Sökning: "skadar"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade ordet skadar.

 1. 1. Prisskillnader på bostadsrättsmarknaden - Lockpris eller felvärdering?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Nhat Jonny Lam; Alexander Otelea; [2021]
  Nyckelord :Utropspris; slutpris; mäklare; regressionsanalys; lockpris; felvärdering; förankringseffekt; principal-agent; heterogenitet; befolkningsmängd; prisutveckling List price; transaction price; realtor; regression analysis; underpricing; misevaluation; anchoring; heterogeneity; population; price growth; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : On the Swedish real estate market, it is not uncommon for the transaction price to drastically exceed the list price. Consequently, a debate has emerged regarding what the drastic price difference is caused by. It is often discussed if the price difference is a result of underpricing by the realtor. LÄS MER

 2. 2. Hur borde biologiska läkemedel användas för optimal behandling av Crohns sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fredrik Bob; [2021]
  Nyckelord :Crohn’s disease; biological medicines; immunomodulators; Crohn s combination therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Crohns sjukdom är en form av inflammatorisk tarmsjukdom som kännetecknas av kronisk histologisk inflammation, en autoimmun sjukdom som inte är medicinskt botbar men det finns olika medicinska terapier som kan kontrollera symtomen. Det förekommer omväxlande perioder med skov och lugn, operation behövs ibland, medicineringen är konstant och alla dessa faktorer leder till försämrad livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Musikens effekt på beteendet hos äldre med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emilia Holm; Julia Comstedt; [2021]
  Nyckelord :Dementia; literature review; music; nursing care; aged; Demens; litteraturöversikt; musik; omvårdnad; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är ett samlingsnamn för symtom orsakade av någon form avhjärnskada. Beroende på var skadan sitter, kan sjukdomsbild variera. Några symtom viddemenssjukdom kan försämring av minne, oro, agiterat beteende och depressiva symtom.Dessa behandlas ofta med läkemedel. LÄS MER

 4. 4. Den suveräna statens skyldighet att skydda miljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Ljunglöf; [2020]
  Nyckelord :Internationell miljörätt; Mänskliga rättigheter; Intervention; R2P; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores the possibility of environmentally motivated intervention (which in the essay is defined as ecological intervention), with the purpose to force another state to stop global effect pollution, and how such a solution would affect the international legal and political climate. The thesis is based on the underlying environmental law and international law principles to provide a deeper understanding of the subject. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenhet av att leva med könsstympning och påverkan på hälsan och välbefinnande : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Irina Kovacs; Mihaela-Gabriela Mata; [2020]
  Nyckelord :female genital mutilation; health; sexual health; well-being; könsstympning; hälsa; sexuell hälsa; välbefinnande;

  Sammanfattning : BACKGROUND Female genital mutilation is a traditional procedure that harms women's and girls' health globally, based on a social construct in which women are seen as private property of men and are considered objects that meet men's sexual needs. PURPOSE The purpose of the study was to describe how women who have been subjected to genital mutilation experience health, mental and social well-being. LÄS MER