Sökning: "ordna"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet ordna.

 1. 1. Vägen till förståelse : En konkretisering av en matematisk problemlösningsprocess och dess implementering i undervisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nellie Bäckström; Christina Bexell; [2020]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; problemlösningsprocess; elevunderlag; implementering;

  Sammanfattning : Intresset bakom denna studie är att skapa en konkretisering till elever av Pólyas fyrastegsprocess för bearbetning av matematiska problem. De fyra stegen som Pólya föreslår för bearbetning av matematiska problem är: förståelseskapande för problemets innebörd, planerande av lösningsarbete, genomförande av lösningsarbete samt utvärdering av lösningsprocessen. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie av LSS föreståndares handlingsutrymme : ”Stora möjligheter att ordna ett bra liv för det boende”

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elis Johansson; [2020]
  Nyckelord :LSS; Föreståndare; Arbetsledning; Handlingsutrymme; Lojalitet; Kontroll; Strategi; Entrepenad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tillfälliga hem i tillfälliga landskap : det peri-urbana landskapets funktion som livsmiljö för nyanlända

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oskar Persson; [2020]
  Nyckelord :peri-urbana landskap; social hållbarhet; integration; nyanlända;

  Sammanfattning : I ytterkanten av städer, vid övergången mellan stad och landsbygd, finns ofta ett landskap vars karaktär är otydlig och svår att sätta fingret på. Dessa platser brukar gemensamt kallas peri-urbana landskap och kännetecknas bland annat av en otydlighet gällande övergripande planering och struktur – något som ofta leder till dålig tillgång till kommunikationer och samhällsservice. LÄS MER

 4. 4. Jump Estimation of Hidden Markov Models with Time-Varying Transition Probabilities

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Henning Tansjö; [2020]
  Nyckelord :Jump estimation; Hidden Markov model; financial time series; clustering; unsupervised learning.; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The Hidden Markov model is applicable to a wide variety of fields. Applied to financial time series, its assumed underlying state sequence can reflect the time series' tendency to behave differently over different periods of time. In many situations, models could be improved by including exogenous data. LÄS MER

 5. 5. Arbetsplatsolycka eller arbetsmiljöbrott? – En kvalitativ studie av straffmätningen vid vållande till annans död på arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Shadi Nilsson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; arbetsrätt; kvalitativ fallstudie; arbetsplatsolyckor; vållande till annans död; underlåtenhet; medvetet risktagande; vinstsyfte; straffvärdemätning; straffvärde; straffmätning; påföljd; villkorlig dom; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år dör runt 40 till 60 arbetare på svenska arbetsplatser. För att sätta det i kontext kan nämnas att 43 människor miste livet i dödligt skjutvapenvåld år 2018. LÄS MER