Sökning: "Brazil"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade ordet Brazil.

 1. 1. Cross-Cultural Comparative Study of Entrepreneurial Leadership Traits Among Brazil and China in Small Businesses

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ana Clara Mueller Meirinho; Li Mengting; [2019]
  Nyckelord :Entrepreneurial leadership; Leader traits; Hofstede’s 6D Model; Small Business; Cross-Cultural leadership; Brazil; China;

  Sammanfattning : Title: Cross-Cultural Comparative Study of Entrepreneurial Leadership Traits Among Brazil and China in Small Businesses Authors: Ana Clara Mueller Meirinho and Li Mengting Level: Master Thesis, 30 hp Keywords: Entrepreneurial leadership, Leader traits, Hofstede’s 6D Model, Small Business, Cross-Cultural leadership, Brazil, China. Background: Entrepreneurship is important among all the countries for the growth and prosperity of nations due to movement of economic activities that they generate. LÄS MER

 2. 2. Sojans roll i världen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Anton Andersson; Astrid Berg; Emil Rådkvist; Sara Wennberg; Jacob von Zweigbergk; [2019]
  Nyckelord :Soybean;  Ecosystem services;  Conversion of natural ecosystem; USA; Brazil;  Argentina;  Glycine max; Soybean Consumption;

  Sammanfattning : The soybean has become one of the world's largest agricultural commodities, with growth in soybean production being driven by two prime demands, animal feed and food products. The purpose of this report is to analyze the role of the soybean in the world and study its consumption in order to make a projection of future demand. LÄS MER

 3. 3. The challenges of the ecotourism concept in Manaus - A contrasted on site perspective

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Pavel Strandh; Sebastian Carling; [2019]
  Nyckelord :ecotourism; implementation barriers; Manaus; Cuzco; stakeholder theory;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to identify and describe what implementation barriers companies face when implementing the ecotourism concept in Manaus, Brazil. To accomplish this, we have traveled to Manaus, in the heart of the Amazon rainforest, and conducted one quantitative and one qualitative study. LÄS MER

 4. 4. Under our own eyes - Mothers in search for consciousness and social change in Brazil

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fernanda Favaro; [2019]
  Nyckelord :motherhood; communication for development; participatory communication; work rights; feminism; networks; social media; empowerment; conscientization; dialogue; gender equality; Brazil; mumpreneurship;

  Sammanfattning : This case study provides an analysis on how working women mothers in Brazil articulate themselves in a feminist network born on social media (Maternativa) to generate collective empowerment, raise awareness about oppression and mobilize around work rights. Using qualitative methods such as insider participant observation, interviews and content analysis, it investigates how participatory-related communicative practices and feminism interplay on digital and interpersonal environments fostering dialogue, conscientization and, potentially, a “political turn” in the collective’s agenda. LÄS MER

 5. 5. Hur form följer funktion i titelsekvenser : En semiotisk analys av förtexter i framtidsfilm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Ludwig Mattsson; [2019]
  Nyckelord :film; titelsekvens; förtext; sci-fi; framtidsfilm; design; semiotik; tecken; typografi;

  Sammanfattning : Det finns inte mycket forskning på ämnet förtexter, speciellt inte i film som utspelar sig i framtiden. Uppsatsens syfte är att undersöka förtextens form och funktion utifrån en semiotisk analys som använder sig av de begrepp semiotiken medför i tolkandet av tecken. LÄS MER