Sökning: "naturturism"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet naturturism.

 1. 1. Planering för hållbar utveckling av naturturismdestinationer - En kvalitativ studie av hållbarhetsperspektiv och intressekonflikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Camilla Strandberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Hållbarhetsperspektiv; intressekonflikter; landsbygdsutveckling; naturturismdestinationer; naturskydd; strandskydd; naturturism; turism; platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Within the government initiative for Sustainable nature and ecotourism in rural areas, a number of projects were implemented which included Visit Sweden's marketing campaign The 72 Hour Cabin. The campaign took place in 2017 on an placeless island that was chosen based on the fact that it was located privately. LÄS MER

 2. 2. UPPFATTNINGEN AV AVGIFTER RELATERATTILL FRILUFTSLIV & NATURTURISM : En fältstudie i Höga Kusten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Kristin Norén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT This study aims to investigate the opinions regarding different visitor-fees related to nature-based activities and how the insertion of fees would affect individuals’ experienced accessibility. This is investigated in the context of the custom of “allemansrätten” and the important role of outdoor recreation in the Swedish society. LÄS MER

 3. 3. Kris i besöksnäringen? : En turismvetenskaplig studie om Värmländska småföretagares agerande och stöd under COVID-19

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Paulina Kron; Felicia Hallberg; [2021]
  Nyckelord :Crisis management; collaboration; small business owners; lifestyle entrepreneurs; nature tourism; the “post-crisis”; flexible crisis management; changing tourism; regional support; public support; innovation during crisis; Krishantering; samverkan; småföretagare; livsstilsföretagare; naturturism; “efterkrisen”; flexibel krishantering; turism i förändring; regional stödorganisation; offentlig stödorgansiation; innovation i kris.;

  Sammanfattning : In this study, crisis management has been studied primarily from the perspective of small business owners and lifestyle entrepreneurs. Over time, a need was also discovered to interview and study the relationship of public support organizationswith small businesses in crisis contexts. LÄS MER

 4. 4. Övervakning av friluftslivets effekter på Kullabergs naturreservat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Gunnar Gredeby; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Sedan COVID-19 etablerade sig i Sverige har antalet besökare i naturområden ökat drastiskt i många delar av landet. Detta fenomen har sannolikt både positiva och negativa effekter på naturvärdena i berörda områden. LÄS MER

 5. 5. Kan naturen älskas ihjäl? : Om vikten av kommunikation för att naturen ska kunna nyttjas hållbart. En fallstudie av Vålådalens Naturreservat.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Johanna Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Vålådalens Naturreservat; naturturism; information; kommunikation; hållbart nyttjande;

  Sammanfattning : Intresset för naturturism ökar världen över och resulterar ofta i negativ påverkan på naturen. I Sverige är naturen avgörande för landets möjligheter att vara ett välbesökt resmål. LÄS MER