Sökning: "ordna"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet ordna.

 1. 1. Hörs jag nu? : En studie i hur ett plötsligt införande av distansarbete har påverkat kunskapsarbetares upplevelse av effektivitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :David Forss; Mikael Sörensen; [2021]
  Nyckelord :remote work; efficiency; knowledge workers; communication; distansarbete; effektivitet; kunskapsarbetare; kommunikation;

  Sammanfattning : Som konsekvens av COVID-19 så tvingades organisationer runtom världen att ställa om till distansarbete för att minska smittspridningen. Omställningen genomfördes i hög fart och i denna kontext så har vi utfört en kvalitativ studie hos en fallorganisation för att undersöka hur distansarbetet påverkat deras upplevda effektivitet genom att intervjua medarbetare på en storbank i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Roadblocks Hindering a Fossil-Free Stockholm : Research of the Impact of Food Delivery Technology

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Amel Björkbom; Kimberly Nguyen; [2021]
  Nyckelord :Last-Mile; OFD; Fossil-Free transport;

  Sammanfattning : Online food delivery (OFD) services have become increasingly popular and accessible, allowing customers to choose between a wide range of restaurants conveniently, compare meals and prices effectively, and arrange the delivery of the meal immediately. Thus, the number of last-mile online food deliveries has increased, creating challenges for urban cities. LÄS MER

 3. 3. "Man vill ju inte göra det värre än det redan är!" : En intervjuundersökning om gymnasielärares upplevelser av extra anpassningar för elever i samband med nationella prov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Karin Holmberg; Elin Hamberg; [2021]
  Nyckelord :Nationella prov; extra anpassningar; speciallärare; matematik; svenska;

  Sammanfattning : I studien så har gymnasielärares upplevelser av extra anpassningar i samband med de nationella proven i matematik och svenska på gymnasiet undersökts, där fokus har legat på hur extra anpassningar genomförs och vilka erfarenheter lärare har i samband med nationella provet. Ett annat intresseområde i studien har varit på vilket sätt det fastställs vilka elever som får extra anpassningar vid nationella prov. LÄS MER

 4. 4. Att ordna övergångsprocesser utifrån det enskilda barnet : -En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av övergångar från förskola till förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Emmeli Engmark; Frida Eriksson; [2021]
  Nyckelord :collaboration; perspective; preschool; preschool teachers´perspective; transition process; transitions; förskola; förskollärares perspektiv; perspektiv; samverkan; övergångar; övergångsprocess;

  Sammanfattning : This study describes transitions from preschool to preschool class. The purpose of this study is to contribute with knowledge of preschool teachers perspectives on their work of adapting transition processes to individual children´s needs and conditions. The focus of the study is preschool teachers descriptions/statements of their work. LÄS MER

 5. 5. Markåtkomst för bredband via fiber : Vilken rättighetsupplåtelse föredrar bredbandsutbyggare?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Madeleine Jillersberg; [2021]
  Nyckelord :access to land; optical fibre; broadband; legal rights; Usufruct contract; utility easement; markåtkomst; fiber; bredband; juridiska rättigheter; markavtal; ledningsrätt;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilken rättighetsupplåtelse olika bredbandsutbyggare föredrar att använda för att ordna markåtkomst för bredband via fiber. Mer specifikt undersöks i arbetet om valet av rättighetsupplåtelse skiljer mellan olika typer av bredbandsutbyggare och/eller i områden inom och utanför detaljplan. LÄS MER