Sökning: "Former"

Visar resultat 1 - 5 av 5966 uppsatser innehållade ordet Former.

 1. 1. SMALL STATES IN A GEOPOLITICAL WORLD A study of the relations between the Baltic states and Russia through an analysis of the countries’ statements in the United Nations the last ten years

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniele Secone; [2019-10-29]
  Nyckelord :Baltic states; Estonia; Latvia; Lithuania; Russia; United Nations; geopolitical theory; small states theory;

  Sammanfattning : The Baltic States and Russia share a historical relationship. These countries, sharing borders with one another, have linkages that have found their basis in economic, political and cultural relations in which they have been involved throughout the years. LÄS MER

 2. 2. Investigating flood risk cost in Kungsbacka using the ICPR FloRiAn GIS-tool

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erika Lindqvist; [2019-10-25]
  Nyckelord :Flood risk cost; flood risk analysis; risk management; flood; natural hazard; ICOR FloRiAn; GIS;

  Sammanfattning : Losses from floods have increased in recent years, worldwide and in Sweden. Understanding the economic and non-monetary cost of being exposed to flood hazard is important from a spatial planning perspective, particularly in urban areas. LÄS MER

 3. 3. “ I början vinner man alltid ”. En kvalitativ intervjustudie om män som under någon period upplevt svårare former av spelproblem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristoffer Rydin; Sara Tahmirpour; [2019-10-07]
  Nyckelord :Spelberoende; genus; stigma; habitus; kapital;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka mäns inträde i spel om pengar och hur män som undernågon period upplevt svårare former av spelproblem skildrar sitt spelande. Empirin bestod avfem semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med män som under någon period upplevtsvårare former av spelproblem. LÄS MER

 4. 4. PROFESSIONELLA AKTÖRERS TOLKNING AV VARSAMHETSKRAVET OCH FÖRVANSKNINGSFÖRBUDET I PBL Med exempel från Forsåker, Mölndal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Pernilla Stålberg; [2019-10-02]
  Nyckelord :Urban planning; building operation; ; cultural heritage; industrial heritage; ; built enviroment;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2019, 180 hpGrundnivå2019:7.... LÄS MER

 5. 5. Gini-koefficienten och stödet för högerradikala Partier - En kvantitativ studie i hur sannolikheten för att rösta på högerradikala partier påverkas av förändringar i Gini koefficienten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Anna Fäldt; Victor Hansson; [2019-08-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay is a study on how changes in income inequality affects individuals’ probability of voting for radical right-wing parties in European countries. To do this, we use the Gini-coefficient as the sole indicator of income inequality within a country. LÄS MER