Sökning: "Former"

Visar resultat 1 - 5 av 8157 uppsatser innehållade ordet Former.

 1. 1. DIGITALISERING OCH HÅLLBARHET INOM OFFENTLIG SEKTOR En explorativ studie om samverkan mellan kommuners digitaliserings- och hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Nils Mellenthin; Elias Nilsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :hållbarhet; offentlig sektor; kommuner; strategi; digitalisering;

  Sammanfattning : Det ställs idag väldigt höga krav på offentlig sektor; både när det kommer till att lyckas hänga med i samhällets digitalisering, men även i frågan om att uppnå och följa alla de mål och riktlinjer som uppkommit gällande hållbarhet från bland annat Förenta Nationerna (FN). Att arbeta med de två dimensionerna, digitalisering och hållbarhet, i samverkan tas av många studier upp som både fördelaktigt och nödvändigt för att verksamheter ska klara av de utmaningar de står inför. LÄS MER

 2. 2. Demokrati och praxisgemenskaper i fritidshemmets didaktik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Imanol Rubio Bertilsson; Arild Reehorst Lyrstrand; [2023-10-23]
  Nyckelord :didaktik i fritidshem; demokrati; praxisgemenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att undersöka existerande forskning om didaktik i fritidshem i relation till lärarens roll, demokratiska arbetssätt och praxisgemenskaper. Datainsamlingen har baserats på systematiska sökningar i databasen ERIC och Swepub. LÄS MER

 3. 3. Omsorg i förskolan - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Johan Bergsmark; [2023-10-19]
  Nyckelord :Omsorg; förskola; lärande; beröring;

  Sammanfattning : Svensk förskola har en lång historia av omsorg och även idag har förskolan ett omsorgsuppdrag även om det ofta poängteras att omsorgen ska bilda helhet med lärande och utveckling i den s.k. EduCare-modellen. Trots detta oroar sig flera forskare för att omsorgen tappar mark i förskolan. LÄS MER

 4. 4. GarageBand eller Logic Pro? En studie i föreställningar om professionalitet och konsten att välja arbetsredskap inom digital musikproduktion

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Fredrik Winerö; [2023-10-04]
  Nyckelord :GarageBand; Logic Pro; music technology; democratization; professionalism;

  Sammanfattning : GarageBand and Logic Pro are Digital Audio Workstations (DAWs) developed by Apple for recording and producing music. The former comes for free with every Mac, iPhone or iPad while the latter comes with a price tag and are marketed to the professionals. LÄS MER

 5. 5. ATT TA SEDEN DIT MAN KOMMER En kvantitativ studie om invandrares politiska återsocialisering i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jimmy Esmyr; [2023-09-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Invandrare i Sverige har ett märkbart lägre valdeltagande än inrikes födda svenskar. Det är viktigt för invandrarna själva och för den svenska demokratin att de i den mån det är möjlig deltar. Den här studien syftar till att undersöka olika invandringsaspekters samband med olika former av politiskt deltagande. LÄS MER