Sökning: "Kvantitativ omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 1075 uppsatser innehållade orden Kvantitativ omvårdnad.

 1. 1. VUXNA PATIENTERS UPPLEVELSE AV INITIALT OMHÄNDERTAGANDE PÅ AKUTMOTTAGNINGEN. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Wilma Dahlberg; Anna Lestander; [2024-01-26]
  Nyckelord :Akutsjukvård; vuxna; upplevelser; patienter; omhändertagande; holism; personcentrering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningen är en miljö med stark medicinsk prägel där arbetet utgörs av medicinska kontroller och åtgärder vid det initiala omhändertagandet. Det medicinska fokuset har gjort att patienternas behov av psykosocial omvårdnad faller i glömska. LÄS MER

 2. 2. FÖRÄLDRARS UPPLEVELSE AV FAMILJECENTRERAD OMVÅRDNAD PÅ NEONATAL INTENSIVVÅRDSAVDELNING. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tova Berg; Elisia Westberg; [2024-01-26]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; familjeintegrerad omvårdnad; neonatal intensivvårdsavdelning; föräldrars upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: På neonatal intensivvårdsavdelning vårdas barn som av olika anledningar behöver avancerad vård, exempelvis barn som är födda prematurt. Att vara förälder till ett barn som behöver intensivvård kan ge upphov till känslor av stress, ångest och hjälplöshet. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS OMVÅRDNADSÅTGÄRDER UNDER OCH EFTER ETT HJÄRTSTOPP INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Daniel Bloom; Henrik Larsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett hjärtstopp innebär att en persons hjärta av någon anledning har upphört att slå. Det krävs omedelbara insatser för att den drabbade ska ha så bra chans att överleva som möjligt, men trots detta är överlevnadschansen låg. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid vård av patienter med cancersjukdom som behandlas med checkpointhämmare - för att uppmärksamma tidiga symtom och tecken

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingela Näsman; Madelen Johansson; [2024-01-25]
  Nyckelord :Biverkningar; cancer; checkpointhämmare; immunterapi; omvårdnad; sjuksköterska*; symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: En utmaning för sjuksköterskan inom onkologisk vård är att det ständigt introduceras nya behandlingsregimer. För att möjliggöra en god och säker vård behöver sjuksköterskan kontinuerligt tillgodogöra sig ny kunskap. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors stigmatiserade attityder i mötet med patienter med HIV/AIDS : En litteraturöversikt med kvantitativ ansats

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Filippa Johansson; Stina Knutsson; [2024]
  Nyckelord :Human immunodeficiency virus; Nurse; Nursing; Stigmatization; Humant immunbristvirus; Omvårdnad; Sjuksköterska; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodsmitta sprids mellan personer från blod eller slemhinna via kontaminerade injektioner, blodprodukter eller stickskador. Sjukdomar som humant immunbristvirus (HIV), acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) och Hepatit A, B, C och D. HIV-infektion drabbar immunförsvaret och är en kronisk diagnos. LÄS MER