Sökning: "Sofie Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Sofie Karlsson.

 1. 1. ATT VÅRDA PATIENTER MED ANNAN KULTURELL BAKGRUND : En systematisk litteraturstudie utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Larsson; Sofie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ett år av #metoo -En kritisk diskursanalys av Dagens Nyhetersgestaltning av metoo-rörelsen.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Fredriksson; Sofie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Dagens Nyheter; feminism; feministisk ståndpunktsteori; kritisk diskursanalys; metoo; nyhetsartiklar.;

  Sammanfattning : Denna studie är avsedd att undersöka Dagens Nyheters möjligheter och begränsningar vad gäller att nå ut med feministiska budskap och åstadkomma social förändring. Detta har undersökts ur ett feministiskt ståndpunktsteoretiskt perspektiv med hjälp av en kritisk diskursanalys i syfte att studera hur tidningen gestaltar metoo-rörelsen. LÄS MER

 3. 3. “Paddagogik” i förskolan : En kvalitativ studie om förskolebarns utbildning med lärplattan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Matilda Johansson; Sofie Karlsson Einarsson; [2019]
  Nyckelord :Barns lärande; Digitala verktyg; Förskola; Lärplatta; Paddagogik; Surfplatta; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa studien är att bidra med kunskap om hur lärplattan används i förskolebarns utbildning. Mot bakgrund av syftet ställs följande frågor: Hur kommer lärplattans användning till uttryck i förskolebarns utbildning? På vilket sätt kommunicerar barn sina erfarenheter av lärplattan? Teoretisk utgångspunkt för studien är det sociokulturella perspektivet vilket tar sin grund i barns erfarenheter och hur de kommuniceras. LÄS MER

 4. 4. Lärares arbete kring textbaserade problemlösningsuppgifter : Strategier för elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Oskar Karlsson; Alisa Jacobsson Kauppala; Sofie Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :textproblem; matematiksvårigheter; strategier; lärare; lågstadieelever;

  Sammanfattning : Följande studie undersöker kvalitativt hur lärare undervisar elever i matematiksvårigheter när de arbetar med textbaserade problemlösningsuppgifter. Studien undersöker även om lärarnas undervisning och arbetssätt har några likheter med etablerade strategier för arbete med textproblem. LÄS MER

 5. 5. Textbaserade problemlösningsuppgifter : Hinder och strategier för elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Alisa Jacobsson Kauppala; Oskar Karlsson; Sofie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Matematikssvårigheter; problemlösning; textproblem; lågstadieelever; strategier;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en systematisk litteraturstudie där vi undersöker relationen mellan elever i matematiksvårigheter och textbaserade problemlösningsuppgifter. Syftet med studien är att undersöka vilka hinder elever i matematiksvårigheter möter när de arbetar med textbaserade problemlösningsuppgifter samt vilka lösningsstrategier som kan underlätta arbetet. LÄS MER