Sökning: "grundskola"

Visar resultat 1 - 5 av 1657 uppsatser innehållade ordet grundskola.

 1. 1. Musikpedagogik i förhållande till klassrummets förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Fredrik Myhr; [2021]
  Nyckelord :arkitektur; belysning; grundskola; klassrumsmiljö; musikpedagogik; slagverk;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få ökad kunskap om klassrummets betydelse i förhållande till musikpedagogik. Utgångspunkten var att få mer vetskap om hur rumsmiljön påverkar musikpedagogiken och hur det med hjälp av enkla medel går att påverka undervisningen genom att manipulera det befintliga rummet och hur det i så fall påverkar eleverna men också läraren. LÄS MER

 2. 2. Vad är teknik och varför behövs det? : Niondeklassares uppfattningar om teknik och dess relevans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Emilia Nedelea; Khoan Horn; [2021]
  Nyckelord :fenomenografi; kunskapsemfas; teknikintresse; teknik i skolan; uppfattning om teknik;

  Sammanfattning : Teknik är idag ett brett begrepp som innefattar många områden och antalet teknikområden ökar varje dag i takt med teknikens utveckling. Samtidigt pekar forskningen på ett lågt intresse för teknik i skolan bland elever. Forskningsresultaten är oroande, då tekniken och teknisk kompetens är vital för det moderna samhället. LÄS MER

 3. 3. Musikundervisning och elevers upplevda självförmåga. : Vad spelar roll? En kvantitativ studie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Lars Åhlund; [2021]
  Nyckelord :Överspridning; koncentration; musik; resursskola; stressreglering; musikpedagogik; upplevd självförmåga;

  Sammanfattning : Under min tid som musiklärare i en resursskola har jag sett hur vissa elever tycks växa i och med musikundervisningen. Tidigare studier har visat på viss positiv effekt, både kognitivt och terapeutiskt, i samband med aktivt musicerande. LÄS MER

 4. 4. Musiklärare och musiker : Hur musikintresset påverkar arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Frida Gyll; [2021]
  Nyckelord :Musiker; musiklärare; identitet; motivation; self-efficacy;

  Sammanfattning : I det här arbetet har jag undersökt relationen mellan rollerna musiker och lärare i musikläraryrket och musiklärarutbildningen, och hur det egna musikintresset påverkar musikläraryrket. Genom semistrukturerade intervjuer har fyra musiklärare, två från gymnasiet och två från grundskolan medverkat. LÄS MER

 5. 5. Ämnesövergripande undervisning i SO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofia Lundh; Fanny Borgman; [2021]
  Nyckelord :Grundskola; likvärdighet; SO-undervisning; SO-ämnena; mellanstadiet; ämnesintegrerad undervisning; ämnesövergripande undervisning; ämnesöverskridande undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att analysera relevant forskningsunderlag som behandlar ämnesövergripande undervisning i SO. Kunskapsöversikten kommer att besvara frågan: “Vad säger forskning om ämnesövergripande undervisning inom SO-ämnena?”. LÄS MER