Sökning: "Konsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 2278 uppsatser innehållade ordet Konsumtion.

 1. 1. IT-ANVÄNDNING I EN FÖRÄNDERLIG MILJÖ En fallstudie om IT-användning i akademin i samband med distansarbete och Covid-19

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Douglas Dani; MIchael Erlandsson; Joel Harrysson; [2023-02-01]
  Nyckelord :IT-användning; Distansarbete; No-IT; Target-IT; Personal-IT; Shadow-IT; Akademin;

  Sammanfattning : Samhället har under de senaste åren stått inför en rad olika utmaningar. Covid-19 och dess intåg 2020 ledde till en rad förändringar där Folkhälsomyndigheten bland annat utfärdade rekommendationer om hemarbete. LÄS MER

 2. 2. Livet utanför samhällets trygga murar : - En hermeneutisk studie om att hoppa av samhället i senmodern tid

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Nordh; [2023]
  Nyckelord :socialt tillbakadragande; flytande modernitet; konsumtion; ensamhet; vildmarken; självreflektion; hermeneutik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker människors upplevelser av ayy hoppa av samhället som ett resultat av fenomen som kännetecknar dagens senmoderna samhälle. Prestation, konsumtion och individualisering har kommit att bli ledord för livet i det senmoderna västerländska samhället, men det är inte alla som kan leva upp till samhällets snäva ideal av att vara en framgångsrik och lyckad individ. LÄS MER

 3. 3. Medias makt : Hur "media salience" påverkade valdeltagandet i Sverige under riksdagsvalet 2018

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Wimar Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Media Salience; Media konsumtion; Röstning; Politiskt intresse; Salience; Prominence; Uppmärksamhet; Röstningsbeteende;

  Sammanfattning : The political interest of an individual has always been a factor in theindividual’s decision to vote in an election or not. But is it only theindividuals own interest that decides if they participate in the election, or arethey affected by what media they consume and how the media frames theissues? The dominant explanation for if individuals decide to participate inelections are rooted in a couple of different factors, their socioeconomicalsituation, and their cultural background, but this essay focuses on how mediaaffects individuals voting behaviour. LÄS MER

 4. 4. Cirkulär och hållbar konsumtion – det ska vara lätt att göra rätt : En kvalitativ studie om Generation X attityder och beteende till second hand produkter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Vanessa Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Gen X; Second hand; Green marketing; Circular economy; Sustainability; Gen X; Second hand; Grön marknadsföring; Cirkulärekonomi; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Hållbar konsumtion är viktig för att stävja ohållbar utveckling i dagens samhälle. Konsumenter idag vill konsumera mer hållbart, men deras positiva attityder till miljön överförs inte alltid till deras beteenden. LÄS MER

 5. 5. Slow fashion- konsumera mer för att konsumera mindre? : En semiotisk bildanalys av varumärket Djerf Avenue i relation till minimalism och slow fashion.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :mathilda blomqvist; Jennifer Rygaard; [2023]
  Nyckelord :Livsstil; minimalism; slow fashion; klädstil; konsumtion; varumärke;

  Sammanfattning : Studien “Slow fashion - konsumera mer för att konsumera mindre” undersöker hur Djerf Avenue kommunicerar varumärkesidentitet baserat på slow fashion i relation till minimalistisk livsstil på Instagram. Fast fashion innefattar, billigt producerat mode med låg kvalitet och kort levnadstid, där överkonsumtion mättar behovet av att följa trender i stunden. LÄS MER