaro; [2018-08-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Bakom kulisserna En fallstudie av Svenska Filminstitutets kostym-samling, dess bevarande och tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johanna Eek; [2018-07-02]
  Nyckelord :swedish film; preservation; film memorabilia; costumes; preventive conservation; film heritage;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2018:11.... LÄS MER

 3. 3. Skälighetsbedömningen vid barns skadeståndsansvar

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Rådling; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In cases where minors cause property damage it should be considered that the liability to pay damages could be limited, or apportioned. The restriction is determined using a fairness assessment, the fact that the perpetrator is a child is taken into consideration since children are not deemed to bear responsibility for their actions to the extent that adults are. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan påverka sjuksköterskans följsamhet till basala hygienrutiner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Adolfsson; Anna Philipsson; [2018]
  Nyckelord :Guideline adherence; hand hygiene; nurses and cross infection; Följsamhet gentemot riktlinjer; handhygien; sjuksköterskor och vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vårdskada som är mest frekvent förekommande inom slutenvården. Detta drabbar inte bara den enskilda patienten utan skapar även stora kostnader och påfrestningar på organisations- och samhällsnivå. LÄS MER

 5. 5. Det var inte jag, det var min robot! - En kartläggning av det skadeståndsrättsliga behovet av en elektronisk personlighet samt en analys av dess potentiella civilrättsliga konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Hellewig; [2018]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The past few years a new type of advanced robots have developed that possess a high degree of technical autonomy. Because of the developments in artificial intelligence they can make autonomous decisions and act independently in new environments. LÄS MER