Sökning: "skadar"

Visar resultat 1 - 5 av 331 uppsatser innehållade ordet skadar.

 1. 1. Magsår hos häst : Hur påverkas hästens mag- och tarmsystem av dess utfodring, tävlingsmiljö och stress?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emma Brodin; [2022]
  Nyckelord :Magsår; häst; utfodringsrutiner; foderstat; träning; tävling; stress;

  Sammanfattning : Gastric ulceration (Equine gastric ulceration syndrome, EGUS) is a common disease among today's domesticated horses (Equus caballus), but can also occur in wild horses. Horses naturally spend 60 - 70 % of the day grazing and foraging; therefore, their gastrointestinal tract is designed for continuous forage and the gastric juice is secreted continuously. LÄS MER

 2. 2. Tillitsbaserad styrning vid distansarbete : En fallstudie som undersöker hur distansarbete påverkar ett förändringsarbete mot tillitsbaserad styrning inom en offentlig verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Evelina Angeria; [2022]
  Nyckelord :Trust; control; governance; trust-based governance; organisational culture; relationships; teleworking and remote work; Tillit; styrning; tillitsbaserad styrning; företagskultur; relationer och distansarbete;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet står inför ett pågående förändringsarbete mot att införa tillitsbaserad styrning i sina verksamheter. Tillitsbaserad styrning är en relationsbaserad styrform där informella styrmedel som socialt arbete och företagskultur används för att skapa tillit och målöverensstämmelse. LÄS MER

 3. 3. Marknadsmanipulation : Genom samtidens mest använda medel – sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alice Björck; [2022]
  Nyckelord :affärsjuridik; marknadsmissbruk; marknadsmanipulation; Juridik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Marknadsmanipulation genom spridning av information har funnits som brottsbestämmelse i 2 kap. 4 § MmL sedan 2016 och föranleder straffrättslig påföljd för uppsåtliga brott av normalgraden eller grovt brott. LÄS MER

 4. 4. Löpa med eller utan skor: en litteraturöversikt över löpekonomi och biomekanik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Christoffer Gradin; Jonathan Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Barefoot running; minimalist footwear; ground reaction force; running economy; biomechanics; oxygen consumption; Barfotalöpning; minimalistskor; ground reaction force; löpekonomi; biomekanik; syreförbrukning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Löpning är en populär motionsform i Sverige idag, dock är det vanligt med överbelastningsskador bland löpare och nästan 80% skadar sig på något vis varje år. Diskussion har uppstått bland löpare och forskare kring om barfotalöpning kan förändra biomekaniken och därmed ändra belastningen och minska risken för skador, samt om barfotalöpning kan leda till en förbättrad löpekonomi och påverka löparens prestationer. LÄS MER

 5. 5. Ubox : Automatic sunscreendispenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Jenny Dahl; Lisa Stavhagen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the purpose of reducing the growing disease of skin cancer, the idea of ​​an automated sunscreen dispenser called Ubox arose. The sun's UV radiation damages human cells, which can thus begin to divide uncontrollably and give rise to skin cancer. LÄS MER