Sökning: "språk kultur och identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden språk kultur och identitet.

 1. 1. Identitetsskapandets plats i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Karam Salman; [2022]
  Nyckelord :identitetsskapande; undervisning; bildämnet; samhällsstrukturer;

  Sammanfattning : För att bemöta, utmana och inkludera elevernas identitetsskapande i det mångkulturella klassrummet behöver läraren ta hänsyn till elevernas erfarenheter i undervisningen. Syftet med undersökningen är att belysa identitetsskapandets plats i bildundervisningen utifrån ett elevperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Video Games' Effect on Language Learning Motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Dorothea Richtoff; Gabriel Persson; [2022]
  Nyckelord :motivation; video games; EFL; language learning; extracurricular; extramural; foreign language acquisition;

  Sammanfattning : While online activity is increasing among young Swedish students, motivation to learn English in school is decreasing (Skolverket, 2011). While many studies confirm the positive effect that leisure gaming can have on language acquisition (Atma, Azmi & Hassan, 2020; Ferdig & Pytash, 2014; Li, 2020; Rudis & Poštić, 2017), how students’ motivation is affected is far less researched. LÄS MER

 3. 3. Vägen till akademisk utbildning för jugosvenskar : En kvalitativ studie om hur kultur och identitet ur etniskt perspektiv förklarar valet av vidareutbildning för unga män och kvinnor med forn jugoslavisk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lilly Alagić; Aleksija Đurović; [2021]
  Nyckelord :Further education; Ethnic culture; Ethnic Identity; Parenting engagement; Academic language; Vidareutbildning; Etnisk kultur; Etnisk identitet; Föräldrar engangemang; Akademiskt språk;

  Sammanfattning : Approximately 100 000 fled from former Yugoslavia during the 1990’s, the refugees mainly came from Bosnia Hercegovina because of the genocide towards Muslims during late the 90’s. Another factor of the refugee wave was the economic crisis that led people to seek a new country to establish in. LÄS MER

 4. 4. ”Jag kan inte uttrycka mig som jag vill” : En studie om unga kvinnliga immigranters upplevelser av tillhörighet/utanförskap i relation till språkanvändning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Gisele Ngabo; Martha Tzegai; [2021]
  Nyckelord :Acculturation; female immigrants; language; belonging and exclusion; Ackulturation; kvinnliga immigranter; språk; tillhörighet och utanförskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa en förståelse för hur unga kvinnliga immigranter i Sverige upplever tillhörighet och/eller utanförskap vid användning av olika språk inom familj, bland vänner på arbetsplatsen och/eller i skolan. Studien bygger även på huruvida unga kvinnliga immigranters sätt att använda svenska språket, sitt modersmål samt andra språk kan kopplas till olika typer av ackulturationsstrategier. LÄS MER

 5. 5. Samtal om det lästa i skol- och utbildningsdokument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Helen Brandt; Emelie Martinsson; [2021]
  Nyckelord :bedömningsmaterial; boksamtal; litteratursamtal; läsförståelse; samtal om det lästa; skol- och utbildningsdokument; styrdokument; textanalys; yngre elever;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att skapa fördjupad förståelse kring samtal om det lästa och hur dessa beskrivs i skol- och utbildningsdokument för lärare i förskoleklass till årskurs 3. Tidigare forskning kring bok- och litteratursamtal visar att denna undervisningsmetod kan utveckla elevers språk, kunskap och identitet. LÄS MER