Sökning: "företaget och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 317 uppsatser innehållade orden företaget och hälsa.

 1. 1. Vidareutveckling av ryggskydd för skid- och snowboardåkning : Konceptutveckling för att implementera funktioner utefter användarnas önskemål

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nadine Flink; [2021]
  Nyckelord :Design; ryggskydd; innovation; vidareutveckling; skid- och snowboardåkning;

  Sammanfattning : Rapporten är en dokumentation av ett projektarbete som genomförts under våren 2021 inom kursen examensarbete för högskoleingenjör i innovationsteknik och design på Karlstads universitet. Examinator för kursen är Leo de Vin och handledare Monica Jakobsson. LÄS MER

 2. 2. Kognitiv utveckling av en kontrollpanel : - Styrning av ett multifunktionellt arbetsbord för den grafiska industrin

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Rundqvist; [2021]
  Nyckelord :Kognitiv ergonomi; produktutveckling; ergonomi; ergonomisk undersökning;

  Sammanfattning : I denna rapport presenteras projektfaserna som gjordes under projektet Ergonomisk utveckling av en kontrollpanel -Styrning av ett multifunktionellt arbetsbord till för den grafiska industrin. Projektet startades i samråd med kursen Examensarbete, MSGC12, och gavs vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. LÄS MER

 3. 3. Människan – företagets viktigaste resurs? : En kvantitativ studie om sambandet mellan humankapitalet och lönsamheten i revisions- och redovisningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Frida Johansson; Sanna Fjällman; [2021]
  Nyckelord :Human capital; profitability; health; intellectual capital; knowledce based companies; auditing and accounting business; Humankapital; lönsamhet; hälsa; intellektuellt kapital; kunskapsföretag; revisions- och redovisningsbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett företags värde ligger i dess tillgångar. I tillgångarna ingår immateriella tillgångar som saknar fysisk existens men är trots det viktiga för ett företag. En del av de immateriella tillgångarna är humankapitalet. LÄS MER

 4. 4. Trefaldig symbios: Teknologi, Organisation & Covid-19. : En deduktiv studie som undersöker resultatet av en accelererad digital transformering.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Kim Anderberg; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; T-O-E; digital organization culture; smart leadership; TAM; UTAUT; strategy; Covid-19.; Digital transformering; T-O-E; digital organisationskultur; smart ledarskap; TAM; UTAUT; strategi; Covid-19.;

  Sammanfattning : Organizations that adopt digital innovations are facing a digital transformation, which can cause complications if not implemented in a systematic and methodical way. Due to Covid-19 organizations have had to adapt their work structure to enable personal to work from home to ensure the health of staff and customers. LÄS MER

 5. 5. Motivationens nya villkor i distansarbetet : En kvalitativ studie om de anställda inom finanssektorn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Matilda Åkerman; Emma Corselli; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Distansarbete; Work Life Balance; Finanssektorn; Digitalt arbete;

  Sammanfattning : När COVID-19 pandemin blev ett faktum började fler företag gå över till att arbeta på distans och  från en dag till en annan kunde hela arbetsplatsen ha förändrats. Både företag och individer stod  inför en stor utmaning, att hålla sig motiverade. LÄS MER