Sökning: "skadar"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade ordet skadar.

 1. 1. BARNS UTSATTHET FÖR VÅLD OCH KRÄNKNINGAR I VARDAGEN En kvalitativ intervjustudie med barns röster om våld och kränkningar online och offline

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Eva-Lena Dubos; [2023-06-28]
  Nyckelord :Barn; Våld; Kränkningar; Skola; Online; Offline;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ytterligare kunskap kring barns utsatthet för våld och kränkningar i vardagen såväl online som offline, samt öka förståelsen för hur barn uppfattar sin utsatthet och möjlighet att berätta om det för en vuxen på skolan. Vidare undersöks om det framkommer någon skillnad i hur flickor respektive pojkar talar kring dessa frågor. LÄS MER

 2. 2. Volkswagens kommunikation under Dieselgate

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Thyberg; Anton Elfström; [2023-06-27]
  Nyckelord :Dieselgate; hållbarhet; Impression management; kriskommunikation; Volkswagen;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problematisering: Volkswagen är en av världens största koncerner och när ett fusk likt Dieselgate uppdagas sätts bolagets kommunikation på sin spets. En skandal likt denna skadar bolagets rykte, vilket gör att kommunikationen gentemot sina intressenter kan komma att bli avgörande för bolagets framtid. LÄS MER

 3. 3. Uppblåsbart knäskydd

  M1-uppsats, KTH/Produktionsutveckling

  Författare :Yousif Sami; Lukas Sjöholm; [2023]
  Nyckelord :Ergonomics; Design; Product Development; Construction; Analysis; Improvement Work; Ergonomi; Design; Produktframtagning; Konstruktion; Analys; Förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Inom idrott idag är knäskador en av de vanligaste skador som uppstår i sporter som innebandy eller fotboll exempelvis. Dessa knäskador innefattar skador som korsbandsskador, meniskskador och ledbandsskador för att nämna några. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av testrigg för att testa regnerosion på vindturbinblad

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Nils Arvidsson Lindbäck; David Johansson; [2023]
  Nyckelord :leading edge erosion; test rig; wind turbine blades; wind power; kanterosion; testrigg; turbinblad; vindkraftverk;

  Sammanfattning : Bakgrunden till projektet är problem med kanterosion av turbinblad inom vindkraftverks- industrin. Det är ett fenomen som uppstår när turbinblad roterar i höga hastigheter och träffar partiklar, främst vattendroppar i regn. LÄS MER

 5. 5. THIRD HAND : A solution for the fuel tank assembly at Scania Södertälje

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :SandraMarie Westerberg; Tova Ödesjö; [2023]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; Ergonomics; Human-centered design; User-centered design; Safety; Third hand; Automotive; Production; Teknisk Design; Ergonomi; Människocentrerad design; Användarcentrerad design; Säkerhet; Tredje handen; Fordons industri; Produktion;

  Sammanfattning : Scania recently introduced a new fuel tank design. This new design arose a need for extra help when mounting the tank in production, which was solved with two little hooks on each tank. These hooks are today known as the current third hand solution. LÄS MER