Sökning: "Sofie Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Sofie Karlsson.

 1. 1. Subtraktion och kommunikation i läromedel för årskurs 1 : En läromedelsanalys om subtraktion och kommunikationsförmågan inom subtraktion

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sofie Tuväng Karlsson; Kawthar Kassem Mohammed; [2021]
  Nyckelord :subtraktion; kommunikationsförmåga; läromedel; semiotisk teori;

  Sammanfattning : Forskning visar att många elever har svårt för subtraktion. Denna studie undersökerhur läromedel behandlar subtraktion och kommunikationsförmågan inomsubtraktion. Vi har gjort en läromedelsanalys av räkneböcker för årskurs 1, Singma1B och Favorit matematik 1B. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares förhållningssätt i den fria leken : En kvalitativ studie om hur förskollärare resonerar om den fria leken

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lovisa Nilsson; Sofie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Begränsningar som berikar; den fria leken; förskollärares förhållningssätt; målorienteringen skapas i interaktionen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur förskollärare resonerar om den fria leken och deras egen roll i relation till den fria leken. Urvalet innefattar sex förskollärare från två förskolor med olika pedagogiska inriktningar, i samma kommun. LÄS MER

 3. 3. Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn och ungdomar med hypertriglyceridemi?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofie Tapper; Erica Lilja Eriksson; [2020-08-24]
  Nyckelord :Hypertriglyceridemi; omega-3-supplementering; triglyceridnivåer; barn; ungdomar; Hypertriglyceridemia; omega-3 supplementation; triglyceride levels; children; adolescents;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn ochungdomar med hypertriglyceridemi?Författare: Sofie Tapper och Erica Lilja ErikssonHandledare: Therese KarlssonExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26BakgrundHjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken världen över och hypertriglyceridemi ökar risken att insjukna. Forskning hos vuxna har visat att supplementering med omega-3 har en triglyceridsänkande effekt vilket minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. LÄS MER

 4. 4. Barn som far illa i sin uppväxtmiljö : En kvalitativ enkätstudie om förskollärares erfarenheter och kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Westin Karlsson; Sofie Ödqvist; [2020]
  Nyckelord :Barn som far illa; uppväxtmiljö; anmälningsplikt; orosanmälan; förskoledidaktik; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa förskollärares roll när det uppstår situationer i förskolan där det uppmärksammas att ett barn far illa i sin uppväxtmiljö. Det är en kvalitativ enkätstudie som syftar till att synliggöra förskollärares egna kunskaper och erfarenheter av barn som far illa i sin uppväxtmiljö. LÄS MER

 5. 5. Kvinna och rättslös : en kvalitativ studie om jämlikhetsproblematiken inom svenskt rättsväsende och manifestationerna #rättslösa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sofie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Feminism; jämlikhet; manifestationer; rättssystemet; rättslösa; offerskap; härskartekniker;

  Sammanfattning : Under senare delen av 1990-talet och genom 2000-talet har kritiken mot den rättsliga hanteringen av sexualbrott växt sig allt starkare och hösten 2017 spred sig #metoo som en löpeld över sociala medier världen över. En stor del av kritiken berör behandlingen av brottsoffret i den rättsliga prövningens resonemang och argumentation. LÄS MER