Sökning: "WPR"

Visar resultat 1 - 5 av 402 uppsatser innehållade ordet WPR.

 1. 1. BROTTSPREVENTION I EUROPA En kritisk komparativ diskursanalys av brottsprevention riktat mot ungdomsbrottslighet i England och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Östlund; [2024-02-15]
  Nyckelord :Brottsprevention; Policydokument; Ungdomsbrottslighet; Carol Bacchi; WPR. Crime prevention; Policy; Juvenile delinquency; Carol Bacchi; WPR.;

  Sammanfattning : This thesis investigates how crime prevention is represented with the aim of preventing and reducing youth crime in two crime prevention strategies for Croydon in England and Stockholm in Sweden for the period 2022-2026. The aim of this thesis is to contribute to increased knowledge and deeper understanding about how crime prevention is represented by prevailing discourse in policy documents against juvenile delinquency in Europe by conducting a comparative analysis. LÄS MER

 2. 2. Då, Idag och i Framtiden. WPR-analys om hur utrikespolitisk förändring återspeglas i Sverige

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan; Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Frida Eilertsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :Utrikespolitisk förändring; Sverige; WPR; Problemframställning; Social konstruktionism; Säkerhetspolisen; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur utrikespolitisk förändring speglas i svenska myndigheters problemframställningar. Teori: Studien tar teoretiskt avstamp i social konstruktionism, vilket enligt Berger och Luckmann (1966) innebär att den förståelse vi har om sociala fenomen har vi skapat genom sociala interaktioner och processer. LÄS MER

 3. 3. Narkotikans roll i polisens strategier och arbete : En kvalitativ studie om den svenska polisens arbete mot narkotika

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Nova Bergman; Linnea Alke; [2024]
  Nyckelord :Narcotics; Police work; Crime prevention; Crime fighting.;

  Sammanfattning : Due to the fact that narcotics is a highly current topic in the mass media, which draws attention to the prominent change that has taken place in the drug market in recent years, there is therefore not much significant research in the research area linked to Sweden yet. Therefore, this study will focus on investigating how the crime prevention and crime fighting efforts against narcotics are applied by the police in Police Region North in Sweden, as well as which crime prevention efforts the police believe should be used against narcotics in the future. LÄS MER

 4. 4. Zero Tolerance : What’s the Problem Represented to be?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Ekman; [2024]
  Nyckelord :Sexual Exploitation and Abuse; Zero Tolerance Policy; United Nations; WPR: approach.;

  Sammanfattning : In 2003 a proclamation of Zero Tolerance towards sexual exploitation and abuse was made by Secretary General of United Nations Kofi Annan. The policy have been around for 20 years and so has the scandals how come? To find out Bacchis (2009) What’s the problem represented to be? approach to policy analysis was chosen to find out what strategies was applied to manage zero tolerance. LÄS MER

 5. 5. Mellan sanning och säkerhet : En diskursanalytisk studie av Myndigheten för psykologiskt försvar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sebastian Malmgren; [2024]
  Nyckelord :Myndigheten för psykologiskt försvar; Diskursanalys; WPR; Informationspåverkan;

  Sammanfattning : In January of 2022 the Swedish Psychological Defence Agency was established with the overarching aim of countering the spread of misinformation as well as strengthening Sweden’s psychological defence. Despite making several media appearances and launching a public awareness campaign ahead of the 2022 general election, the agency has remained relatively unknown amongst the public. LÄS MER