Sökning: "Former"

Visar resultat 1 - 5 av 6534 uppsatser innehållade ordet Former.

 1. 1. Hur god är den goda affären? En studie om framgångsrika kommuners uppföljning av ställda hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Susanna Fok; Lina Norman; [2020-11-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att uppnå hållbar utveckling är idag en viktig och avgörande målsättning som bland annat kräver att produktions- och konsumtionsmönster förändras. I detta sammanhang är konsumentmakten viktig där speciellt stora kunder anses ha god möjlighet att påverka, offentlig upphandling anses i och med sin ekonomiska omfattning därför vara ett viktigt styrmedel för att uppnå hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Trust is good; control is better Exploring repression is the relation between Collective Actions and Blacklists within the Chinese Social Credit System

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandre Souza Gomes; [2020-11-13]
  Nyckelord :Chinese social credit system; autocracy; repression; Collective Action; blacklist;

  Sammanfattning : The Social Credit System (SCS) is a trial regulatory and reputational system set to score, reward, and punish Chinese residents for desirable and undesirable behavior. Officially, the SCS aims at enhancing overall societal trust, and integrity. LÄS MER

 3. 3. Att närma film Heideggers senare tänkande och poetisk film

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Andrei Trifoi; [2020-11-11]
  Nyckelord :Cinema studies; Film theory; Poetry; Poetic film; Martin Heidegger; The Turn; Ereignis; The Fourfold;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to mediate a thinking between film and Martin Heidegger’s later (post-)philosophical writings. This period, although not easily pinpointed in term of an inception date, has been characterized as the Turn [die Kehre] and implies Heidegger’s critical rethinking of systematic philosophy and hisearlier fundamental ontological position. LÄS MER

 4. 4. The Discipline of the Seas: Piracy and Polity in England, 1688-1698

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johan Berglund Björk; [2020-10-29]
  Nyckelord :Piracy; Henry Every; Matthew Tindall; Philip Meadows; subjecthood; sovereignty; jurisdiction;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the changing legal and political climate surrounding piracy in England in the years 1688-1698, between the Glorious Revolution and the passing in parliament of the Piracy Act 1698. During this time views of piracy changed in London where pirates were no longer seen as beneficial, but instead as obstacles to orderly trade. LÄS MER

 5. 5. TABLETOP ROLE-PLAYING GAMES AND THEIR POSSIBLE USE IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AN EXPLORATION OF ETHICAL LEARNING AND ROLE-PLAY

  Master-uppsats,

  Författare :Jonathan van Oostveen; [2020-10-15]
  Nyckelord :Tabletop Role-playing Games; Education for Sustainable Development; Ethics;

  Sammanfattning : Aim: This research aims at exploring the possible use of Tabletop Role-playing Games(TRPG) in ESD research and practice. The scope of this thesis is narrowed to specifically examine the opportunities that a TRPG can provide for youngpeople to experiment with and creatively explore ethical problems relating tosustainability. LÄS MER