Sökning: "företaget och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade orden företaget och hälsa.

 1. 1. Self-efficacy-stärkande förändringsledning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nicklas Eriksson; Sofia Fors; [2020]
  Nyckelord :occupational self-efficacy; resistance to change; leadership; reorganization; organization development;

  Sammanfattning : Hög arbetsrelaterad self-efficacy har visat sig fördelaktigt inom organisationer, exempelvis bidrar det till mindre motstånd till förändring. Syftet med denna studie var att finna ledarskapsageranden vilka är av betydelse för arbetsrelaterad self-efficacy samt se ifall arbetsrelaterad self-efficacy i sin tur kan förklara variansen för motstånd till förändring. LÄS MER

 2. 2. Vattenrening i textilåtervinningsindustri : Reducering av nonylfenol, bromerade flamskyddsmedel och sulfat i re:newcells processvatten

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Klara Undin; [2020]
  Nyckelord :ozonering; MBBR; jonbyte;

  Sammanfattning : Kläder och textilier produceras och konsumeras i allt högre grad med stor påverkan på miljö, klimat och jordens resurser som följd. En attraktiv lösning på det är återvinning av kläder, vilket företaget re:newcell gör. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning och effektivisering av ett monteringsflöde. : Förbättringsförslag baserat på Lean och kreativa metoder

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Hollstedt; [2020]
  Nyckelord :Produktionsteknik; Ergonomi; Lean; Värdeflödesanalys; Spaghettidiagram;

  Sammanfattning : Detta projekt är ett examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet, vid fakulteten för hälsa, natur-, och teknikvetenskap.Examensarbetet utfördes vid Hanza Wermech ett företag som tillverkar, bockar och säljer tunnplåt, de står även för montering och legotillverkning av produkter. LÄS MER

 4. 4. Fysiska och psykiska hälsoeffekter av att vistas i naturen : en pilotstudie utförd på Stora Fjäderägg, Västerbottens län

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Mikaela Rosendahl; [2020]
  Nyckelord :skog och hälsa; hjärtfrekvensvariabilitet; sinnesstämning; Stora Fjäderägg; stress; återhämtning; rekreation;

  Sammanfattning : I dagens samhälle lever många människor stressiga liv och den psykiska ohälsan i samhället ökar. En anledning till det är att människan inte är anpassad för att leva i städer eftersom vi har utvecklats i naturen. Således är vi inte designade för att processa den mängd intryck vi stöter på dagligen och det kan leda till utmattning. LÄS MER

 5. 5. Arbetstillfredsställelse : Relationen mellan arbetstillfredsställelse och psykosocial arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Per Johansson; Albin Bjelkendal Haaranen; [2020]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvantitativa studie var att ta reda på hur den psykosociala arbetsmiljön och ålder är relaterad till arbetstillfredsställelse. Den psykosociala arbetsmiljön delades upp och mättes utifrån tre olika kategorier, krav i arbetet, samarbete och ledning samt hälsa och välbefinnande. LÄS MER