Sökning: "äldreomsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 787 uppsatser innehållade ordet äldreomsorg.

 1. 1. “Det finns ingen chef eller människa i världen som hinner med det som en enhetschef ska göra” : En kvalitativ studie om upplevelsen av ett hållbart arbetsliv som enhetschef inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Victoria Lantz; Mathilda Malmer; [2024]
  Nyckelord :first line manager; home health care; leadership; working environment; första linjens chef; hemvård; ledarskap; äldreomsorg; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka första linjens chefers upplevelse av att arbeta inom svensk äldreomsorg och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Att orka, kunna och vilja jobba ett helt arbetsliv med tillgång till ett starkt stöd och delaktighet är några aspekter av ett hållbart arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. Teamsamverkan inom äldreomsorgens delegeringsarbete. : En allmän litteraturöversikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Tilda Åkerlund; Elin Norrman; [2024]
  Nyckelord :Delegering; Roys Adaptionsmodell; sjuksköterska; teamsamverkan; upplevelse; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter inom äldreomsorgen är i behov av vård och omsorg i allt större utsträckning. I takt med en globalt åldrande befolkning ökar även handhavandet av kliniska insatser som sjuksköterskan blir alltmer pressad till att delegera ut till omsorgspersonal. LÄS MER

 3. 3. "Det var roligare förr" : En kvalitativ studie om undersköterskors upplevelse av arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mirjam Linkas; [2024]
  Nyckelord :Nursing Assistants; Work Motivation; Organizational Changes; Skills Shortage; Elderly Care in Norrbotten; Undersköterskor; Arbetsmotivation; Organisatoriska förändringar; Kompetensbrist; Äldreomsorg i Norrbotten;

  Sammanfattning : Undersköterskors arbetsliv inom äldrevården har genomgått omvälvande förändringar övertid. Efter den omfattande reformen under 90-talet har undersköterskornas arbetsliv genomgått betydande förändringar. LÄS MER

 4. 4. DIGITALISERING INOM ÄLDREOMSORGEN Förutsättningar för en god arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Heidi Hedman; Nina Rydenskog; Emma Strandberg; [2023-11-16]
  Nyckelord :digitalisering; äldreomsorg; arbetsmiljö; kompetensutmaning; KASAM;

  Sammanfattning : Välfärden och i synnerhet äldreomsorgen står inför betydande utmaningar kopplade till kompetensförsörjningen. Samtidigt kantas äldreomsorgen redan idag av personalbrist och bristande arbetsmiljö. Därför krävs ett gediget arbetsmiljöarbete och förändrade arbetssätt för att behålla personal. LÄS MER

 5. 5. Från centralisering till decentralisering - och tillbaka igen. En kritisk analys av Göteborgs Stads stadsdelsförändringar.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Malin Hjort; [2023-01-24]
  Nyckelord :Omorganisation; Kommun; Centralisering; Decentralisering; Beslutsprocess; WPR; Social hållbarhet; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är bidra till ökad förståelse av varför stora omorganisationer genomförs i offentlig förvaltning, hur förändringarna konstrueras som önskvärda, vilka centrala motiv som driver förändringsprocesserna, vilka perspektiv som inte framträder lika tydligt samt hur arbetsmiljöperspektivet tas i beaktande. Metod: Uppsatsen består av en historisk dokumentstudie avseende beslutsunderlag för organisationsförändringar i Göteborgs Stad under tidsperioden 1987–2021. LÄS MER