Sökning: "touch"

Visar resultat 1 - 5 av 1123 uppsatser innehållade ordet touch.

 1. 1. Jag pratar gärna om Jesus eller Muhammed men rör inte min tro : En kvalitativ intervjustudie om det representativa klassrummet och eleven som resurs under religionskunskapslektionerna.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ellen Tinggren; [2022]
  Nyckelord :Representation; resurs; religion; konflikt; kulturellt kapital; socialt kapital; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : This study presents the ways secondary school students and their teachers view representation in religious education lessons and how to use the students as a resource for education. With the help of eight qualitative interviews with three certified religious education teachers and five of their students, material was collected to be analysed and discussed in the light of earlier research and Pierre Bourdieu’s theory on religious and symbolic capital. LÄS MER

 2. 2. Bildämnet ur ett interkulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Donya Anad; Sherin Alabtah; [2022]
  Nyckelord :Intercultural; cross-culture; multicultural; visual arts education; Interkulturellt; mångkulturella; bildundervisning; bildpedagogik.;

  Sammanfattning : We live in an increasingly globalized world where mutual dependencies are clearly visible, especially in the lives of children and young people. Therefore, schools must prepare students for a life in which society houses multiple cultural diversity, give them global education, and create conditions for sustainable internationalization. LÄS MER

 3. 3. Vaccinkriget : En kritisk diskursanalys om hur den sociala identiteten ”vaccinmotståndare” konstrueras diskursivt i Dagens Nyheter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emelie Karlsson; Tessa Pohjanen; [2022]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Dagens Nyheter; artiklar; vaccinmotståndare; konstruering; covid-19-pandemin; vaccinering.;

  Sammanfattning : In the last two years of our lives we have been living in a world that revolves around the covid-19-pandemic. During this time we have, and still are, exposed to a large amount of information that circulates both through media but also in real life. LÄS MER

 4. 4. Små frön som gror - En studie om barns naturumgänge genom stadsodling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Tessa Delén; [2022]
  Nyckelord :Human ecology; urban gardening; pre-school; perceptions of nature; school gardens; outdoor pedagogy; sustainable development; Social Sciences;

  Sammanfattning : Looking back at the past generations, a growing alienation to nature has occurred. As humans moved into cities, they have had less contact with nature and in such a lesser awareness of the environment. Children go to school indoors and have little contact with the natural world or knowledge about where food comes from. LÄS MER

 5. 5. Beröringens betydelse för patientens omvårdnad : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Moa Malmberg; Julia Braunerhjelm; [2022]
  Nyckelord :Communication; experience; massage; nursing; touch; Beröring; kommunikation; massage; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beröring används i olika former inom vården och används för olika ändamål. Oxytocin hormonet frisläpps vid beröring och ger en känsla av lugn och ro. Det har visat sig att beröring är livsviktigt för människan och fysisk beröring från tidig ålder ger positiva effekter som kan vara livet ut. LÄS MER