Sökning: "ordna"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet ordna.

 1. 1. Arbetsplatsolycka eller arbetsmiljöbrott? – En kvalitativ studie av straffmätningen vid vållande till annans död på arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Shadi Nilsson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; arbetsrätt; kvalitativ fallstudie; arbetsplatsolyckor; vållande till annans död; underlåtenhet; medvetet risktagande; vinstsyfte; straffvärdemätning; straffvärde; straffmätning; påföljd; villkorlig dom; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år dör runt 40 till 60 arbetare på svenska arbetsplatser. För att sätta det i kontext kan nämnas att 43 människor miste livet i dödligt skjutvapenvåld år 2018. LÄS MER

 2. 2. Det förstärkta laglottsskyddet : Ett ytterligare skydd för bröstarvingars rätt till laglott

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Louise Nyström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att utreda varför det förstärkta laglottskyddet i 7 kap. 4§ Ärvdabalken kom till, vad bestämmelsen innebär och hur den tillämpas i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Fusion Food : En analys om människors uppfattningar om fusion food och hur fusion foods plats inom den kulinariska världen kan betraktas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Ida Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Fusion food; tvärkulturella kombinationer; globalisering; anomali; kategori;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på sambandet mellan fusion food och människans sätt att strukturellt ordna upp saker och ting enligt ett så kallat kategoriseringssystem. Studien ger analytiska infallsvinklar om hur fusion food kan anses tillhöra och ta plats inom matvärlden. LÄS MER

 4. 4. Att ständigt vara på sin vakt - sjuksköterskors upplevelser av hotfulla situationer på akutmottagningar : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Lisa Wendel; David Berg; [2019]
  Nyckelord :Consequence; emergency department; environment; nurse and workplace violence.;

  Sammanfattning : Background: Physical and verbal aggression against healthcare staff, particularly nurses is an international concern. The emergency department is seen as a high-risk area for workplace aggression. Working as a nurse in such environment is demanding and involves facing a variety of risks and threats. LÄS MER

 5. 5. Trafikantbeteende på korsningspassager med höga fotgängarflöden vid olika regleringsformer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Adam Hellgren; [2019]
  Nyckelord :Trafikantbeteende; övergångställe; fotgängare; väjning; rusningstrafik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Lunds centralstationen är en av Sveriges högst trafikerade stationer i dagsläget. Dagligen sker tusentals resor till och från Lunds centralstation. För att ta sig till och från centralstationen är risken stor att man måste passera det obevakade övergångstället som är beläget mellan centralstationen och Clemenstorget. LÄS MER