Sökning: "äldreomsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 645 uppsatser innehållade ordet äldreomsorg.

 1. 1. Kulturell kompetens inom äldreomsorg : En studie utifrån ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ebba Solvang; Maja Snögren; [2021]
  Nyckelord :Diversity management; Kulturell kompetens; äldreomsorg; ledarskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka chefer inom äldreomsorgens syn på kulturell kompetens. Frågeställningarna i studien handlade om vilka förmågor som personalen behöver för att ha kulturell kompetens, och på vilka sätt cheferna ser till att personalen har kulturell kompetens. LÄS MER

 2. 2. Enhetschefens yrkesroll inom äldreomsorgen : En kvalitativ intervjustudie om enhetchefers yrkesroll inom äldreomsorgen i förhållande till New Public Management

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hugo Wallin van Doesburg; Li Houman; [2021]
  Nyckelord :Elderly care; unit managers; New Public Management NPM .; Äldreomsorg; enhetschefer; New Public Management hädanefter NPM ; förpappring; den dubbla verkligheten; fjärrstyrning; begreppsimperialism.;

  Sammanfattning : Background: In Swedish elderly care, New Public Management (NPM) can be identified in several different ways, for instance it has entailed changed control principles with an increased element of various standardized instruments. Another important feature is that political governance has become increasingly decentralized. LÄS MER

 3. 3. Äldreboenden : Hur värdighet och värdegrund definieras och behandlas

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Anna Lenander; [2021]
  Nyckelord :Äldreboenden; Äldreomsorg; Värde; Värdighet; Värdegrund; Makt; Samtycke; Socialtjänstlagen;

  Sammanfattning : The concept of dignity is a central notion in elderly care in Sweden. The aim of this essay is to show how “dignity” and “worth” is defined by authorities and in law - and how this is translated into practice. LÄS MER

 4. 4. Är äldreomsorgen möjlig att påverka vid valurnan? : En studie om den politiska majoritetens effekt på kostnaden för och kvaliteten inom äldreomsorgen i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Bäckström; Måns Helldin; [2021]
  Nyckelord :Elderly care; Political majority; Political economy; Proportional election systems; Regression discontinuity RD design; Äldreomsorg; Politisk majoritet; Politisk ekonomi; Proportionella valsystem; Regression discontinuity RD design;

  Sammanfattning : Ett sedan länge betraktat problem inom politisk ekonomi är om, och i så fall i vilken utsträckning, politiska partier påverkar ekonomiska policyutfall. Syftet med studien är att undersöka om det rådande politiska majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige har en effekt på kostnaderna för och kvaliteten inom en verksamhet som kommit att hamna allt högre på den politiska dagordningen under coronapandemin – äldreomsorgen. LÄS MER

 5. 5. Skälig levnadsnivå, ett tvetydigt begrepp?

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Julia Emanuelsson; Jennifer Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Reasonable standard of living; social workers; grassroot bureaucrats; room for maneuver; elderly care; Skälig levnadsnivå; biståndshandläggare; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme; äldreomsorg;

  Sammanfattning : I Sverige använder socialtjänsten lagar för att tillgodose olika levnadsstandarder till olika grupper av människor. Aktuell studie har syftat till att undersöka hur biståndshandläggare resonerar kring begreppet skälig levnadsnivå och hur det används i praktiken inom äldreomsorgen. LÄS MER