Sökning: "maskulinitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1167 uppsatser innehållade ordet maskulinitet.

 1. 1. HOMOSOCIALITET PÅ FLASHBACK - En kritisk diskursanalys om mäns inkluderings- och exkluderingsprocesser inom MGTOW-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Susanna Elmén Berg; [2023-02-17]
  Nyckelord :Flashback; genus; hegemonisk maskulinitet; homosocialitet; MGTOW;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka och problematisera hur homosocialitet manifesteras via distanseringar till kvinnor och misogyna diskurser inom MGTOW-rörelsen på det svenska diskussionsforumet Flashback. Studiens frågeställningar lyder: Vilka maskuliniteter konstrueras och eftersträvas i inkluderingsprocessen och vilka gör inte det? Hur används hat och distans till kvinnor som gemensamhetsskapande för männen? Vilka strategier synliggörs på forumet för att männen ska kunna återfå en maktposition? Metod och material: Studien har en kvalitativ ansats där Faircloughs kritiska diskursanalys och den tredimensionella modellen utgjorde studiens analysmetod. LÄS MER

 2. 2. Tjejer som slåss - En kvalitativ studie av tjejers erfarenheter kring fysisk våldsutövning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Lundström; Najma Salad; [2023-01-25]
  Nyckelord :girls violence; girl fights; gender; sociology of emotions; femininity;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att skapa en djupare förståelse kring tjejers fysiska våldsanvändning, med fokus på motiv till användandet av våld, hur det påverkat tjejernas sociala position samt orsaker de själva anser ligga till grund för våldsanvändningen. För att undersöka detta genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med unga tjejer som hade erfarenhet av att använda fysiskt våld. LÄS MER

 3. 3. Från explicit till implicit maskulinitet : En studie av Jämställdhetsmyndighetens maskulinitetskonstruktion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :William Olsson; [2023]
  Nyckelord :Masculinity; discourse analysis; WPR-approach; Swedish Gender Equality Agency; gender equality policy; Maskulinitet; diskursanalys; WPR-analys; Jämställdhetsmyndigheten; jämställdhetspolitik;

  Sammanfattning : This study investigates the discursive construction of masculinities of the Swedish Equality Agency. By using the WPR analysis strategy to examine underlying problematizations in the agency’s perspective on masculinity, the study seeks to generate an understanding of the direction in which the agency wishes masculinity to develop as a cultural phenomenon. LÄS MER

 4. 4. «Det finnes mye følelser i fotball og fiske» : En kvalitativ oppgave om menns opplevelser i møte og i samtale med kompiser om vonde følelser og livskriser

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Tonje Nymoen; [2023]
  Nyckelord :Masculinity; norms; emotions; men; care; independence; fear; friendship; Maskulinitet; normer; følelser; menn; omsorg; selvstendighet; frykt; vennskap;

  Sammanfattning : In a world of expectations, prejudice and norms, it may be natural to think that there are people out there who find it difficult to be open, vulnerable and honest about how they feel and how they are doing. Being able to lean on a friend during difficult times sounds liberating and safe. LÄS MER

 5. 5. Genus i bildsamtal : En kvalitativ studie om svenska gymnasieelevers bildtolkningspraktiker ur ett genusperspektiv

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Annie Olsson; [2023]
  Nyckelord :Bildsamtal; Genus; Skola; Bildsemiotik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra gymnasieelevers bildtolkningspraktiker ur ett genusperspektiv, med intentionen att utveckla användandet av bildanalys i bildundervisning med genusperspektiv. Metoden som används är en kombination av semistrukturerade gruppintervjuer och fotoelicitering, där intervjumomenten konstruerats som bildsamtal. LÄS MER