Sökning: "företaget och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade orden företaget och hälsa.

 1. 1. Vilka erfarenheter har företag av att införa strukturerad fysisk aktivitet på arbetstid? : En kartläggning av exempel på implementering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Hedvig Gustafsson; Barbara Carreno; [2022]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; implementation; SDT; motivation och ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att ta reda på vilka erfarenheter företag har av att införa fysisk aktivitet på arbetstid. Forskning visar att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på individers hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Optimering av temperaturprogram i fjärrkylan

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Martin Yousif; [2022]
  Nyckelord :District cooling; Flow; Cooling demand; Effect; Temperature; Potential; ΔT Delta T ; Inlet; Outlet; Mapping; End user; Process Cooling; Comfort cooling; Optimization; Fjärrkyla; Flöde; Kylbehov; Effekt; Nuläge; Temperatur; Råpotential; ΔT Delta T ; Tillopp; Retur; Kartläggning; Slutanvändare; Processkyla; Komfortkyla; Optimering;

  Sammanfattning : I dagens industrier förekommer det ofta flaskhalsar och onödiga förluster i produktionslinjer. Det medför att en implementering av underhållsarbete i form av förebyggande underhåll och optimering av delar i produktionen är viktiga för att bibehålla en effektiv och hög kvalite. LÄS MER

 3. 3. Optimering av temperaturprogram i fjärrkylsystem

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Dani Haloob; [2022]
  Nyckelord :District cooling; Flow; Cooling demand; Effect; Temperature; Potential; ΔT Delta T ; Inlet; Outlet; Mapping; End user; Process Cooling; Comfort cooling; Optimization.; Fjärrkyla; Flöde; Kylbehov; Effekt; Nuläge; Temperatur; Råpotential; ΔT Delta T ; Tillopp; Retur; Kartläggning; Slutanvändare; Processkyla; Komfortkyla; Optimering.;

  Sammanfattning : I dagens industrier förekommer det ofta flaskhalsar och onödiga förluster i produktionslinjer. Det medför att en implementering av underhållsarbete i form av förebyggande underhåll och optimering av delar i produktionen är viktiga för att bibehålla en effektiv och hög kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Molntjänster inom svensk hälso och sjukvård : En kvantitativ undersökning av svenska befolkningens sentiment mot lagring i molntjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Kasper Löf; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att vara världsledande inom e-hälsa vid år 2025, något som fått namnet e-hälsa 2025. En viktig del av e-hälsa 2025 är införandet av molntjänster inom Sveriges hälso- och sjukvård, då molntjänster kan bidra med högre kvalité på vården, ge medborgare bättre vård, minska vårdkostnader, öka effektiviteten, bidra till informationsdelning och minska koldioxidutsläppen. LÄS MER

 5. 5. Samstämmighet i värderingar mellan anställda och organisation : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ena Omerovic; Jimmy Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Arbets- och organisationspsykologi; organisationskultur; samstämmighet; värderingar; normer;

  Sammanfattning : Organisationskulturer påverkar hur anställda tolkar och upplever organisationen. För att skapa en stark kultur som ger konkurrensfördelar behöver företag skapa en samstämmighet i värderingar. LÄS MER