Sökning: "konsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 2087 uppsatser innehållade ordet konsumtion.

 1. 1. Icke-energigivande sötningsmedel En kartläggning av attityder, uppfattningar och konsumtionsbeteenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Hiba Asskoul; Mergita Gjaka; Clara Kullberg; [2021-10-22]
  Nyckelord :Icke-energigivande sötningsmedel; attityder; ; riskuppfattningar; konsumtionsvanor;

  Sammanfattning : Växande oro för hälsa och livskvalitet uppmuntrar människor att anpassa hälsosammalivsstilar och undvika konsumtion av mat rik på socker, salt och fett. Idag har tillgänglighetentill energitäta och näringsfattiga livsmedel skapat problem med livsstilssjukdomar såsomövervikt och fetma, diabetes typ 2, insulinresistens, hjärt- och kärlsjukdomar och karies. LÄS MER

 2. 2. Konsumenter av framtidens mat: En kvalitativ studie om barns uppfattning kring hållbar matkonsumtion.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emmili Ali Yoshiguchi; Beatrice Strid; [2021-08-30]
  Nyckelord :Fenomenografi; Hållbarhetsperspektiv; Matvana; Socioekonomisk bakgrund; Årskurs 1;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är idag ett högst aktuellt ämnet och maten som konsumeras har stor påverkan på miljön och bidrar till utsläpp av växthusgaser. Idag finns det forskning som påvisar att socioekonomisk bakgrund påverkar familjers matvanor, däremot finns det lite beforskat om huruvida socioekonomisk bakgrund påverkar uppfattningen om hållbar matkonsumtion, som att äta mer vegetabilier, begränsa köttkonsumtion och välja mer närproducerade alternativ. LÄS MER

 3. 3. Bära eller brista? En systematisk litteraturöversikt av aroniabärets effekt på blodtrycket hos friska vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Larsson; Torsten Sällström; [2021-08-06]
  Nyckelord :Aronia; polyfenoler; antocyaniner; kardiovaskulär sjukdom; blodtryck; SBT; DBT; Chokeberries; polyphenols; anthocyanins; cardiovascular disease; hypertension; SBP; DBP;

  Sammanfattning : Abstract in EnglishTitle: Berries under pressure. A systematic review of randomized controlled trials of the effect of Aronia melanocarpa on blood pressure in generally healthy adults. LÄS MER

 4. 4. Stimulanspaket och konsumtion i kristider - En studie av CARES Act och dess effekter på privat konsumtion i USA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johanna Midhage; Emma Tärnås Möller; [2021-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim with the thesis is to analyze how stimulus packages can help private consumption in an economic crisis. The analysis is based on the stimulus package CARES Act and its impact on private consumption in USA during the pandemic and it's the relationship between them that are investigated. LÄS MER

 5. 5. Finansiella tillgångar och konsumtion- En analys av svensk data på kort och lång sikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Emilia Akbary; Isak Sauli; [2021-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Household consumption is a key determinant of the Swedish economy. Furthermore, the evidence of recent studies show the effects from the financialization, which has shifted the role of certain components of growth of the Swedish economy for the past 20 years. LÄS MER