Sökning: "språk kultur och identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden språk kultur och identitet.

 1. 1. Vägen till akademisk utbildning för jugosvenskar : En kvalitativ studie om hur kultur och identitet ur etniskt perspektiv förklarar valet av vidareutbildning för unga män och kvinnor med forn jugoslavisk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lilly Alagić; Aleksija Đurović; [2021]
  Nyckelord :Further education; Ethnic culture; Ethnic Identity; Parenting engagement; Academic language; Vidareutbildning; Etnisk kultur; Etnisk identitet; Föräldrar engangemang; Akademiskt språk;

  Sammanfattning : Approximately 100 000 fled from former Yugoslavia during the 1990’s, the refugees mainly came from Bosnia Hercegovina because of the genocide towards Muslims during late the 90’s. Another factor of the refugee wave was the economic crisis that led people to seek a new country to establish in. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteraturens kraft : - Ungas identitet, empati och demokratiska värderingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Joy Mayzel; Jenny Olsson; [2021]
  Nyckelord :Demokrati; Empati; Identitet; Inkludering; Litteratur; Norm; Mångkultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka och analysera aktuell forskning om hur skönlitteratur kan påverka ungas identitet, empati och demokratiska värderingar. Översikten ämnar även att synliggöra behovet av en normkritisk och bred mångfald av skönlitteratur. LÄS MER

 3. 3. Gemenskap i utanförskap : En studie i svenska förorters innanförskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hugo Karlsson Million; [2020]
  Nyckelord :Gemenskap; utanförskap; förorter; innanförskap; mellanförskap; identitet; kreolisering; tredje rum; tredje kultur; lokalism; civilsamhälle; välfärd; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur utanförskap och gemenskap kommer till och utvecklas i utsatta svenska områden. Då klyftorna mellan innerstad och förort växer allt större och synen på specifika förorter förändrats, är det väsentligt att undersöka varför detta är fallet och vad det har för konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Med rötter i två länder - : En kvalitativ studie bland äldre assyriska kvinnors beskrivning av aktiviteter i det dagliga livet.

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Mariana Isa; Silene Isabel Palomino Casseres; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Immigration; Kvinnor; ValMo- modellen; Aktivitetsvärde.;

  Sammanfattning : Background: The Assyrians are a minority group from Iraq who were forced to emigrate to various countries in the world because of war and oppression. The first Assyrians came to Sweden in 1967. They had to abandon learned social norms, culture, and language as they tried to adapt to a new foreign country. LÄS MER

 5. 5. ”Nu säger inte mitt barn att det bara är svenskt utan att det är somaliskt och svenskt : Förskollärares beskrivningar av hur de utvecklar flerspråkiga barns subjektskapande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Mia Bergquist; Tanja Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; flerspråkighet; subjektskapande; förhållningssätt; modersmål; miljö; kultur; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur förskollärare kan skapa förutsättningar för flerspråkiga barns subjektskapande i förskolan. Vår inspiration till detta syfte uppkom efter en VFU-period som vi hade tillsammans på en flerspråkig förskola. LÄS MER