Sökning: "ESG"

Visar resultat 1 - 5 av 742 uppsatser innehållade ordet ESG.

 1. 1. Skeptical but Supportive? An Experimental Study on ESG and Investment Decisions of Business School Students in Sweden and China

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Gong Xiao; [2024]
  Nyckelord :Behavioral Finance; ESG; Investment Decisions; Business School;

  Sammanfattning : As more and more investors utilize Environmental, Social, and Governance (ESG) to support their investment decisions, there is a growing body of research on ESG investing. However, most of the current research has focused primarily on sustainable finance, i.e., the Environment component of ESG, while neglecting the other two components. LÄS MER

 2. 2. Doing Well by Doing Good - a Pipe Dream or Reality?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Marcus Wästlund; Marcus Delaoglou; [2024]
  Nyckelord :Private Equity; Acquisition Process; ESG; Cognitive Frames; Frame Tactics;

  Sammanfattning : Abstract: Prior research lacks definitive proof of ESG's impact on profitability, yet there's an increased demand for sustainable investments in private equity. This study investigates how private equity firms navigate ESG and financial considerations in their investments. LÄS MER

 3. 3. Från risk till möjlighet? : En utforskande studie om värdeskapande i en ESG Due Diligence-process

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Einerth; Stella Helms; [2024]
  Nyckelord :Due diligence; ESG; Creating Shared Value; Value-creation; Stakeholders; SVC; Due diligence; ESG; Gemensamt värde; Värdeskapande; Intressenter; SVC;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker värdet av att inkludera hållbarhet och ESG i en due diligence-process inom kontexten för internationella företagsförvärv. Ett konsultperspektiv tillämpades på grund av externa rådgivares vidsträcka erfarenhet och insyn i denna relativt nya process. LÄS MER

 4. 4. ESG Performance and Probability of Default

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Julius Bengtsson; Magnus Fredriksson; [2024]
  Nyckelord :ESG; CSR; Stakeholder Theory; Probability of Default;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how firms' ESG performance affects their probability of default for Nordic listed firms. Based on stakeholder theory as well as findings from previous literature, we hypothesise that this relationship is negative as our main hypothesis. LÄS MER

 5. 5. Vinst och hållbarhet i bolagsstyrningen - Förhållandet mellan bolagsledningens handlingsutrymme att agera hållbart och det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Louise Edelstam; [2024]
  Nyckelord :vinstsyftet; bolagsstyrning; CSR; hållbart företagande; hållbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste årens intensifierande globalisering och växande klimatkris har lett till en allt hetare diskussion om företagens påverkan på klimatet, vilket har resulterat i att företagen i dagens samhälle förväntas och är skyldiga att ta ett större ansvar för att bedriva långsiktigt hållbara verksamheter utifrån exempelvis CSR eller ESG. Trots detta utgör vinstsyftet i 3 kap. LÄS MER