Sökning: "WPR"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet WPR.

 1. 1. SECURITIZATION OF MIGRATION - A discourse analysis of the Swedish migration policy during the Syrian refugee crisis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrietta Bergh; [2020-08-17]
  Nyckelord :refugee crisis; securitization of migration; WPR approach; discourse analysis; Sweden; policy analysis; speech act;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. PROBLEMATISERAD MIGRATION En WPR analys av propositionerna gällande nya migranter från 2015 till 2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ludvig Lannerås-Gustafsson; [2020-04-30]
  Nyckelord :Politisk diskurs; WPR; Migration; Lagar;

  Sammanfattning : During 2015 Sweden experienced a larger inflow of migrants then ever seen before. This led the Swedish government to enact policies designed to stem the inflow of migrants and bring down the costs of those whom already had arrived. LÄS MER

 3. 3. ”En oreglerad värld” – En diskursanalytisk studie om otillåten påverkan mot förtroendevalda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Klara Bjurström; Amanda Hassel; [2020-03-17]
  Nyckelord :Otillåten påverkan; Förtroendevald; Diskurs; Diskursanalys; WPR; Demokrati; Socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap kring otillåten påverkan mot förtroendevalda genom att undersöka och analysera hur problemet framställs avBrottsförebyggande rådet i deras kartläggningar av problematiken. Vidare syftar studien till att analysera hur de förtroendevalda framställer problemet. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetshotet mot Sverige - ett islamistiskt problem? En diskursanalys om hur den våldsbejakande islamistiska extremismen framställs i den svenska regeringens nationella strategier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Smedberg; [2020-03-03]
  Nyckelord :Violent extremism; terrorism; Islamist extremism; WPR; discourse analysis;

  Sammanfattning : This essay aims to explore how violent Islamist extremism is perceived in Sweden’s national strategies against violent extremism and terrorism. In recent years, Sweden and other countries in Europe have witnessed a number of terrorist attacks and a growing violent Islamist environment. LÄS MER

 5. 5. En policyanalys av Sidas styrdokument angående deras integrering av FN:s ramverk Human Rights Based Approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Sandberg; [2020-02-18]
  Nyckelord :human rights; human rights based approach; state aid; foreign aid; Sida; policy analysis; ‘What´s the problem represented to be?’-approach; mänskliga rättigheter; människorättsbaserat ramverk; statligt bistånd- och utvecklingssamarbete; policyanalys; ’What´s the problem represented to be?’-metod;

  Sammanfattning : Human rights became an important part of the development aid sector in 2003, due to the UN framework Human Rights Based Approach, HRBA. It is used across the sector, including within the Swedish state aid agency, Sida. LÄS MER