Sökning: "ordna"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet ordna.

 1. 1. Att ständigt vara på sin vakt - sjuksköterskors upplevelser av hotfulla situationer på akutmottagningar : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Lisa Wendel; David Berg; [2019]
  Nyckelord :Consequence; emergency department; environment; nurse and workplace violence.;

  Sammanfattning : Background: Physical and verbal aggression against healthcare staff, particularly nurses is an international concern. The emergency department is seen as a high-risk area for workplace aggression. Working as a nurse in such environment is demanding and involves facing a variety of risks and threats. LÄS MER

 2. 2. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Staxäng; [2019]
  Nyckelord :bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Sammanfattning : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. LÄS MER

 3. 3. EN PROFESSION UNDER LUPP : En studie om hur rektor kan se studie- och yrkesvägledareskompetens och profession i elevhälsoteamet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anneli Hammare; Carina Gillisson; [2018]
  Nyckelord :Team; rektor; profession; kompetens; studie- och yrkesvägledare; elevhälsoteam;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att lyfta fram och analysera hur rektorer kan uppfatta studie- och yrkesvägledares kompetens och profession i arbeten kring elevhälsoteamet i grundskolans senare år. Vårt mål med studien är att undersöka hur studie- och yrkesvägledares roll kan få mer status och bli mer stabil om studie- och yrkesvägledare har samma villkor som de övriga professionerna i elevhälsoteamet. LÄS MER

 4. 4. azureLang: a probabilistic modeling and simulation language for cyber attacks in Microsoft Azure cloud infrastructure

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ahmad Hawasli; [2018]
  Nyckelord :Domain Specic Language; Cyber Security; Threat Modeling; Attack Graphs; Microsoft Azure Cloud Computing Platform Services; Domanspecikt sprak; Cybersakerhet; Hotmodellering; Attack Grafer; Microsoft Azure Cloud Computing Platform Services;

  Sammanfattning : Cyber-attack simulation is a suitable method used for assessing the security ofnetwork systems. An attack simulation advances step-wise from a certain systementry-point to explore the attack paths that lead to dierent weaknesses inthe model. Each step is analyzed, and the time to compromise is calculated. LÄS MER

 5. 5. Att ordna vardagslivet : Statens konstruktion av hushållet 1911–1951

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Liza Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Hushåll; Konsumtion; Hushållsbudgetundersökning; Konsumtionsundersökning; Välfärdsstaten; Sverige; Socialstyrelsen; Produktion; Kapitalism;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to show how the construction of the household as a political entity was undertaken by the Swedish state during the first half of the 1900. The household, mainly perceived as an apolitical subject, is shown to be articulated in response to the problems and ideals as formulated by the ruling body at the time. LÄS MER