Sökning: "ordna"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade ordet ordna.

 1. 1. Hur påverkas elevers lösningar av ett skriftligt exempel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Anton Lindberg; [2023]
  Nyckelord :matematiskt resonemang; problemlösning; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Ett svar ska komma från en beräkning som motiveras av ett resonemang. Elever tränas främst på det första steget, att beräkningen ger svaret. Därför eftersöks oftast en algoritm eller ett räknesätt för att lösa ett problem. Dessa tillhandahålls i skolan oftast av lärare eller lärobok. LÄS MER

 2. 2. När världar möts i klassrummet : SFI-studerandes upplevelser av att träffa skolelever i projektet "Världen finns här"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Eva-Pia Wenger; [2023]
  Nyckelord :empowerment; identitetsförhandling; invandrare; investering; service-learning; projekt; SFI; skolbarn; utbytesträffar;

  Sammanfattning : Projektet ”Världen finns här” är ett försök att skapa ömsesidigt utvecklande möten mellan studerande på SFI (Svenska för invandrare) och elever i grund- och gymnasieskolan, genom att ordna utbytesträffar där båda grupperna lär av varandra. I den här kvalitativa studien har jag undersökt hur projektet upplevs ur SFI-elevernas perspektiv, genom semistrukturerade intervjuer med fem invandrare som deltog i utbyten med gymnasieklasser under hösten 2022. LÄS MER

 3. 3. Femteklasselevers svårigheter med tal i decimalform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Aida Shaban; [2023]
  Nyckelord :Decimaltal; rationella tal; positionssystemet; tallinje; tal i bråkform; tal i procentform;

  Sammanfattning : Vetenskapliga studier visar att tal i decimalform är ett av dem mest komplicerade matematikområdena som båda elever och lerare upplever. Forskare hävdar att dessa felaktiga uppfattningar påverkar elever fram till gymnasienivån eller till och med högskolenivån. LÄS MER

 4. 4. Lärarens stöd till enskilda elever i åk 5 i matematiska problem : Lärarens varierade stöd genom Scaffolding med hjälp avfrågor för att vägleda eleven framåt i problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Louise Westerlund; [2022]
  Nyckelord :Matematikundervisning; Matematiska problem; Problemlösning; scaffolding; stöttande frågor;

  Sammanfattning : Skolan ansvarar för att eleverna utvecklar förmågor för att klara sig i framtidens samhälle. Ett viktigt uppdrag som skolan har är att lärarna behöver ordna situationer så att eleverna lär sig lösa matematiska problem med målet att bli självständiga i detta arbete. LÄS MER

 5. 5. In situ X-ray diffraction studies of vertically aligned CsPbBr3 nanowire arrays

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Jesper Larsson; [2022]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The past decade has seen a great interest in the development of metal halide perovskite materials for use in photo-optical devices, due to the excellent photo-optical properties of these materials. The primary limitation to industrial adoption, and the subject of much research, is the susceptibility of these materials to degradation from exposure to various factors such as air, heat and moisture. LÄS MER