Sökning: "språk kultur och identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden språk kultur och identitet.

 1. 1. En uppsats om särskiljande kommunikation: Oatly & Klarna

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Madelene Ekenberg; [2018]
  Nyckelord :randsydda skor; särskiljande kommunikation; varumärke; visuell identitet; växtbaserad dryck; betaltjänstbolag; guldägget;

  Sammanfattning : Varumärket och den visuella identiteten är ansiktet utåt för företag och organisationer. De flesta har som syfte att synas och på något sätt särskilja sig från övriga aktörer i respektive bransch. Samtidigt är de flesta branscher väldigt likriktade i deras visuella kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga barn i förskolan : En kvalitativ studie om modersmålets betydelse för barns utveckling.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Debby Kirubel; Huda Jabbar; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; barn; identitet; modersmål; arbetssätt; samspel;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra hur förskollärare arbetar för att främja utvecklingen av barns modersmål, samt lyfta vikten av ett modersmålsutvecklande arbete i förskolan utifrån ett socialkonstruktuvistiskt och interkulturellt perspektiv. Studien har utförts med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder i form av observationer och intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Integration på den mångkulturella landsbygden : om nyanlända i Ngoma, Uganda

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Denis Bisaso; [2018]
  Nyckelord :kultur; identitet; språk; integration; Uganda; nyanlända;

  Sammanfattning : Uganda som världens nionde största flyktingmottagande land har många nyanlända. Många av dessa hamnar av olika anledningar på landsbygden, bl.a. för att det är där de flesta flyktingbosättningar är placerade men också för att en del nyanlända föredrar att etablera sig på landsbygden. LÄS MER

 4. 4. Minoritetsspråk för majoriteten : En undersökning av hur undervisning om minoritetsspråk legitimeras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur; Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Henrik Melin; Julia Petersson; [2018]
  Nyckelord :Minoritetsspråk; identitet; språkbevarande; undervisning;

  Sammanfattning : Inom ramen för svenskundervisningen på gymnasiet är svensklärare skyldiga att undervisa om de nationella minoritetsspråken. Detta är en följd av att Sverige ratificerat två styrdokument från Europeiska rådet vilka syftar till att skydda europeiska minoritetsgruppers rätt att behålla och bevara sitt språk och sin kultur. LÄS MER

 5. 5. "Jag vakna upp och va Suedi" : En studie om identitet och grupptillhörighet i svensk hiphop

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Vesna Bursac; [2018]
  Nyckelord :Hiphop; utanförskap; intersektionalitet; identitet; intersektioner;

  Sammanfattning : Hiphop har under en längre tid fungerat som ett forum för individer att utrycka sitt motstånd mot politiska åtaganden samtidigt som det har fungerat som ett forum där olika identiteter skapas och uttrycks. Tidigare studier har bland annat visat att hiphop skildrar ämnen som rasism, etnicitet och kultur, någonting som i många fall ligger som grund till förtryck. LÄS MER