Sökning: "ESG"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet ESG.

 1. 1. Financial Performance of Firms with Low Respectively High ESG Scores - A study of the US Technology sector

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hanna Lindbo; Diana Salim; [2019-02-21]
  Nyckelord :ESG; Technology sector; Risk-adjusted return; Sharpe Ratio;

  Sammanfattning : This study investigates the relationship between financial performance and ESG score over a five-year time period, January 2013 to January 2018, in the US market. To examine this, two small cap portfolios is constructed, one consisting of firms with high ESG scores and one with low ESG scores. LÄS MER

 2. 2. Kulturens modererande effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP : En kvantitativ studie på 673 börsnoterade företag i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sara Hollström; Emilia Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :CSR; CSP; ESG; Female board members; Cultural features; Hofstede; CSR; CSP; ESG; kvinnliga styrelseledamöter; kulturella särdrag; Hofstede;

  Sammanfattning : Syfte: I takt med att konsumenter och övriga intressenters medvetenhet ökar ställs det högre krav på företagens sociala prestation (CSP) för att de ska förbli framgångsrika. Dessa ökade krav har bidragit till nya restriktioner och lagar om rapportering av icke-finansiell information, för vilken företagens styrelse är ansvariga. LÄS MER

 3. 3. Sustainable investments : Transparency regulation as a tool to influence investors to choose sustainable investment funds

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Frida Petersson; [2019]
  Nyckelord :sustainable investments; transparency regulation; funds; sustainability; investment funds; sustainable investment funds; EU; EU taxonomy on sustainability; sustainability benchmarks; sustainability disclosures; sustainability ratings; sustainability labels; behavioural economics; Theory of Planned Behaviour; Ethical Investment; ESG; SRI; Responsible Investment; Engel-Kollat-Blackwell decision-making model; intention-behaviour gap; investor behaviour; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks and amending Directive EU 2016 2341 COM 2018 354 final; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation EU 2016 1011 on low carbon benchmarks and positive carbon impact benchmarks COM 2018 355 final; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment COM 2018 353 final; Action Plan: Financing Sustainable Growth COM 2018 97 final;

  Sammanfattning : In March 2018 the European Commission published the Action Plan on Financing Sustainable Growth. One of the main objectives with the actions presented in the action plan is to reorient capital flows towards sustainable investments, i.e. to influence more investors to invest sustainably. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Investments

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Märta Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainable investments; financial performance; ESG rating; Fama-French three-factor model; Fama-French five-factor model; CAPM; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper investigates the relationship between financial performance and sustainable performance. More specifically, it investigates whether sustainable firms outperform less sustainable firms. The sustainable performance is based on companies received ESG score. LÄS MER

 5. 5. E, S or G? A study of ESG scoreand financial performance

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :YRR AHLKLO; CARIN LIND; [2019]
  Nyckelord :ESG score; financial performance; regression; return; firm value; sustainable; ESG; finansiell lönsamhet; avkastning; regressionsanalys; hållbara investeringar; rörelsevärde; CSR; Intressentmodellen;

  Sammanfattning : Sustainability is not a new concept to the financial markets, but its popularity and wider use have increased as people have grown more concerned about the future of this planet. However, the relationship between sustainable investments and financial performance is not clear. LÄS MER