Sökning: "ESG"

Visar resultat 1 - 5 av 505 uppsatser innehållade ordet ESG.

 1. 1. How to choose green?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Adrian Thureborn; Jakob Ödman; [2022-02-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper investigates if there is any difference between active managed funds and passive managed funds in regard to their risk-adjusted return. The thesis focuses on Swedish sustainable funds that invest in accordance with the ESG (environmental, governance and social) criteria during the time period 2011-2021. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan ESG-betyg och prestation : En kvantitativ studie med 199 företag inom banksektorn i Australien, Storbritannien, USA samt EU-länderna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sabina Berg; Gustaf Halvardsson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; CSR; ESG-score; E-score; S-score; G-score; performance; Hållbarhetsrapportering; CSR; ESG-betyg; E-betyg; S-betyg; G-betyg; prestation;

  Sammanfattning : Titel: Sambandet mellan ESG-betyg och prestation. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Sabina Berg och Gustaf Halvardsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2022 – januari Syfte: I och med att hållbarhetsrapportering hamnat alltmer i fokus hos företag och intressenter, har ett växande intresse uppkommit gällande denna rapporterings påverkan på företags prestation. LÄS MER

 3. 3. Sol, vind och vatten, höga avkastningar och miljökrav : En undersökning om hur Refinitivs Environmental Pillar betyg påverkar aktiens avkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Philip Gelfgren; August Thimrén; [2022]
  Nyckelord :ESG; Sustainability performance; OMXS30; Total stock return; Fama-French three factor model; ESG; Hållbarhetsprestanda; OMXS30; Aktieavkastning; Fama-French trefaktormodell;

  Sammanfattning : Det finns ett ökat fokus på hållbarhet på grund av miljömässiga utmaningar vi som global gemenskap ställs inför, såsom klimatuppvärmning. Det har dock funnits en brist på ekonomiska incitament att åtgärda detta. LÄS MER

 4. 4. ESG and Financial Performance, is there a correlation for the Italian listed organizations?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Arnaldo Coiro; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Due to social and environmental crises, the concept of sustainability has grown in importance in our society over the past years. Things are changing, even in the financial industry. LÄS MER

 5. 5. Hur arbetar banker med hållbarhetvid kreditgivning till fastighetsbolag : En studie som omfattar både banker ochfastighetsbolags perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Christopher Andersson; Viktor Olsen; [2022]
  Nyckelord :Banking; Lending; Real Estate Companies; Relationship; Sustainability.; Banker; Fastighetsbolag; Hållbarhet; Kreditgivning; Relation.;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur arbetar banker i sin relation till fastighetsbolag med hållbarhet vid kreditgivning? Syfte: Syftet med studien är att beskriva och skapa en större förståelse för hur banker i sin relation till fastighetsbolag arbetar med hållbarhet vid kreditgivning. För att få en större förståelse avser vi även att se detta utifrån fastighetsbolagens perspektiv. LÄS MER