Sökning: "Kvantitativ omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 568 uppsatser innehållade orden Kvantitativ omvårdnad.

 1. 1. Effekter av sjuksköterskans handhavande av PVK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Fredrik Martinsson; Irma Haglund; [2019]
  Nyckelord :Nursing; peripheral venous catheter; prevention; complication; risks.; Sjuksköterska; perifer venkateter; prevention; komplikation; risk.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perifer venkateter är ett vanligt förekommande ingrepp i modern sjukvård därför är det viktigt att vara medveten om vilka risker det innebär, och vad sjuksköterskan kan göra för att förhindra komplikationer. Det finns lagar och riktlinjer som sjuksköterskan ska hålla sig till för att ge en god vård. LÄS MER

 2. 2. Vårdskador inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Stina Skog; Lovisa Syrén Kronqvist; Agnes Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Workload; work environment; cooperation and communication; Arbetsbelastning; arbetsmiljö; samverkan och kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador är ett stort internationellt problem inom hälso- och sjukvården. Antalet rapporterade vårdskador i världen är 43 miljoner per år, vilket leder till en extra kostnad på 42 miljarder dollar. Bara i Sverige läggs 11,5 miljoner kronor extra per år på grund av ökande vårdskador. LÄS MER

 3. 3. En natt på sjukhus : Faktorer som påverkar patienters nattsömn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Jebrant; Kristina Johansson; [2019]
  Nyckelord :Miljö; Nattsömn; Omvårdnadsåtgärder; Patient; Sömnstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov för människan. Sömnen har stor betydelse för återhämtning och tillfrisknande. Forskning visar att sjukhusvårdade patienters nattsömn påverkas på många olika sätt. Under sjukhusvistelse kan det vara svårt att bibehålla dygnsrytmen beroende på flera störande faktorer. LÄS MER

 4. 4. Stöd i skolmiljön till barn födda med esofagusatresi – förekomst, typ av stöd och associerad hälsorelaterad livskvalitet vid 8–12 års ålder

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Drejenstam; Elisabet Nilebäck; [2018-05-02]
  Nyckelord :Barn; esofagusatresi; stöd; skolmiljö; hälsorelaterad livskvalitet; PedsQLTM 4.0; pediatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Esophageal atresia (EA) is a rare congenital malformation. Children born with EA may develop long-term morbidity, and their health-related quality of life (HRQOL) may become negatively affected. Knowledge of their use of support in the school environment is lacking. LÄS MER

 5. 5. Barriärer för god nutrition inom intensivvård - En integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Marcus Joleby; Kristoffer Henriksson; [2018-03-01]
  Nyckelord :Intensivvård; nutrition; barriär; följsamhet; kritisk sjukdom; enteral nutrition; critical care; nutritional support; barrier; adherence; critical illness; enteral nutrition;

  Sammanfattning : Nutritionsbehandling är en del av basal omvårdnad för patienten och kopplas till bättre prognos vid kritisk sjukdom. Sjuksköterskan har ett ansvar för nutritionsbehandlingen inom intensivvård.Forskning visar att det finns brister i nutritionsbehandlingen inom intensivvård och att patienter på IVA inte får den näringsmängdsom ordineras. LÄS MER