Sökning: "hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 5902 uppsatser innehållade ordet hållbarhet.

 1. 1. JAKTEN PÅ HÅLLBARHET. En semiotisk bildanalys av svenska modeföretags innehåll och kommunikation på Instagram under Black Week

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Natalie Hedberg; Moa Lidö Mannervik; [2024-03-06]
  Nyckelord :Black Friday; Black Week; CSR; Greenwashing; Hållbarhetskommunikation; Instagram; Konsumtion; Semiotik;

  Sammanfattning : This undergraduate thesis employed a qualitative content analysis that includes a semiotic approach, incorporating both denotation and connotation, to examine advertising campaigns on Instagram from three Swedish fashion companies during Black Week. The Swedish fashion companies that were examined are Haglöfs, Gina Tricot and Kappahl. LÄS MER

 2. 2. MENINGSSKAPANDE KRING HÅLLBARHET GENOM INTERN KOMMUNIKATION. En kvalitativ studie om den interna hållbarhetskommunikationen på företaget Boehringer Ingelheim

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovisa Henriksson; [2024-03-04]
  Nyckelord :Intern kommunikation; Meningsskapande; Intern hållbarhetskommunikation; Hållbarhetsstrategier;

  Sammanfattning : This paper aims to give an understanding of how internal communication and sustainability can contribute to sensemaking through different theories about communication, for employees at a global pharmaceutical company. This through top-down management, internal sustainability strategies, together with the usage of different types of channels, messages, and cultures. LÄS MER

 3. 3. Integrering av hållbarhet inom den traditionella ekonomistyrningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Andersson; Rahima Shareefi; [2024-02-20]
  Nyckelord :Sustainability; integration sustainability; management control system; triple bottom line; balanced scorecard; sustainability balanced scorecard;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet är något som i dagens samhälle är alltmer aktuellt. Vi lever i en värld som kräver att vi rättar oss och anpassar oss efter globala uppmaningar. LÄS MER

 4. 4. Redovisning av biologisk mångfald i skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Olsson; Lovisa Andersson; [2024-02-20]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; SCA; Sveaskog; Skogsbranschen; GRI; Intressenter; Redovisningskommunikation; Hållbarhetsredovisning; Integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet har blivit allt mer relevant i dagens samhälle och inte minst för företag. En av branscherna i Sverige som påverkas mycket av hållbart tänkande och agerande är skogsbranschen på grund av dess storlek, betydelse och karaktär. LÄS MER

 5. 5. Konsumentbeteenden och hållbarhet. En kvalitativ studie av hur konsumentbeteenden påverkar hållbarhetsaspekterna av online försäljning av kosmetiska produkter, inklusive returer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Smilla Seeger; Alice Svensson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Consumer behaviour; digitalisation; cosmetics; returns; buyer-decision-progress; cognitive dissonance; secondary market;

  Sammanfattning : The ever-growing e-commerce brings many opportunities for society's consumers and businesses. Digitization has strongly contributed to these opportunities and has, among other things, facilitated the search for information and increased the range for the customer. LÄS MER