Sökning: "ESG"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet ESG.

 1. 1. “Hållbara fonder” En intervjustudie med banker om deras integration av hållbarhet i fondförvaltningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Forslund; Daniel Nylund; [2020-01-31]
  Nyckelord :Ansvarsfulla investeringar; hållbara fonder; legitimitetsteori; bankväsendet; aktieägarteori; intressentteori; SRI; ESG.;

  Sammanfattning : Den allt mer omdebatterade klimatfrågan har lett till att allmänhetens intresse för hållbarhethar ökat. Investerarnas önskan om hållbara alternativ ökar, vilket tvingar bankerna och derasfonder att förändras. LÄS MER

 2. 2. Är kvinnor den hemliga ingrediensen till ett högt ESG-betyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thea Andersson; Josefine Karlström; Olivia Ljungälv; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Are sustainable funds sustainable in terms of return? : a study on the Swedish fund market

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emil Thelander; [2020]
  Nyckelord :csr; esg; finance; funds; portfolio theory; risk-adjusted return; sri; sustainable fund; sustainability;

  Sammanfattning : Sustainable investments have become a highly popular choice amongst private investors over the last decades and the number of alternatives has increased on the Swedish market. Sustainable funds have become one of the more popular options for Swedish investors that looks for sustainable investment options. LÄS MER

 4. 4. Minskar företag sina koldioxidutsläpp för att uppnå ökad finansiell prestation? : En kvantitativ studie på 677 företag för att undersöka sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rebecka Hagfalk; Hanna Olsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; CFP; ESG; koldioxidutsläpp; ROA; ROE.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Enhancing ESG-Risk Modelling - A study of the dependence structure of sustainable investing

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Edvin Berg; Karl Wilhelm Lange; [2020]
  Nyckelord :ESG; Sustainable Investing; Dependency Structure; Correlation; Risk; Random Matrix Theory; Eigenvalue; Eigenvalue Decomposition; Minimum Variance Portfolio; ESG; Hållbar Investering; Beroendestruktur; Korrelation; Stokastisk Matristeori; Egenvärden; Egenvärdes Dekomposition; Minimal Variansportfölj;

  Sammanfattning : The interest in sustainable investing has increased significantly during recent years. Asset managers and institutional investors are urged to invest more sustainable from their stakeholders, reducing their investment universe. LÄS MER