Sökning: "Kvantitativ omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 961 uppsatser innehållade orden Kvantitativ omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i mötet med stickrädda barn.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Altsund; Sarah Lundberg; [2022-01-18]
  Nyckelord :Stickrädsla; barn; omvårdnad; vårdlidande;

  Sammanfattning : Nålprocedurer är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården och många barn upplever både rädsla och smärta i samband med nålstick. Stickrädsla hos barn kan resultera i ett onödigt vårdlidande om det inte bemöts och behandlas på ett adekvat sätt. LÄS MER

 2. 2. E-hälsa under behandling för bröstcancer och kvinnans upplevelse av vårdkontakt med sjuksköterska på distans

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Disa Filin; Josefin Florén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Bröstcancer; e-hälsa; kommunikation; telefon; applikation; vårdrelation; livskvalitet; mastektomi; neoadjuvant behandling; cytostatika; strålbehandling; adjuvant behandling; antihormonell behandling; fysisk hälsa; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och de långa behandlingarna präglas av fysiska och psykiska påfrestningar. Likaså att leva med en allvarlig cancersjukdom kan vara påfrestande. Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa kvinnan genom behandling med så god livskvalitet som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Hur patientens omvårdnadsbehov uppmärksammas i patientjournalen på en akutmottagning. Journalgranskning med stöd av CAT-CH-ING©

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fanni Grönberg Sandin; Helena Wengström Nymark; [2022]
  Nyckelord :avancerad omvårdnadsprocess; standardiserad omvårndadsterminologi; akutmottagning; omvårdnadsdokumentation; omvårdnadsprocess; Fundamentals of care;

  Sammanfattning : Inledning: Omvårdnaden är kulturellt lågprioriterad inom akutsjukvården vilket bland annat framkommer i patientens negativa upplevelse av akutmottagningsbesök. Bakgrund: Konsekvenserna av bristfälligt utförd omvårdnad är att patientens oro för sitt hälsotillstånd kvarstår efter ett akutmottagningsbesök. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans pedagogiska omvårdnad för egenvård hos patienter med kronisk hjärtsvikt : En kvantitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Fatme Chahrour; Johnny To; [2022]
  Nyckelord :effekter; egenvård; kronisk hjärtsvikt; kvantitativ metod; patientundervisning; sjuksköterskans pedagogiska omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanligt förekommande folksjukdom i Sverige, och egenvård är en central del i patienternas vardag. För att minska risken av försämring i sin sjukdom är det därmed väsentligt för patienterna att få adekvat patientundervisning om hur egenvården främjas. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar existentiellt välbefinnande hos patienter som vårdas palliativt : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Ellen Dahlgren; Matilda Sivsdotter; [2022]
  Nyckelord :Existential well-being; literature review; nursing care; palliative care; patients’ experience; Existentiellt välbefinnande; litteraturöversikt; omvårdnad; palliativ vård; patienters upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Den existentiella dimensionen av omvårdnad kan uppfattas som svår att både definiera, studera och utöva. I den palliativa vården, när livets slut blir en realitet, är de existentiella frågorna mer aktuella än någonsin och sjuksköterskan har en viktig roll i att bemöta de behov som uppstår. LÄS MER