Sökning: "Kvantitativ omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 835 uppsatser innehållade orden Kvantitativ omvårdnad.

 1. 1. Att vårda personer som blivit utsatta för sexuellt våld – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Gustafsson; Tilda Månsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Sjuksköterska; sexuellt våld; upplevelse; vårdrelation;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I Sverige blev 31,6 procent av kvinnorna i åldrarna 20–24 år utsatta försexualbrott under 2019. Sexuellt våld kan medföra både psykiska och fysiska skador för offret vilket i vissa fall kräver sjukvård. Dessa skador kan vara exempelvis posttraumatisktstressyndrom (PTSD), depression och könssjukdomar. LÄS MER

 2. 2. En litteraturstudie om empatitrötthet hos sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jozephin Ringdal; [2021]
  Nyckelord :Compassion fatigue; Compassion satisfaction; Empathy; Nurse; Nursing; Professional quality of life; Empati; Empatisk tillfredsställelse; Empatitrötthet; Omvårdnad; Professionell livskvalitet; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor är genom sitt yrke utsatta för risken att drabbas av empatitrötthet, vilket innebär avsaknad av empatiskt engagemang. Den empatiska förmågan ses som en grundläggande del av omvårdnaden, men sjuksköterskor som regelbundet utsätts för situationer där det krävs ett högt empatiskt engagemang kan tillslut utveckla empatitrötthet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter som insjuknat i stroke : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ingrid Forssell; Anette Nyström; [2021]
  Nyckelord :Multidisciplinary team; Nurses experience; Nurse-patient relations; Stroke; Stroke rehabilitation; Multidisciplinära team; Sjuksköterska-patientrelationer; Sjuksköterskors upplevelser; Stroke; Strokerehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år insjuknar 25 000-30 000 personer i Sverige med stroke. Stroke är ett samlingsbegrepp för hjärninfarkt och hjärnblödning som leder till syrebrist eller direkt skada i hjärnan. Hjärnskadorna kan leda till bestående eller övergående funktionsnedsättningar i varierande grad. LÄS MER

 4. 4. Prevalens av trycksår vid vård- och omsorgsboenden i Västerbotten : en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Hanna Eriksmo; Habib Mahmodi; [2021]
  Nyckelord :Elderly; Pain; Pressure ulcers; Prevalence; Pain.; Prevalens; Smärta; Trycksår; Äldre.;

  Sammanfattning : Background: The population is getting older and the risk of pressure ulcers increases with increasing age. Pressure ulcers have a negative impact on the individuals and the society. The quality of life for individuals with pressure ulcers may be lower than for those without pressure ulcers. LÄS MER

 5. 5. En kartläggning av effekten av olika distraktionsmetoder för att minska smärta vid venpunktion på barn 6-12 år : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alice Gillström; Olivia Lundberg; [2021]
  Nyckelord :anxiety; child; distraction methods; pain management; phlebotomy; barn; distraktionsmetoder; smärthantering; venpunktion; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som grundutbildad sjuksköterska kan du möta barn inom olika verksamheter utanför den typiska barnsjukvården. Venpunktion är en smärtsam procedur och ett vanligt förekommande moment i sjukvården. LÄS MER