Sökning: "äldreomsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 598 uppsatser innehållade ordet äldreomsorg.

 1. 1. När tolkning blir till omedveten handling : En kvalitativ studie om hur enhetschefer värderar personalens kompetens utifrån målsättningar om kvalité inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Zahra Moussaoui; Kristine Stjärnerfält; [2020]
  Nyckelord :Elderly care; unit manager; competence; quality; status; legitimacy; loose connection; tari9onal myths; isomorfism; Äldreomsorg; enhetschef; kompetens; kvallité; status legitimitet; löskoppling; rationella myter; isomorfism;

  Sammanfattning : As people live longer the elderly care faces a challenge to ensure caring for everyone, which contributes to an increased demand on recruitment. At the same time the amount of graduating assistant nurses over the last couple of years has been stagnant. LÄS MER

 2. 2. Privatisering på ålderns höst : En studie av kvalitéskillnader i äldreboenden mellan kommuner med olika regiform

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :William Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :privatisering; privat aktör; äldreomsorg; kvalité; paneldata; ekonomisk analys;

  Sammanfattning : I dagens Sverige råder en samhällelig debatt om förekomsten av privata vinstsyftande aktörer inom äldreomsorgen. Det föreligger en allmän oro att företagens jakt på vinst går ut över de gamla. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av emotionellt stöd från sjuksköterskor vid palliativ vård i livets slutskede i äldreomsorgen : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Myriam Lubwimi; Anna-Ida Persson; [2020]
  Nyckelord :Emotional support; Literature review; Next of kin s experiences; Older people s care; Palliative care; Emotionellt stöd; Litteraturöversikt; Närståendes upplevelser; Palliativ vård; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av den palliativa vårdens hörnstenar är stöd till närstående och Hälso- och sjukvårdslagen anger att sjuksköterskan har ett ansvar för att främja goda kontakter med patient och närstående Sjuksköterskor har beskrivit att de känner en osäkerhet kring hur de ska ge emotionellt stöd till närstående. Emotionellt stöd innebär att visa empati, omtänksamhet, tillit och förtroende samt att finnas till för en annan människa vid svåra situationer. LÄS MER

 4. 4. ”Egentligen vill du jobba heltid” : En kvalitativ undersökning av deltidsarbete inom äldreomsorgen i Vilhelmina kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Dajana Tadic; [2020]
  Nyckelord :deltidsarbete; normer; äldreomsorg; Vilhelmina kommun; arbetstid; fokusgruppsintervjuer; jämställdhet; Heltidsresan;

  Sammanfattning : Sweden is facing demographic challenges that entail a high need for recruitment, primarily in the healthcare and care sector. This is one of the areas where most people work part-time and where the demographic challenges are expected to be greatest. LÄS MER

 5. 5. Väljarströmmen från Moderaterna till Sverigedemokraterna 2018: En kvantitativ studie om väljares prioriteringar i sakfrågor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Henriks; Ruben Trossmark; [2020]
  Nyckelord :Väljarström; Sakfrågeprioritering; Issue ownership; Issue voting; Partival; Social Sciences;

  Sammanfattning : De stora förändringarna som varit i svensk politik de senaste åren visar sig inte minst i Sverigedemokraternas framväxt. Följande studie ämnar därför förklara den största väljarströmmen i riksdagsvalet 2018, som var från Moderaterna till Sverigedemokraterna. LÄS MER