Sökning: "språk kultur och identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden språk kultur och identitet.

 1. 1. Digital identitet och visuell interkulturalitet i framtidens bildpedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Aron Wright; Emil Pernet; [2023]
  Nyckelord :Visual culture learning communities; Third space; digitalisation; Gaming; interculturality; intercultural pedagogy; visual arts pedagogy; Bild; Bildpedagogik; Digitalisering; Fortnite; Interkulturalitet; Interkulturell; Konstpedagogik; VCLC; Visuell kultur;

  Sammanfattning : This knowledge overview consists of research surrounding digitalisation in pedagogics, visual culture learning communities and the correlation between these two subjects. Intercultural pedagogics often refers to including pupils’ ethnical cultural diversity as grounds for creating a discourse surrounding equality and inclusion in the classroom. LÄS MER

 2. 2. Ämnesdidaktiska förutsättningar inom skolämnet juridik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Caroline Falck; [2023]
  Nyckelord :Juridik; juridiskt språk; lärarutbildning; ämnesbehörighet; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Allt fler gymnasieelever läser juridik samtidigt som skolorna rapporterar en stor brist på ämnesbehöriga lärare i juridik. Det är inte möjligt att bli legitimerad gymnasielärare i juridik genom ämneslärarprogrammet, ämnesbehörighet i ämnet juridik kan endast nås genom kompletterande lärarutbildningar. LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande arbetssätt i SO-undervisning ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Sibel Khorshid; [2023]
  Nyckelord :andraspråkselev; flerspråkighet; modersmål; modersmålsundervisning; samhällsorienterande ämnen; sociokulturellt perspektiv; studiehandledning; stöttning; transspråkande;

  Sammanfattning : Andraspråkselever ökar avsevärt i det svenska samhället och inte minst i de svenska skolorna. Ökning av andraspråkselever kan ställa skolor, men framförallt lärare för stora utmaningar eftersom det krävs resurser och flera metoder för att kunna främja deras lärande. LÄS MER

 4. 4. ”The West and the Rest” : Nationell identitet i bildläromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Emma Nord; [2023]
  Nyckelord :Bildpedagogik; Diskurs; Eurocentrism; Konsthistoria; Läromedel; Makt; Vithet; Visuell kultur;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna studie är hur normativa beskrivningar av konsthistoria i ett bildläromedel riskerar att reproducera historiska och nutida föreställningar om skillnader mellan ”vi” och ”de andra”. Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser om vithet och eurocentrism i bildämnet som synliggörs i läromedel samt att utmana hegemoniska diskurser om vithet och eurocentrism. LÄS MER

 5. 5. Kommunikatören – relationsbyggare, problemlösare och historieberättare som ska kunna översätta siffror till berättelser : En diskursanalytisk studie av språkliga konstruktioner i platsannonser för kommunikatörer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nina Dzaferovic-Igracev; [2023]
  Nyckelord :diskursteori; språk; kommunikatörer; yrkesroller; platsannonser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur språkliga konstruktioner av kommunikatören i platsannonser ser ut och om det går att identifiera flera konstruktioner, samt om det finns skillnader mellan kommunikatörkonstruktioner i privat och offentlig sektor. Studien är utförd med diskursanalytiska medel med inriktning diskursteori för att finna språkliga strukturer i annonserna som konstituerar en eller flera kommunikatörsidentiteter. LÄS MER