Sökning: "skadar"

Visar resultat 6 - 10 av 268 uppsatser innehållade ordet skadar.

 1. 6. Home States' Duty to Protect Human Rights - To what extent is Sweden requiring Swedish corporations to comply with human rights extraterritorially?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gisela Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Public International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It has been argued that multinational corporations benefit from impunity when it comes to human rights violations due to inadequate corporate regulation in host states as well on the international level. Thus, there are three purposes of this thesis: first to examine to what extent states’ duty to protect human rights can be utilised to hold corporations accountable for human rights violations in their global activities. LÄS MER

 2. 7. Denim av hampa : En fallstudie av industrihampa som ersättningsmaterial för bomullsfiber

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Eric Hansson; Matilda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Hemp; Denim; Sustainability; Conventional Cotton; Hampa; Denim; Hållbarhet; Konventionell bomull;

  Sammanfattning : Textilindustrin räknas till en av de största industrierna i världen och står för ett antal utmaningar gällande miljöfrågor. En utav anledningarna till att textilindustrin måste ställa om är användandet av konventionell bomull. LÄS MER

 3. 8. E-sport i den svenska gymnasieskolan : En jämförande studie mellan e-sportprofiler i den svenska gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Filip Nilsson; [2020]
  Nyckelord :E-sport; Utbildning; Gymnasieskolan; Legitimering; utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur e-sportutbildningarna på svenska gymnasieskolor är strukturerade och vad det finns för utvecklingsmöjligheter. Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats med sex stycken semistrukturerade djupgående intervjuer med både rektorer och e-sportinstruktörer för utbildningarna. LÄS MER

 4. 9. Skador i samband med styrketräning : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Tedde Henriksson; Jonas Rami; [2020]
  Nyckelord :: Fysioterapi; Prevalens; Skador; Styrketräning;

  Sammanfattning : Introduktion: Det har skett en ökning av skador sedan 90-talet kring styrketräning på gym. Då det finns positiva effekter att hämta från styrketräning så kommer det även finnas risker att skada sig. Det har visat sig att de mest frekventa områdena man skadar sig i är axel/skuldra och i ländryggen. LÄS MER

 5. 10. Företagskultur – en viktig faktor för att bedriva miljöinnovation? : En studie om sambandet mellan företagskultur och miljöinnovation inom den svenska tillverkningsbranschen och tjänstesektorn

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lovisa Neuman; [2020]
  Nyckelord :Environmental innovation; innovation; corporate culture; manufacturing industry; service sector; Miljöinnovation; innovation; företagskultur; tillverkningsbranschen; tjänstesektorn;

  Sammanfattning : De miljörelaterade utmaningarna som världen står inför medför en ökad press på företag från intressenter att bedriva sin verksamhet på ett sätt som inte skadar miljön utan berikar den. En förutsättning för att kunna möta miljöutmaningarna anses vara att företag i högre utsträckning bedriver innovation där hänsyn tas till dessa miljörelaterade problem, så kallade miljöinnovationer. LÄS MER