Sökning: "Hållbarhetskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Hållbarhetskommunikation.

 1. 1. Sustainable Con-panies En kvalitativ fallstudie kring hur semiotiska resurser kan anpassas i hållbarhetskommunikation inom branscher som är skadliga för miljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Carlsson; Fabian Wennerbeck; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetshjälten – illusion eller verklighet? : En kritisk diskursanalys av McDonald’s Sveriges hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnea Nord; Lovisa Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. CSR som en del av employer branding : En studie kring framtidens arbetskraft och deras värderingar gällande hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Oscar Liljegrahn; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; Corporate social responsibility; Employer attractiveness; Person-organization fit; Employer branding; Corporate social responsibility; Employer attractiveness; Person-organization fit;

  Sammanfattning : SYFTE: För att bidra med vidare förståelse kring vad som attraherar framtida arbetskraft på en konkurrensutsatt arbetsmarknad är syftet med uppsatsen att utreda hur Corporate social responsibility påverkar arbetsgivarvarumärket och således attraktionskraften hos företag. TEORI: Corporate social responsibility (CSR) har tidigare visat sig vara en starkt bidragande faktor till attraktivitet hos företag. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetskommunikation : En jämförelse av hur några av Sveriges största företag tillämpar GRI i hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Helger; Nadja Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to make a comparison of how some of Sweden’s largest companies apply GRI standards in their sustainability reports. The study investigates the reporting distribution between economic, social, and environmental sustainability. LÄS MER

 5. 5. Det hållbara hotellet : En kritisk diskursanalys av Scandic Sveriges hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johan Röckner; Filippa Pihl; [2020]
  Nyckelord :Scandic Hotels; CDA; rhetoric analysis; sustainability communication;

  Sammanfattning : Sustainability communication have in the wake of a wider discussion about climate change been a subject of great exponential growth. This study, The sustainable hotel - A critical discourse analysis of Scandic Sweden´s sustainability communication, aims to present how one of the largest companies in the hotel industry in Scandinavia presents sustainability communication within their system of media. LÄS MER