Sökning: "ordna"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet ordna.

 1. 1. EN PROFESSION UNDER LUPP : En studie om hur rektor kan se studie- och yrkesvägledareskompetens och profession i elevhälsoteamet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anneli Hammare; Carina Gillisson; [2018]
  Nyckelord :Team; rektor; profession; kompetens; studie- och yrkesvägledare; elevhälsoteam;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att lyfta fram och analysera hur rektorer kan uppfatta studie- och yrkesvägledares kompetens och profession i arbeten kring elevhälsoteamet i grundskolans senare år. Vårt mål med studien är att undersöka hur studie- och yrkesvägledares roll kan få mer status och bli mer stabil om studie- och yrkesvägledare har samma villkor som de övriga professionerna i elevhälsoteamet. LÄS MER

 2. 2. Personalized Dynamic Hand Gesture Recognition

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Lei Wang; [2018]
  Nyckelord :Dynamic Gesture Recognition; Human Computer Interaction; Machine Learning;

  Sammanfattning : Human gestures, with the spatial-temporal variability, are difficult to be recognized by a generic model or classifier that are applicable for everyone. To address the problem, in this thesis, personalized dynamic gesture recognition approaches are proposed. LÄS MER

 3. 3. Tystnaden i arkivet : en diskursiv studie av arkivariens roll i att ordna det förflutna för framtiden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Kristoffer Zetterström; [2018]
  Nyckelord :Arkivvetenskap; arkivarie; arkivteori; enskilda arkiv; representation; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : “Silences haunt every archive”, says Rodney Carter, words that illustrate the significance of the archival practice in selecting and arranging the documents that reflect the past. This study begins in the notion that the archivist’s profession represents a certain form of power, manifested in this practice. LÄS MER

 4. 4. The rise of factions in games and the dynamics between them

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Andreas Tobiasson; Fredrik Nyrell; [2018]
  Nyckelord :Faction; tribalism; Communication; grouping; Identity; Faktion; tribalism; Kommunikation; gruppindelning; Identitet;

  Sammanfattning : As politics in the world becomes all the more polarized it is important to look at how and why groups and factions are formed in today's society. In addition; one of the fastest growing medias in history, that of Digital Games, only becomes more and more influential the larger the budget and the greater the market. LÄS MER

 5. 5. Stridsåtgärder inom fackföreningsrörelsen : En undersökning av SAC och LO:s stridsåtgärder inom pappersindustrin i Värmland på 1920-talet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Johan Borehall; [2017]
  Nyckelord :SAC LO Skoghallsverken Industrial action;

  Sammanfattning : This study examines two trade unions at Skoghall, Skoghalls LS of SAC and the Swedish Paper unions division 36 at Skoghallverken. The purpose of this study is to get a knowledge about what kind of methods that Skoghalls LS of SAC used to get better working conditions and living conditions for the worker at Skoghallsverken and compare them to the methods that division 36 of the Swedish Paperworkersunion at Skoghallsverken used to create better living conditions and working conditions. LÄS MER